Minister Kultury wsparł kościół ewangelicki Marii Panny w Lubaniu

Podziel się tymi informacjami

Decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lubaniu otrzymała wsparcie finansowe na planowany dalszy etap remontu kościoła parafialnego Marii Panny.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

KOŚCIÓŁ EWANGELICKI MARII PANNY W LUBANIU

W ramach ministerialnego programu Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków na rok 2016 możliwym stanie się odnowienie nawy ołtarzowej, które jest kolejnym etapem wieloletniego planu renowacji najstarszego zabytku miasta Lubania jakim jest kościół ewangelicki Marii Panny na Kamiennej Górze. Wykonane prace będą z pewnością w znacznym stopniu przyczyniać się do coraz lepszego zachowania dziedzictwa kościoła ewangelickiego jak i miasta Lubania, które od czasów Reformacji ściśle ze sobą współistnieją. Decyzja ministerstwa budzi nadzieję, że mimo wielu trudności, będzie można zadbać o miejsce kultu religijnego współczesnych lubańskich ewangelików w przededniu wielkiego Jubileuszu 500-lecia Reformacji przypadającego na rok 2017.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

KOŚCIÓŁ EWANGELICKI MARII PANNY W LUBANIU

W roku 2016 planowany jest kolejny etap prac remontowych tj. remont i konserwacja sklepień nawy ołtarzowej. Będzie to kontynuacja prac z roku 2012 i kontynuowanych w latach 2013 i 2014 związanych ze stabilizacją ścian oraz sklepień. Stabilizacja konstrukcyjna części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania zabytku; zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez rewitalizację, wzmocnienie i stabilizację konstrukcyjną oraz konserwacja i odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania zabytku elementów gotyckich sklepień w obrębie nawy ołtarzowej.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

KOŚCIÓŁ EWANGELICKI MARII PANNY W LUBANIU

Nasz kościół parafialny jako najstarszy zachowany zabytek miasta Lubania z całą pewnością zasługuje na szczególne potraktowanie. 21 maja 2016 roku będziemy obchodzić jego 635-lecie poświadczonego istnienia połączone z 10-leciem reaktywacji działania samodzielnej Parafii Ewangelickiej przy tym kościele w okresie powojennym. Z uwagi na te jubileusze oraz zbliżający się jubileusz 500-lecia Reformacji w roku 2017 mamy nadzieję na realizację naszych zamierzeń, aby choć w ten skromny sposób wnieść swój wkład w tę piękną kartę historii naszego miasta jaka łączy się z kościołem Marii Panny na Kamiennej Górze.

DCIM100MEDIA

KOŚCIÓŁ EWANGELICKI MARII PANNY W LUBANIU

Bardzo chcielibyśmy zachować dla przyszłych pokoleń ten piękny kościół, który niesie ludziom Słowo Boże w Słowie i Sakramencie od prawie 635 lat. Zawsze wypełniała i wypełnia go modlitwa Wiernych niezależnie od historycznych zmian i zawirowań. To właśnie kościół Marii Panny stawał się niejednokrotnie w historii miasta Lubań miejscem niosącym nadzieję także dzięki decyzjom rady miasta. W przeszłości decyzje te umożliwiły swobodne sprawowanie kultu religijnego ewangelikom z Uniegoszczy w trudnych czasach kontrreformacji, a po II wojnie światowej ewangelicy pozbawieni innych kościołów gromadzili się właśnie w kościele Marii Panny w Lubaniu.

ks. proboszcz Cezary Królewicz

Related Images:


Podziel się tymi informacjami