Archiwum miesiąca: czerwiec 2014

Wizyta Instytutu Pastoralnego w Lubaniu

27 czerwca 2014 roku do  Lubania przybyli uczestnicy kolejnej sesji Instytut Pastoralnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

Modlitwa poranna w kościele w Herrnhut

Instytut Pastoralny jest platformą dokształcania i nawiązywania kontaktów, które wzmacniają wzajemne zaufanie i rzutują na efektywną pracę i współpracę księży w Kościele.

Ks. dr Hans- Wilhelm Pietz prezentuje Parafię Ewangelicką Śródmieścia Görlitz

Ks. dr Hans- Wilhelm Pietz prezentuje Parafię Ewangelicką Śródmieścia Görlitz

Celem Instytutu Pastoralnego jest „przygotowanie studentów do służby duchownego, prowadzenie wikariuszy do drugiego egzaminu kościelnego oraz wspieranie w pracy duszpasterskiej księży poprzez umożliwienie im podnoszenia kwalifikacji”. Spotkania dla kandydatów na duchownych, wikariuszy i proboszczów pomocniczych odbywają się dwa razy do roku.

Ks. dr Hans-Wilhelm Pietz opowiada historię kościoła ewangelickiego Apostołów Piotra i Pawła w Görlitz

Ks. dr Hans-Wilhelm Pietz opowiada historię kościoła ewangelickiego Apostołów Piotra i Pawła w Görlitz

Kursanci biorą udział w ponad dwudziestu półtoragodzinnych sesjach. W ramach spotkań mają sposobność zetknięcia się z wieloma bardzo interesującymi prelegentami: biskupami, profesorami, reprezentantami kierowniczych gremiów Kościoła, jego agend, duchownymi oraz świeckimi członkami parafii, którzy dzielą się swą wiedzą i doświadczeniem, a także ze specjalistami różnych dziedzin i gośćmi z poza naszego Kościoła. Dyrektor Instytutu ks. dr Adrian Korczago otacza jego uczestników intensywną opieką duszpasterską.

Ks. dr Adrian Korczago i ks. Cezary Królewicz rozpoczynają sesję Instytutu Pastoralnego w Lubaniu w kościele ewangelickim

Ks. dr Adrian Korczago i ks. Cezary Królewicz rozpoczynają sesję Instytutu Pastoralnego w Lubaniu w kościele ewangelickim

Tego dnia po odwiedzeniu Wspólnoty Braterskiej w Herrnhut, zwiedzeniu Grobu Świętego w Görlitz i spotkaniu z ks. dr Hansem Wilhelmem Pietzem – proboszczem Parafii Ewangelickiej Śródmieścia Görlitz księża dotarli do Lubania. Po obiedzie w Lubaniu uczestnicy Instytutu poznali historię kościoła ewangelickiego Marii Panny oraz wysłuchali wykładu poświęconego etyce protestanckiej przedstawionego przez ks. Cezarego Królewicza. Trzydziestoosobowa grupa księży poznała Dom Parafialny, pracę lubańskiej parafii ewangelickiej i plany rozwoju parafii. Był czas na pytania i dyskusję. Wielu uczestników po raz pierwszy było na Górnych Łużycach mogąc zapoznać się z życiem kościoła ewangelickiego po obu stronach Nysy Łużyckiej.

Część uczestników Instytutu Pastoralnego po nabożeństwie w Legnicy

Część uczestników Instytutu Pastoralnego po nabożeństwie w Legnicy

Instytut Pastoralny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce posiada własną stronę internetową: Instytut Pastoralny >>>

ks. Cezary Królewicz

 

Księża ewangeliccy z Helmstedt w Lubaniu

25 czerwca 2014 roku w siedzibie lubańskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej miało miejsce spotkanie księży ewangelickich z Helmstedt. Na czele delegacji przybył zwierzchnik okręgu kościelnego Helmstedt ks. Detlef Gottwald pełniący również ważne funkcje kościelne w kościele krajowym w Braunschweig m.in. w Dziele Diakonii, w zarządzie Stowarzyszenia Księży jak i w Towarzystwie Biblijnym. Spotkanie rozpoczęło się od modlitwy w kościele parafialnym lubańskiej parafii ewangelickiej w której nawiązano do jubileuszu Wyznania Augsburskiego przypadającego na 25 dzień czerwca. Modlitwę prowadził ks. Cezary Królewicz, który tuż po niej przybliżył gościom historię i teraźniejszość ewangelickiego życia kościelnego na terenie 3 powiatów tj. lubańskiego, bolesławieckiego i zgorzeleckiego. Księża zapoznali się z działaniami Diakonii Lubań, zwiedzili Dom Parafialny i przekazali życzenia Bożego błogosławieństwa dla pracy parafialnej. Spotkanie zakończyła modlitwa Ojcze nasz i błogosławieństwo na podróż.

ks. Cezary Królewicz

 

Święto Parafialne 2014

Tegoroczne Święto Parafialne przypadło 8 czerwca w Dniu Zesłania Ducha Świętego. Miało jak zawsze charakter dziękczynny. Parafianie dotarli z najdalszych zakątków Parafii, aby dziękować Bogu za jej istnienie po jej reaktywowaniu przed ośmioma laty. Świętowanie rozpoczęto od nabożeństwa, a po nim dzięki bardzo dobrej pogodzie kontynuowano spotkanie przed Domem Parafialnym. Smażono jajecznicę, grillowano, a przede wszystkim rozmawiano o bieżących sprawach Parafii i planach na nadchodzący rok.

Następne Święto Parafialne w roku 2015, ale już teraz wszyscy umawiają się na kolejne spotkanie.

ks. Cezary Królewicz