Archiwum miesiąca: październik 2019

Pamiątka Reformacji 2019

31 października ewangelicy obchodzą Pamiątkę Reformacji i spotykają się na okolicznościowych nabożeństwach. W Lubaniu nabożeństwo z okazji Pamiątki Reformacji odbędzie się w parafialnym kościele Marii Panny na Kamiennej Górze o godz. 17:00.

„Fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus”. 1 Kor 3,11

31 października 1517 r.  w Wittenberdze augustiański zakonnik ks. dr Marcin Luter ogłosił 95 tez, które były propozycjami tematów do dyskusji o pokucie i odpustach. Wydarzenie to zapoczątkowało Reformację, czyli odnowę Kościoła chrześcijańskiego.

Czytaj dalej