Archiwum miesiąca: grudzień 2012

Diakonia Lubań na jarmarku świątecznym

                 W dniach 17-20 grudnia 2012 roku Diakonia Lubań we współpracy z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Lubaniu przygotowała własne stoisko na miejskim jarmarku świątecznym. W samym centrum Lubania na rynku oraz w Galerii Łużyckiej prezentowane były prace wychowanków Ośrodka. Otwarciu stoiska towarzyszyło przygotowane przez dzieci barwne przedstawienie oparte na historiach biblijnych o narodzeniu Mesjasza. Na stoisku obok ozdób świątecznych znalazły się świece Diakonii Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Organizacja własnego stoiska na lubańskim Jarmarku Bożonarodzeniowym była kolejnym projektem Diakonii Lubań.

Elżbieta Gnat

Międzyparafialne Spotkanie Adwentowe w Lubaniu

Ewangelicy z terenu Dolnego Śląska już po raz dziesiąty wzięli udział w Międzyparafialnym Spotkaniu Adwentowym, które tym razem odbyło się w Lubaniu 15 grudnia 2012 roku. Po raz pierwszy odbyło się ono przed dziesięcioma laty w Legnicy jako wyraz potrzeby wspólnego przeżywania czasu Adwentu ewangelików żyjących na co dzień w dużym rozproszeniu. Pomysłodawcami byli Pani Irena Jaszyna z Bolesławca i ks. Cezary Królewicz ówczesny proboszcz Parafii Ewangelickiej w Legnicy. Z każdym rokiem przybywało uczestników oraz parafii chcących wziąć udział w takim spotkaniu. Najpierw była to sąsiednia parafia w Jaworze, następnie filiały obu parafii czyli Głogów, Bolesławiec i Nowy Kościół, a potem dołączyły parafie ze Świdnicy i Wałbrzycha również ze swoimi filiałami. Miejscami spotkania były kolejno wszystkie parafie zaangażowane od lat w ich kontynuację. Tegoroczne spotkanie było najliczniejsze i zgromadziło wiernych z kolejnej parafii tj. z Karpacza.

Miejscem spotkania stał się gościnny Motel Łużycki w Lubaniu. Zgromadzonych przywitał ks. Cezary Królewicz jako gospodarz tegorocznego spotkania. Modlitwę wprowadzającą w tematykę adwentu prowadził ks. Waldemar Pytel. Dzieci z parafii w Jaworze przygotowały i prowadziły w czasie spotkania mały kiermasz adwentowy. Były na nim ozdoby i kartki świąteczne oraz specjalne świątecznie zapakowane ciasteczka. Śpiewano kolędy i składano sobie życzenia świąteczne.Na zakończenie ks. biskup Ryszard Bogusz w krótkiej refleksji adwentowej podziękował za wspólne spotkanie wyrażając swą radość, że odbywa się on już po raz dziesiąty. Życzył również błogosławionego czasu Świąt Bożego Narodzenia przypominając o ich najważniejszej osobie, o Dzieciątku Jezus ? naszym Zbawicielu.

Był czas na rozmowy, posiłek i plany na przyszłość.

ks. Cezary Królewicz

Spotkanie adwentowe w Bogatyni

                    8 grudnia 2012 roku ewangelicy z Bogatyni spotkali się, jak co roku,  w czasie adwentu, aby śpiewać kolędy, przypominać historię narodzenia Zbawiciela i rozmawiać o bieżących sprawach. Gośćmi tegorocznego spotkania były osoby, które pomagały w jesiennych porządkach na cmentarzu ewangelickim w Bogatyni. Podziękowanie za pomoc wraz ze skromnymi upominkami w postaci książek przekazali w imieniu Parafii Ewangelickiej w Lubaniu kurator Edward Semper oraz ks. Cezary Królewicz. Spotkanie mogło odbyć się w Bogatyńskim Ośrodku Kultury dzięki gościnności pani dyrektor Marty Cholewińskiej.

Edward Semper