Archiwum miesiąca: listopad 2018

Religia elementem kultury

Kształtowanie i doskonalenie kompetencji międzykulturowych.

W dniach 26 – 30 listopada 2018 r. funkcjonariusze Zakładu ds. Cudzoziemców ppłk SG Agata Chmura Segedyn i st. chor. SG Jarosław Nahorski przeprowadzili kurs doskonalący „Kształtowanie i doskonalenie kompetencji międzykulturowych”. W szkoleniu wzięło udział 21 funkcjonariuszek i funkcjonariuszy z Warmińsko – Mazurskiego, Podlaskiego, Bieszczadzkiego, Karpackiego i Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Celem kursu było wzmocnienie kompetencji funkcjonariuszy w zakresie edukacji i komunikacji międzykulturowej oraz wykształcenie wynikających z tego umiejętności w zakresie dostosowania posiadanej wiedzy do służbowego kontekstu, zadośćuczynienia obowiązkom i procedurom przy jednoczesnej wrażliwości kulturowej, unikaniu stereotypów, rutyny, braku zaangażowania i pokus nadużywania władzy w kontakcie z przedstawicielami innej kultury.

Zajęcia poświęcono omówieniu pojęć związanych z tożsamością i kulturą oraz wpływowi kultury i socjalizacji na sposób myślenia i percepcję otaczającej rzeczywistości. Wiele czasu poświęcono zagadnieniom związanym z omówieniem barier w komunikacji z cudzoziemcami oraz problematyce odczytywania i interpretowania niektórych zachowań czy symboli przedstawicieli innych kultur. Dyskutowano na temat procesów adaptacyjnych, jakim podlega cudzoziemiec w państwie przyjmującym i jakie to może rodzić problemy po obu stronach. Jeden z modułów poświęcono edukacji antydyskryminacyjnej.
Z gościnnym wykładem na temat znaczenia religii jako elementu kultury oraz genezy i podstawowych założeń największych religii monoteistycznych wystąpił Proboszcz Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Lubaniu ksiądz Cezary Królewicz.

Wykłady przeplatane były dyskusją oraz warsztatami mającymi na celu wywołanie refleksji na temat komunikacji międzykulturowej oraz naszych kontaktów z „obcymi”. Szkolenie było również okazją do wymiany doświadczeń i poglądów na temat problemów w kontaktach funkcjonariuszy z cudzoziemcami i sposobów ich rozwiązania.

za www.oss.strazgraniczna.pl