Księża z Falkensee w Lubaniu

10 lutego 2012 roku gośćmi naszej Parafii byli księża z okręgu kościelnego Falkensee położonego na zachód od Berlina. Poznali historię kościoła ewangelickiego w Lubaniu, budynków kościelnych, w tym kościołów, oraz powojenne losy ewangelików na terenie Górnych Łużyc i samego Lubania. Żywo interesowali się działaniami Diakonii Lubań oraz życiem naszej Parafii. Wizytę zakończyła wspólna modlitwa w naszym kościele w Lubaniu.