Remont dachu ewangelickiego kościoła filialnego w Bogatyni dobiegł końca

Podziel się tymi informacjami

Parafia Ewangelicko – Augsburska w Lubaniu w 21. niedzielę po Trójcy Świętej dnia 25. października 2015 roku dziękowała Bogu za pomyślnie zakończony I etap remontu kościoła filialnego w Bogatyni.

KOŚCIÓŁ EWANGELICKI W BOGATYNI PO REMONCIE DACHU W ROKU 2015

Na nabożeństwo dziękczynne przybyli Ewangelicy z Bogatyni i okolic, dawni mieszkańcy Bogatyni, darczyńcy oraz przedstawiciele Bractwa Bogatyńskiego. Kazanie wygłosił ks. bp Waldemar Pytel – zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce.

W czasie nabożeństwa śpiewano hymn Kościoła Ewangelickiego – Warownym grodem jest nasz Bóg na kanwie Psalmu 46

Nawiązał w nim na kanwie Psalmu 46. do warownego grodu, którym jest Bóg. Odniósł tę myśl do roli i miejsca kościoła filialnego w Bogatyni oraz do osobistego życia religijnego mieszkających na co dzień w tym mieście Ewangelików i nie tylko. Poruszające słowa kaznodziei doskonale wpisywały się w okoliczność dziękczynienia. Zgromadzeni usłyszeli od ks. bpa Pytla słowa podziękowania za wszelką pomoc lubańskiej Parafii w podjęciu się dzieła remontu. Oprócz szczególnie ofiarnych i zaangażowanych Parafian darczyńcami byli: Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa w Polsce, Fundacja Hermann Reemtsma Stiftung z Hamburga, Fundacja Kościelna Ewangelickiego Śląska, Wspólnota Ewangelickich Ślązaków oraz osoby prywatne z kraju i zza granicy. Prace remontowe wykonała firma Pana Waldemara Lubaczewskiego z Leśnej. Wsparciem w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej, pozwoleń oraz nadzoru inwestorskiego kierował Zespół Inżynierów AŁYKOW z Lubania. Biskup Pytel przypomniał, iż na wniosek ks. Cezarego Królewicza Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu na swoim posiedzeniu 25.11.2014 roku podjęła uchwałę o bezzwłocznym przystąpieniu do remontu kaplicy w Bogatyni. Z uwagi na stale pogarszający się stan techniczny kaplicy konieczny był i nadal jest jej remont. Najpilniejszą sprawą był remont dachu, który od czasu budowy nie był remontowany, a jedynie częściowo reperowany przy użyciu dostępnych środków. Drobne naprawy już nie wystarczały. Prace rozpoczęły się 17.06.2015, a zakończyły na podstawie protokołu odbioru robót 14.09.2015. Nabożeństwo dziękczynne było podsumowaniem I etapu koniecznego remontu. Parafia w Lubaniu planuje dalsze etapy remontu tego kościoła filialnego w Bogatyni licząc w tym względzie na wsparcie lokalnego samorządu.

Na co dzień Kaplica Ewangelicka w Bogatyni służy miejscowym Ewangelikom do nabożeństw, które odbywają się regularnie co dwa tygodnie oraz w święta. W niej często prowadzone są inne zajęcia duszpasterskie i spotkania parafialne. Z uwagi na jej położenie i historię służy także jako kaplica cmentarna na czynnym cmentarzu ewangelickim. Jedna z kwater cmentarza jest miejscem pochówków po II wojnie światowej po dziś dzień dla osób wyznania ewangelickiego.

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lubaniu czyni starania, aby w nadchodzących latach kontynuować w miarę możliwości prace remontowe i zabezpieczające zarówno kaplicę jak i otaczający ją cmentarz.

Rada Parafialna raz jeszcze składa serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom, którzy w jakikolwiek sposób wsparli remont dachu ewangelickiego kościoła filialnego w Bogatyni.

ks. Cezary Królewicz

Related Images:


Podziel się tymi informacjami