Pogrzeb

Po odebraniu Aktu Zgonu prosimy o przybycie do kancelarii w celu odbycia rozmowy z duchownym przed pogrzebem i dopełnienia formalności związanych z pochówkiem (administracja cmentarza). Rodzina ustala z księdzem termin pogrzebu i wszystkie szczegóły związane z ceremonią. Ustala się także termin rozmowy księdza z najbliższą rodziną. Warto na to spotkanie napisać kilka słów na temat Zmarłej/go (najważniejsze wydarzenia z życia oraz kogo Zmarła/y pozostawił).

Wszystkim zasmuconym utratą bliskich dedykujemy fragment Słowa Bożego – Ewangelia Jana 14,1-4:

Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie! W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli. I dokąd Ja idę, wiecie, i drogę znacie.