Jak wstąpić do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ?

Podziel się tymi informacjami

Osoby, które chcą wstąpić do naszego Kościoła, a nie były ochrzczone, są przyjmowane do Kościoła poprzez Chrzest Święty. Akt ten poprzedzony jest przez okres przygotowawczy.

Natomiast osoby, które zostały ochrzczone w innych Kościołach chrześcijańskich, są przyjmowane po okresie przygotowawczym przez uroczyste wstąpienie do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego czyli akt konwersji (z kwestii formalnych należy dostarczyć do parafii odpis aktu Chrztu Świętego z macierzystej Parafii). Świadkami konwersji są dwie osoby, które po dokonanym obrzędzie wraz ze wstępującym do Kościoła oraz księdzem podpisują odpowiedni protokół. Podczas konwersji osoba pragnąca wstąpić do Kościoła wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa, a także przysięga wierność aż do śmierci Chrystusowi oraz nauczaniu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, składa obietnicę uczestniczenia w życiu Kościoła, poprzez udział w nabożeństwach i przystępowanie do Sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej, a także dbanie o dobro wspólnoty.


Podziel się tymi informacjami