Archiwum miesiąca: luty 2016

Minister Kultury wsparł kościół ewangelicki Marii Panny w Lubaniu

Decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lubaniu otrzymała wsparcie finansowe na planowany dalszy etap remontu kościoła parafialnego Marii Panny.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

KOŚCIÓŁ EWANGELICKI MARII PANNY W LUBANIU

W ramach ministerialnego programu Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków na rok 2016 możliwym stanie się odnowienie nawy ołtarzowej, które jest kolejnym etapem wieloletniego planu renowacji najstarszego zabytku miasta Lubania jakim jest kościół ewangelicki Marii Panny na Kamiennej Górze. Wykonane prace będą z pewnością w znacznym stopniu przyczyniać się do coraz lepszego zachowania dziedzictwa kościoła ewangelickiego jak i miasta Lubania, które od czasów Reformacji ściśle ze sobą współistnieją. Decyzja ministerstwa budzi nadzieję, że mimo wielu trudności, będzie można zadbać o miejsce kultu religijnego współczesnych lubańskich ewangelików w przededniu wielkiego Jubileuszu 500-lecia Reformacji przypadającego na rok 2017.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

KOŚCIÓŁ EWANGELICKI MARII PANNY W LUBANIU

W roku 2016 planowany jest kolejny etap prac remontowych tj. remont i konserwacja sklepień nawy ołtarzowej. Będzie to kontynuacja prac z roku 2012 i kontynuowanych w latach 2013 i 2014 związanych ze stabilizacją ścian oraz sklepień. Stabilizacja konstrukcyjna części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania zabytku; zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez rewitalizację, wzmocnienie i stabilizację konstrukcyjną oraz konserwacja i odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania zabytku elementów gotyckich sklepień w obrębie nawy ołtarzowej.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

KOŚCIÓŁ EWANGELICKI MARII PANNY W LUBANIU

Nasz kościół parafialny jako najstarszy zachowany zabytek miasta Lubania z całą pewnością zasługuje na szczególne potraktowanie. 21 maja 2016 roku będziemy obchodzić jego 635-lecie poświadczonego istnienia połączone z 10-leciem reaktywacji działania samodzielnej Parafii Ewangelickiej przy tym kościele w okresie powojennym. Z uwagi na te jubileusze oraz zbliżający się jubileusz 500-lecia Reformacji w roku 2017 mamy nadzieję na realizację naszych zamierzeń, aby choć w ten skromny sposób wnieść swój wkład w tę piękną kartę historii naszego miasta jaka łączy się z kościołem Marii Panny na Kamiennej Górze.

DCIM100MEDIA

KOŚCIÓŁ EWANGELICKI MARII PANNY W LUBANIU

Bardzo chcielibyśmy zachować dla przyszłych pokoleń ten piękny kościół, który niesie ludziom Słowo Boże w Słowie i Sakramencie od prawie 635 lat. Zawsze wypełniała i wypełnia go modlitwa Wiernych niezależnie od historycznych zmian i zawirowań. To właśnie kościół Marii Panny stawał się niejednokrotnie w historii miasta Lubań miejscem niosącym nadzieję także dzięki decyzjom rady miasta. W przeszłości decyzje te umożliwiły swobodne sprawowanie kultu religijnego ewangelikom z Uniegoszczy w trudnych czasach kontrreformacji, a po II wojnie światowej ewangelicy pozbawieni innych kościołów gromadzili się właśnie w kościele Marii Panny w Lubaniu.

ks. proboszcz Cezary Królewicz

Twój 1% dla Diakonii Polskiej

Przy corocznym rozliczeniu podatku możemy wesprzeć Diakonię Polską.

Diakonia Polska chce również w roku 2016 nadal chce wspierać dzieci, młodzież, osoby dorosłe w trudnej sytuacji socjalnej poprzez:

  • działalność świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych;
  • programy dla osób starszych i z niepełnosprawnością;
  • program „Równe szanse” – stypendia dla dzieci i młodzieży (zakup podręczników i obiadów szkolnych, opłacenie dojazdów do szkoły);
  • zakup leków i rehabilitację osób chorych;
  • projekty, które łączą pokolenia.

Szczegóły >>>

Skarbonka Diakonii

Skarbonka diakonijna to ekumeniczna akcja kościelnych organizacji charytatywnych: Diakonii, Caritas Polska i Eleos. W Kościele Ewangelicko-Augsburskim akcja odbywa się od 1995 r. Od 2005 r. ma charakter ekumeniczny. W Kościele Rzymskokatolickim znana jest jako Jałmużna Wielkopostna, a w Kościele Prawosławnym jako Ofiara Wielkopostna.

Skarbonka diakonijna 2016

Skarbonka diakonijna rozpoczyna się w Środę Popielcową i trwa do Świąt Wielkanocnych. W tym czasie obie Diakonie, Caritas i Eleos namawiają do rezygnowania z drobnych przyjemności i przekazywania uzyskanych w ten sposób funduszy na cele akcji. Środki zbierane są do specjalnie przygotowanych na dany rok kolorowych, papierowych skarbonek. Zebrane fundusze przeznaczane są na rzecz potrzebujących.

Hasło tegorocznej Skarbonki diakonijnej brzmi: „Skarbonka pełna miłosierdzia”. Celem tej akcji jest uwrażliwianie wszystkich pokoleń na potrzeby tych grup społecznych, które często bywają spychane na margines społecznego życia: są to osoby starsze lub z niepełnosprawnością, dzieci, młodzież, a także rodziny w trudnej sytuacji życiowej.

Chcemy, by nasza skarbonka diakonijna była skarbonką pełną miłosierdzia, w myśl tegorocznego hasła. By to miłosierdzie, dobry, życzliwy gest w stronę drugiego człowieka – człowieka w potrzebie – wypływały z naszej żywej i praktykowanej wiary, która wyraża się w dobrym czynieniu dla innych.

Zebrane środki Diakonia chce przeznaczyć na leczenie i rehabilitację osób starszych, zakup leków oraz wszelkie wsparcie w zależności od potrzeb. Nawet najmniejszy dar złożony do skarbonki ma wielką wartość.

za diakonia.org.pl