Archiwum miesiąca: grudzień 2010

Nowi członkowie Parafii

W IV niedzielę w Adwencie 19.12.2010r. w czasie niedzielnego nabożeństwa w Lubaniu do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP w Parafii Lubań wstąpiło kilka osób. Nabożeństwo rozpoczęło się od preludium organowego w wykonaniu Magdaleny Królewicz, a następnie na ołtarzu zapłonęło na świecy Diakonii Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom Betlejemskie Światło Pokoju przyniesione do Parafii przez jedną z Parafianek. Ślubowanie nowych członków Parafii przyjął ks. proboszcz Cezary Królewicz w obecności świadków i członków rady parafialnej. Przyjęci do Kościoła otrzymali na pamiątkę książkę poświęconą ks. Marcinowi Lutrowi w związku z obchodami Dekady Reformacji. Wśród nowych członków Parafii znaleźli się również tegoroczni powodzianie. W kazaniu ks. Królewicz podkreślał szczególne zadanie jakie Pan Kościoła stawia swoim uczniom, aby dawali dobre świadectwo wobec otaczającego świata. Nawiązując do niedzielnego tekstu kazalnego powiedział, abyśmy zawsze byli gotowi na wszystko to, co jest zapowiedziane przez Boga i czego Pana Bóg od nas oczekuje i wymaga. Tak wypełnimy oczekiwanie adwentowe i nigdy niczym nie będziemy zaskoczeni. Wybranie Marii, niewiasty, aby przez nią przyszedł Zbawiciel na świat uczy i przypomina o przeznaczeniu człowieka, o potrzebie posłuszeństwa  i pokory. Po nabożeństwie rada parafialna oraz nowi członkowie Parafii udali się na wspólny obiad. Była to dobra okazja do bliższego poznania się tych, którzy na co dzień żyją w znacznym oddaleniu od siebie i nie zawsze mają ze sobą kontakt. Składano sobie także życzenia świąteczno-noworoczne i planowano rok 2011 w życiu Parafii.

Spotkanie adwentowe 2010 w Bogatyni

Zgodnie z już czteroletnią tradycją w Bogatyni ponownie odbyło się spotkanie adwentowe. Korzystając z gościnności Domu Weselnego w miłej atmosferze ewangelicy z Bogatyni spotkali się, aby wspólnie się modlić, wysłuchać stosownego Słowa Bożego, śpiewać kolędy, częstować się wypiekami i wspominać mijający rok. W refleksji duszpasterskiej ks. proboszcz Cezary Królewicz nawiązał do tragicznych wydarzeń roku 2010 związanych z katastrofalną sierpniową powodzią. Jej skutki odczuwalne do dziś były powodem zwiększonej aktywności diakonijnej i pomocowej w lubańskiej Parafii. Powódź przyczyniła się do większej integracji bogatyńskich ewangelików, którzy w najtrudniejszych chwilach gromadzili się w swojej kaplicy przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 40a, aby szukać pociechy w Bogu i Jego Słowie. W modlitwie dziękowali za ocalenie ich życia i domów, choć nie wszyscy mogli do nich wrócić. Spotkanie było także okazją do przekazania życzeń i pozdrowień od licznego grona osób, którym los poszkodowanych przez powódź nie był obojętny. Wiele mówiono o przyszłorocznych planach związanych m.in. z wizytą zwierzchnika Diecezji Wrocławskiej KEA w RP ks. bpa Ryszarda Bogusza. Adwentowy wieczór w Bogatyni znów za rok.

Spotkanie adwentowe 2010 w Lubaniu

15. grudnia 2010 roku w Domu Parafialnym naszej Parafii odbyło się spotkanie adwentowe. Rozpoczęło się ono krótką modlitwą i refleksją opartą o Słowo Boże mówiące o Janie Chrzcicielu przygotowaną przez  ks. Cezarego Królewicza. Spotkanie to wypełnił również śpiew kolęd, łamanie opłatkiem i składanie sobie życzeń świateczno-noworocznych. Ks. Królewicz przybliżył także historię tradycyjnej choinki – biblijnego drzewa życia. Uczestnicy spotkania przynieśli własne wypieki. Spotkanie zakończyło się modlitwą i chęcią podobnego spotkania za rok w czasie adwentu.

Spotkanie wigilijne w Krzewiu Małym

14. grudnia 2010 roku w Krzewiu Małym koło Olszyny odbyło się spotkanie wigilijne mieszkańców z burmistrzem Olszyny Leszkiem Leśko, ks. Cezarym Królewiczem i dziećmi z miejscowej świetlicy, którą wspólnie z burmistrzem Olszyny doposażyła Diakonia Lubań. Świetlica jest miejscem spotkań dzieci z Krzewia Małego. Osoby prowadzące świetlicę to m.in sołtys Krzewia. Świetlica oferuje dzieciom pomoc w odrabianiu lekcji, naukę obsługi komputera, gry i zabawy oraz inne formy aktywności. Tym razem było to wigilijne spotkanie, które modlitwą rozpoczął ks. Cezary Królewicz, a następnie śpiewem kolęd i opowiadaniami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia wypełniony był wspólny czas. Mieszkańcy przygotowali poczęstunek przypominający stół wigilijny. Dzielono się również opłatkiem i składano sobie życzenia świateczno-noworoczne, w tym i te, aby w roku 2011 znów znaleźć dla siebie czas. Burmistrz Olszyny podziękował wszystkim za przygotowane spotkanie i zaangażowanie w prowadzeniu świetlicy. Wyraził wdzięcznośc Diakonii Lubań za stałe towarzyszenie świetlicy w jej pracy.

Wkrótce zdjęcia.

Wycieczka na koncert adwentowy do Schleife/Slepo

W drugą niedzielę w Adwencie 5.12.2010r. grupa Parafian PEA Lubań udała się do partnerskiej Parafii Ewangelickiej w Schleife/Slepo na Łużycach na koncert adwentowy. Koncert prowadzony przez kantora Björna Sobotę przedstawiał bogate życie muzyczne Parafii Schleife/Slepo w którym żywy udział biorą zarówno dzieci jak i osoby dorosłe. Tym razem przedstawiciele lubańskiej Parafii Ewangelickiej zamieszkujący w Bogatyni pojechali na koncert, aby wyrazić także swoją wdzięczność za otrzymaną pomoc w okresie sierpniowej powodzi. Dziękowali za osobistą obecność Parafian ze Schleife w Kaplicy Ewangelickiej w Bogatyni i wspólną modlitwę w najtrudniejszym czasie po powodzi. Na spotkaniu po koncercie adwentowym w kościele ewangelickim w Schleife/Slepo  przedstawiciele obu Parafii w osobach proboszczów oraz kuratorów i członków Parafii omawiali wspólne plany na rok 2011, w tym m.in.  jubileusz 5-lecia Parafii Ewangelickiej w Lubaniu oraz spotkania Parafii Diecezji Wrocławskiej z Parafiami Okręgu Kościelnego Görlitz. Kontynuowana będzie współpraca w ramach spotkań konfirmantów oraz wspólna wycieczka parafialna. Z pewnością wśród wspólnych planów będzie również wyjazd na Dni Kościoła do Drezna w dniach 1-5.06.2010.

[nggallery id=18]