Twój 1% dla Diakonii Polskiej

Podziel się tymi informacjami

Przy corocznym rozliczeniu podatku możemy wesprzeć Diakonię Polską.

Diakonia Polska chce również w roku 2016 nadal chce wspierać dzieci, młodzież, osoby dorosłe w trudnej sytuacji socjalnej poprzez:

  • działalność świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych;
  • programy dla osób starszych i z niepełnosprawnością;
  • program „Równe szanse” – stypendia dla dzieci i młodzieży (zakup podręczników i obiadów szkolnych, opłacenie dojazdów do szkoły);
  • zakup leków i rehabilitację osób chorych;
  • projekty, które łączą pokolenia.

Szczegóły >>>

Related Images:


Podziel się tymi informacjami