Archiwum miesiąca: sierpień 2017

Kolejny etap remontu kościoła ewangelickiego Marii Panny zakończony

W roku 2017 Parafia Ewangelicka w Lubaniu dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego mogła poczynić kolejny krok w przywracaniu świetności najstarszego kościoła miasta Lubania – kościoła parafialnego Marii Panny na Kamiennej Górze. Zakres prac planowany na rok 2017 nie mógł niestety zostać w pełni zrealizowany z powodu braku kontynuacji finansowania projektu renowacji kościoła ze środków Ministerstwa Kultury. Z pomocą przyszły jednak instytucje kościelne, które umożliwiły odrestaurowanie odkrytych w roku 2016 tzw. zacheuszek tj. krzyży konsekracyjnych znajdujących się w nawie ołtarzowej. Prace pod kierunkiem prof. Edwarda Kossakowskiego z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych wykonane zostały m.in. przez Panią Małgorzatę Godek. Jednocześnie dokonano zabezpieczenia odkrytego przed rokiem sakrametarium czyli miejsca przechowywania naczyń liturgicznych do sprawowania Sakramentu Wieczerzy Pańskiej (Komunii Świętej). Zachowały się symbole i oznaczenia tego miejsca. Mimo wielu trudności udało się w Roku Reformacji zakończyć ten etap prac renowacyjnych. Parafia Ewangelicka w Lubaniu ma zamiar kontynuować remont swojego kościoła parafialnego w kolejnych latach, aby niepowtarzalny klimat kościoła ewangelickiego Marii Panny zachowany został dla przyszłych pokoleń. Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu wyraża szczególną wdzięczność Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego za wieloletnie, konsekwentne wsparcie w tych wysiłkach. Swój udział mają również byli i obecni Parafianie oraz inne instytucje takie jak: Fundacja Eriki Simon, Wspólnota Ewangelickich Ślązaków, Bratnia Pomoc im. Króla Szwedzkiego Gustawa Adolfa oraz drobni ofiarodawcy.

ks. proboszcz Cezary Królewicz

Related Images:

Obchody Roku Reformacji w Lubaniu

500 lat protestantyzmu na Śląsku

Polsko-niemiecka wystawa, wykłady, prelekcje, akcje charytatywne, dużo historii, ale także dużo sportowych emocji – wszystko po to, aby upamiętnić odnowę Kościoła, jaka rozpoczęła się pięć wieków temu w zachodnim chrześcijaństwie. Parafia Ewangelicka w Lubaniu również obchodziła rocznicę reformacji.

Muzeum Śląskie w Görlitz przygotowało polsko-niemiecką wystawę objazdową „Wierni w drodze, leśni kaznodzieje, dzieci w modlitwie. 500 lat protestantyzmu na Śląsku”, która gościła także w Lubaniu od 4 do 7 września 2017 roku. Wystawa składała się z bogato ilustrowanych plansz przedstawiających rozprzestrzenianie się idei reformacji zapoczątkowanej w XVI w. Połączona była z cyklem wykładów dotyczących historii protestantyzmu, Kościoła Marii Panny oraz prezentacją odrestaurowanych XV-wiecznych krzyży (tzw. zacheuszek).

Parafialne obchody Roku Reformacji w Parafii Ewangelickiej w Lubaniu obchodziliśmy, prezentując we wnętrzu naszego Kościoła Marii Panny wystawę poświęconą protestantyzmowi na Śląsku. Sama nazwa 500 lat, a nie 500-lecie, dużo mówi. To nie było jednorazowe wydarzenie, lecz proces, który trwa do dnia dzisiejszego. Prezentowana we wnętrzu naszego kościoła wystawa pokazywała w bardzo dużym skrócie przemiany. Od wybuchu Reformacji w 1517 roku i szybkim dotarciu idei reformacji na Śląsk, aż po współczesność – mówi ksiądz Cezary Królewicz, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu.  Przez cztery dni od 4 do 7 września prowadzone były wykłady tematyczne poświęcone etyce ewangelickiej, edukacji i reformacji, muzyce oraz zagadnieniu kamienia, w którym zawarta została wiara i jej historia.

W trakcie trwania wykładów prezentowano odrestaurowane zacheuszki, czyli krzyże konsekracyjne, oraz sakramentarium pochodzące z XV wieku. Jubileusz pięciuset lat reformacji obchodzony jest na całym świecie. Rozpoczął się 31 października 2016 roku i zakończy się 31 października roku bieżącego. Ma to związek z symbolicznym początkiem reformacji, czyli przybiciem w Wittenberdze 95 tez przez ks. Marcina Lutra. Fakt ten rozpoczął w kościele szesnastowiecznym wielką dysputę, która miała doprowadzić do odnowy życia kościoła chrześcijańskiego.

W dniach 9-12 września miał miejsce Bieg Reformacji, mający upamiętnić odnowę Kościoła. Ta inicjatywa miała na celu pokazanie, że warto przekraczać granice – granice wiary. Ośmiu uczestników biegu, wśród których znaleźli się także duchowni, przebiegli trasę 842 km goszcząc w 27 parafiach, także w Lubaniu. W Lubaniu powitaliśmy biegaczy w niedzielę 10 września.  Rozpoczęli swój bieg w Wittenberdze (miejsca rozpoczęcia reformacji) a zakończyli w Cieszynie (kolebce reformacji na ziemiach polskich). Równolegle do biegu Diakonia Kościoła w ramach akcji: „Biegniemy i pomagamy”, zbierała fundusze dla Łukasza – trzynastoletniego chłopca cierpiącego na zanik mięśni, który poprzez rehabilitacje będzie mógł przekraczać swoje własne granice.

Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy przybyli, dyskutowali i okazali serce. Było nam bardzo milo gościć w naszej Parafii wszystkich tych, którzy brali udział w tym wyjątkowym jubileuszu – dziękował ks. proboszcz Cezary Królewicz

Kamila Rybak z Łużyckiego Centrum Rozwoju

Wydarzeniu towarzyszył plakat >>>

Related Images: