Wizyta Instytutu Pastoralnego w Lubaniu

27 czerwca 2014 roku do  Lubania przybyli uczestnicy kolejnej sesji Instytut Pastoralnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

Modlitwa poranna w kościele w Herrnhut

Instytut Pastoralny jest platformą dokształcania i nawiązywania kontaktów, które wzmacniają wzajemne zaufanie i rzutują na efektywną pracę i współpracę księży w Kościele.

Ks. dr Hans- Wilhelm Pietz prezentuje Parafię Ewangelicką Śródmieścia Görlitz

Ks. dr Hans- Wilhelm Pietz prezentuje Parafię Ewangelicką Śródmieścia Görlitz

Celem Instytutu Pastoralnego jest „przygotowanie studentów do służby duchownego, prowadzenie wikariuszy do drugiego egzaminu kościelnego oraz wspieranie w pracy duszpasterskiej księży poprzez umożliwienie im podnoszenia kwalifikacji”. Spotkania dla kandydatów na duchownych, wikariuszy i proboszczów pomocniczych odbywają się dwa razy do roku.

Ks. dr Hans-Wilhelm Pietz opowiada historię kościoła ewangelickiego Apostołów Piotra i Pawła w Görlitz

Ks. dr Hans-Wilhelm Pietz opowiada historię kościoła ewangelickiego Apostołów Piotra i Pawła w Görlitz

Kursanci biorą udział w ponad dwudziestu półtoragodzinnych sesjach. W ramach spotkań mają sposobność zetknięcia się z wieloma bardzo interesującymi prelegentami: biskupami, profesorami, reprezentantami kierowniczych gremiów Kościoła, jego agend, duchownymi oraz świeckimi członkami parafii, którzy dzielą się swą wiedzą i doświadczeniem, a także ze specjalistami różnych dziedzin i gośćmi z poza naszego Kościoła. Dyrektor Instytutu ks. dr Adrian Korczago otacza jego uczestników intensywną opieką duszpasterską.

Ks. dr Adrian Korczago i ks. Cezary Królewicz rozpoczynają sesję Instytutu Pastoralnego w Lubaniu w kościele ewangelickim

Ks. dr Adrian Korczago i ks. Cezary Królewicz rozpoczynają sesję Instytutu Pastoralnego w Lubaniu w kościele ewangelickim

Tego dnia po odwiedzeniu Wspólnoty Braterskiej w Herrnhut, zwiedzeniu Grobu Świętego w Görlitz i spotkaniu z ks. dr Hansem Wilhelmem Pietzem – proboszczem Parafii Ewangelickiej Śródmieścia Görlitz księża dotarli do Lubania. Po obiedzie w Lubaniu uczestnicy Instytutu poznali historię kościoła ewangelickiego Marii Panny oraz wysłuchali wykładu poświęconego etyce protestanckiej przedstawionego przez ks. Cezarego Królewicza. Trzydziestoosobowa grupa księży poznała Dom Parafialny, pracę lubańskiej parafii ewangelickiej i plany rozwoju parafii. Był czas na pytania i dyskusję. Wielu uczestników po raz pierwszy było na Górnych Łużycach mogąc zapoznać się z życiem kościoła ewangelickiego po obu stronach Nysy Łużyckiej.

Część uczestników Instytutu Pastoralnego po nabożeństwie w Legnicy

Część uczestników Instytutu Pastoralnego po nabożeństwie w Legnicy

Instytut Pastoralny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce posiada własną stronę internetową: Instytut Pastoralny >>>

ks. Cezary Królewicz