Dzieci i młodzież uczestniczyły w rekolekcjach pasyjnych

Dzieci i młodzież z naszej Parafii wzięli udział, jak co roku, w rekolekcjach pasyjnych, które odbyły się w dniach 5-7.04.2019 roku.

Młodzi uczestnicy z całej diecezji, tak jak w poprzednich latach, spotkali się w Przesiece, gdzie ciekawy program uzupełniały górskie widoki oraz piękna pogoda.
Program tegorocznego spotkania oparty był na historii trzech starotestamentowych postaci: Józefa, Dawida i Daniela. Na tej podstawie około setka uczestników odkrywała szczególne pasyjne znaczenie przebaczenia, Bożych darów oraz zwycięstwa. Praca odbywała się w trzech grupach, a każda z nich realizowała specjalnie dostosowany do wieku program.
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jeleniej Górze – Cieplicach (organizator wydarzenia) zadbała również o specjalne atrakcje, które urozmaiciły rekolekcje oraz pozwoliły w pełni wykorzystać walory górskiego krajobrazu oraz piękną, słoneczną pogodę. Dzieci i młodzież mogły być świadkiem doświadczeń chemicznych opartych o treści biblijne, przeżyć spotkanie oko w oko z Marcinem Lutrem, uczestniczyć w warsztatach decupage, wykonać swoją własną pasyjną świecę, czy doświadczyć nocnego zwiedzania parku w Bukowcu z pochodniami.
Rekolekcje zakończono nabożeństwem w cieplickim kościele Zbawiciela, które współtworzyli wszyscy uczestnicy. Kazanie na zakończenie rekolekcji wygłosił ks. Paweł Meler – Duszpasterz Młodzieży Diecezji Wrocławskiej. 

Tekst: ks. Paweł Meler