Archiwum miesiąca: maj 2006

Uroczystość otwarcia Parafii Ewangelickiej w Lubaniu

Nabożeństwo dziękczynne z okazji otwarcia Parafii Ewangelickiej w Lubaniu

W niedzielę Rogate, 21 maja 2006 roku w czasie nabożeństwa dziękczynnego w zabytkowym kościele ewangelickim Marii Panny w Lubaniu uroczyście zainaugurowano działalność nowej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu na Dolnym Śląsku. Została ona erygowana na mocy uchwały Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP z dnia 21.10.2005 roku. Nowa Parafia obejmuje swym zasięgiem teren trzech powiatów: lubańskiego, zgorzeleckiego i bolesławieckiego. Nabożeństwa odprawiane są w Lubaniu, Bogatyni, Zgorzelcu i Bolesławcu. Proboszczem decyzją Konsystorza został mianowany ks. Cezary Królewicz. Nabożeństwo zgromadziło, oprócz parafian, bardzo licznie przybyłych ewangelików z terenu Dolnego Śląska oraz z Niemiec. Kazanie wygłosił bp Janusz Jagucki, który zachęcał do rozwijania wszelkich działań parafii lubańskiej zgodnie ze słowami Jezusa przypominanymi w niedzielę Rogate: „Proście, a będzie wam dane”.

Nabożeństwo dziękczynne w kościele ewangelickim w Lubaniu 21.05.2011

Bp Ryszard Bogusz w słowach skierowanych do zgromadzonych dziękował Bogu oraz lokalnym władzom za okazaną pomoc w pozyskaniu dla potrzeb nowej parafii Domu Parafialnego. Jest nim budynek położony w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła. Dzięki temu na miejscu mógł zamieszkać duchowny oraz wydzielono pomieszczenie służące jako sala parafialna. Bp Hans Wilhelm Pietz, pełniący funkcję Biskupa Regionalnego Kościoła Ewangelickiego Berlina Brandenburgii i Śląskich Górnych Łużyc, zaprosił do otwarcia nowego filiału lubańskiej parafii, który będzie znajdował się w Görlitz. Dla potrzeb nabożeństw ewangelickich odprawianych w języku polskim udostępniona zostanie krypta kościoła ewangelickiego apostołów Piotra i Pawła w Görlitz. W związku z tym ks. Jan von Campenhausen z śródmiejskiej parafii ewangelickiej w Görlitz, skierował do lubańskiej parafii specjalny list, w którym napisał: Słowami Psalmu 42: Za dnia wyznacza Pan łaskę swoją! A w nocy śpiewam mu pieśń, modlę się do Boga życia mego pozdrawiamy w braterskiej łączności z zachodniego brzegu Nysy całą zgromadzoną uroczyście wspólnotę.

Sakrament Wieczerzy Pańskiej Lubań 21.05.2006

Z wielką radością słyszymy o powstaniu Parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Lubaniu. Nowej wspólnocie kościelnej życzymy z serca obfitego błogosławieństwa Bożego, żeby Słowo Boże hojnie między Wami mieszkało i rozprzestrzeniało się. Jesteśmy teraz bezpośrednimi sąsiadami, a Nysę wraz z jej mostami mamy jako łączącą granicę. Przybywających do Görlitz/Zgorzelca czy to z zachodu, czy ze wschodu pozdrawiają wieże Kościoła apostołów Piotra i Pawła (Peterskirche). Ewangelickiej Parafii Śródmieścia (Evangelische Innenstadtgemeinde) bardzo zależy na niezawodnej współpracy. Do dobrego sąsiedztwa należy wzajemna pomoc. … W ten sposób wykorzystamy potencjał granicy i będziemy się mogli bardziej wymieniać doświadczeniami wiary.
Bp H.W. Pietz zaprosił również do współpracy młodzieżowej poprzez znaną organizację CVJM, która miała w przedwojennym Lubaniu najliczniejsza organizację. Specjalnie przygotowany program takiej współpracy zostanie wkrótce przedstawiony parafii w Lubaniu.

Chór Capella Ecumenica w kościele ewangelickim w Lubaniu

Wśród księży obecnych na uroczystościach byli także: ks. radca Waldemar Pytel ze Świdnicy, ks. Wiesław Suchorab ? długoletni duszpasterz lubańskich ewangelików, ks. Reinhard Kramer z Berlina Marienfelde oraz ks. Reinhard Leue z Rothenburga.
Nabożeństwo uświetnił śpiew chóru im. ks. Marcina Lutra z Görlitz oraz chóru Capella Ecumenica z Wrocławia. Za kontuarem zabytkowych organów firmy Eichler z Görlitz z 1888 roku zasiadła Magdalena Królewicz. Wśród przybyłych gości byli m. in.: Henryk Rogacki – zastępca burmistrza miasta Lubania, Lucjan Żełabowski – starosta lubański, Małgorzata Gut-Twardowska – wicestarosta lubański, Małgorzata Grzesiak i Tadeusz Sztaba – wiceprzewodniczący Rady Miasta Lubania, Katarzyna Wójcik ? kierownik PCPR w Lubaniu oraz Władysław Kulmatycki – dyrektor lubańskich szkół.

Poświęcenie Domu Parafialnego Parafii Ewangelickiej w Lubaniu 21.05.2006

Wśród wielu słów pozdrowień i życzeń znalazły się także słowa Klausa von Förstera ze Śląskiego Zakonu Joannitów delegowanego specjalnie na to nabożeństwo z Bonn, aby przekazać zapewnienie o chęci pomocy w zorganizowaniu stacji socjalnej w Lubaniu.
W trzech językach: polskim, łużyckim i niemieckim życzenia parafii ewangelickiej w Lubaniu przekazali przedstawiciele parafii partnerskiej ze Schleife w Niemczech.
Znad granicy niemiecko-szwajcarsko-francuskiej dotarła grupa przedstawicieli parafii ewangelickiej w Lörrach chcących nawiązać do dawnych kontaktów Bawarii z Górnymi Łużycami poprzez parafię w Lubaniu. Do Lubania przybyła liczna grupa ewangelików z Görlitz, którzy wyrażali swoją radość z powstania nowej parafii, której jeden z filiałów znajdzie się w ich mieście.
Bezpośrednio po nabożeństwie Biskup Janusz Jagucki w asyście Biskupa Ryszarda Bogusz, Biskupa Hansa Wilhelma Pietza, miejscowego proboszcza oraz pozostałych duchownych dokonali poświęcenia Domu Parafialnego lubańskiej parafii. Po poświęceniu w wyremontowanej sali parafialnej wszyscy zgromadzeni mogli skosztować przygotowanych przez lubańskich parafian wspaniałych ciast i pokrzepić się kawą. W czasie rozmów planowano kolejne działania nowej parafii.

ks. Cezary Królewicz