Archiwum miesiąca: październik 2010

Spotkanie partnerskie w Lubaniu

25. października 2010 roku w Lubaniu odbyło się kolejne spotkanie robocze przedstawicieli Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP z przedstawicielami okręgu kościelnego Görlitz (Sprengel Görlitz). Obrady rozpoczęła modlitwa w miejscowym kościele parafialnym Marii Panny Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu, którą prowadził ks. Cezary Królewicz. Spotkanie kontynuowano w sali parafialnej. Prowadzącymi byli na przemian ks. bp dr Hans Wilhelm Pietz z Görlitz i ks. bp Ryszard Bogusz z Wrocławia. Obecny był także nowy zwierzchnik okręgu kościelnego Görlitz ks. bp Martin Herche, który rozpocznie swoje urzędowanie z dniem 1. stycznia 2011 roku. Uczestnicy spotkania w Lubaniu omówili wydarzenia z życia obu Kościołów w czasie od ostatniego spotkania w Hoyerswerdzie. Zaplanowano również wspólne działania w roku 2011 oraz wymieniono informacje na temat planowanych uroczystości na terenie Diecezji Wrocławskiej oraz okręgu kościelnego Görlitz. 

Koncert chóru Parafii Ewangelickich znad rzeki Saary

20. października 2010 roku w Lubaniu w kościele parafialnym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej na zaproszenie ks. proboszcza Cezarego Królewicz w ramach parafialnych obchodów Dekady Lutra wystąpił chór Parafii Ewangelickich znad rzeki Saary (Evangelische Chorgemeinschaft an der Saar) z Saarbrücken. Chór powstał w 1946 roku w celu prezentacji największych dzieł oratoryjnych muzyki kościelnej. Od początku był to chór w którego skład wchodzili członkowie parafii ewangelickich nad rzeką Saarą w miejscowości Saarbrücken. Przez 60 lat chór zaprezentował dzieła m.in. Monteverdiego, Bacha, Händla, Mozarta, Brahmsa i wielu innych. Chór związany jest z kościołem ewangelickim Ludwigskirche w Saarbrücken. Koncertuje w całych Niemczech oraz w Europie. Popularyzację dzieł wielkich kompozytorów chór łączy ze zwiastowaniem Słowa Bożego. W tym przejawia się jego konfesyjny- ewangelicki charakter. Chór był również wielokrotnie zapraszany do nagrań nabożeństw radiowych. Chór liczy 70 osób. Przez cały rok raz w tygodniu chór prowadzi swoje próby, aby jesienią wyruszać na trasy koncertowe. Chór z Saarbrücken w Lubaniu zaprezentował w czasie ponad dwugodzinnego koncertu bogaty repertuar. Licznie zgromadzeni uczestnicy koncertu usłyszeli: pieśń Singet dem Herrn ein neues Lied Heinricha Schütza z roku 1619 w oparciu o Psalm 98 oraz dwa pięciogłosowe motety: Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten… (Psalm 126, 5-6) i Herr, auf dich traue ich … (Psalm 31, 2-3). Następnie chór wykonał 4 kompozycje norweskiego kompozytora Knuta Nystedta: Laudate Dominum (Psalm 117), Peace I leave with You (ew. Jana 14, 27), Gelobt sei, der da kommt (Psalm 118, 26-29) i Gloria in excelsis Deo (z ?Missa brevis?). Niezwykle wzruszająco zabrzmiały motety żałobne na kanwie trenów Jeremiasza Wie liegt die Stadt so wüst z roku 1945 w opracowaniu Rudolfa Mauersbergera – kopozytora z Drezna. Kolejne 4 motety wykonane przez chór z Saarbrücken skomponowali: Edvard Grieg z Norwegii, Anton Brucker oraz Johannes Brahms (Ach, arme Welt op.110 Nr.2 , 1889). Następnie zaprezetowane zostały kolejne 3 utwory Brahmsa napisane dla ośmiogłosowego chóru: Unsere Väter hofften auf dich  (Psalm 22, 5-6 i Psalm 29, 11), Wenn ein starker Gewappneter (ew. Łukasza 11, 17-21 i ew. Mateusza 12, 25) oraz Wo ist ein so herrlich Volk (V Księga Mojżeszowa 4, 9).

Koncert stojący na niezwykle wysokim poziomie artstycznym prowadził dyrygent prof. Andreas Göpfert pochodzący z Drezna. Prof. Goepfert był członkiem słynnego chóru Dresdner Kreuzchor. Po studiach muzycznych na uniwersytecie Marcina Lutra w Halle pracował jako lektor dla wydawnictw muzyczych w Lipsku. W latach 1980-1998 prowadził chór kameralny Hallenser Madrigalisten. Chór ten zdobył pierwszą i drugą nagrodę w międzynarodowym konkursie chórów, wydał wiele płyt i koncertował w Europie i Izraelu. W 1996 roku prof. Göpfert powołany został do prowadzenia chóru Wyższej Szkoły Muzycznej Saary, której był także wykładowcą. Prof. Andreas Göpfert jest prezydentem Grupy Roboczej Muzyka wśród Młodzieży(AMJ), członkiem prezydium Wspólnoty Roboczej Niemieckich Związków Chóralnych (ADC). Często jest jurorem niemieckich i międzynarodowych konkursów muzyki chóralnej.

Koncert w Lubaniu był w odbiorze słuchaczy wyjątkowo udany. Śpiewacy w odpowiedzi na aplauz publiczności wykonali na zakończenie jeszcze jeden utwór Heinricha Schütza upamiętniający ks. Marcina Lutra.

Konfirmanci z Görlitz w Lubaniu

W dniach 4-6.10.2010r. w Lubaniu przebywała grupa konfirmantów z Parafii Ewangelickiej Śródmieścia Görlitz. Zajęcia odbywały się przez trzy dni. Prowadzone były w sali parafialnej i kościele. Konfirmanci zwiedzili Lubań, poznali jego historię ze szczególnym uwzględnieniem historii kościoła. Wizyta konfirmantów była kolejnym krokiem w dobrej współpracy obu parafii ewangelickich – zgodnie ocenili proboszczowie.

Nabożeństwo w Görlitz z okazji 20-lecia niemieckiej jedności

3.10.2010r. w kościele ewangelickim Apostołów Piotra i Pawła w Görlitz odbyło się uroczyste nabożeństwo dziękczynne z okazji 20-lecia niemieckiej jedności oraz partnerstwa Kościoła Ewangelickiego Okręgu Görzlitz z Kościołem w Oldenburgu. Delegatem Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP był ks. proboszcz Cezary Królewicz z Lubania będący na co dzień duszpasterzem ewangelików zamieszkujących w powiecie zgorzeleckim.