Wspólne nabożeństwo w Görlitz

Podziel się tymi informacjami

5 listopada 2017 roku w kościele Apostołów Piotra i Pawła w Görlitz odbyło się kolejne wspólne nabożeństwo Parafii Ewangelickiej Śródmieścia Görlitz oraz Parafii Ewangelickiej w Lubaniu. Lubańska Parafia Ewangelicka korzysta od 11 lat z gościnności Parafii Ewangelickiej Śródmieścia Görlitz i dzięki niej odprawiane są polskie nabożeństwa ewangelickie w kościele Apostołów Piotra i Pawła tuż przy granicy polsko-niemieckiej. Ewangelicy zamieszkujący Zgorzelec oraz jego okolice mają tym samym możliwość uczestniczenia w nabożeństwach w kościele po niemieckiej stronie miasta. Także Polacy ewangelicy zamieszkujący Görlitz chętnie uczestniczą w tych nabożeństwach, które odprawiane są regularnie co dwa tygodnie oraz w pozostałe święta kościelne m.in. w Wigilię Bożego Narodzenia jak i w Wielki Piątek. Kazanie w czasie tegorocznego nabożeństwa wygłosił ks. Cezary Królewicz. Liturgię spowiednio-komunijną prowadził ks. dr Hans-Wilhelm Pietz – miejscowy proboszcz. Po nabożeństwie była możliwość spotkania i rozmów w Domu Parafialnym – Mollerhaus. Wspominano bogaty we wspólne wydarzenia Rok Reformacji. Zaplanowano już kolejne wspólne nabożeństwo na rok przyszły. Rada Parafialna Parafii Ewangelickiej w Lubaniu wyraziła swoją wdzięczność Parafii Ewangelickiej Śródmieścia Görlitz za wieloletnią możliwość odprawiania polskich nabożeństw ewangelickich przekazując na ręce ks. Pietza podarunek w postaci nowego albumu o Kościołach ewangelickich Diecezji Wrocławskiej wydanego w związku z jubileuszem 500 lat Reformacji.

ks. Cezary Królewicz


Podziel się tymi informacjami