Skarbonka Diakonijna 2020

Podziel się tymi informacjami

Pod hasłem „Dar Juniora dla Seniora” rozpoczyna się tegoroczna edycja ekumenicznej akcji charytatywnej Skarbonka Diakonijna. Zachęcamy w niej do ograniczenia w Czasie Pasyjnym niektórych przyjemności i przekazania zaoszczędzonych w ten sposób funduszy na pomoc osobom potrzebującym.

1 marca 2020 r., w 1. Niedzielę Czasu Pasyjnego, obchodzoną jako Święto Diakonii, rozpocznie się w Kościele Ewangelicko-Augsburskim charytatywna akcja Skarbonka Diakonijna. Potrwa ona do Niedzieli Wielkanocnej, przypadającej w tym roku 12 kwietnia. Z perspektywy samej akcji to jubileuszowa 25. edycja – pierwsze skarbonki trafiły do parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w 1996 r.Od roku 2006 akcja ma charakter ekumeniczny i prowadzona jest wspólnie przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonię Polską), Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego i Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. W Kościele Rzymskokatolickim znana jest jako Jałmużna Wielkopostna, a w Kościele Prawosławnym jako Ofiara Wielkopostna.

Solidarność międzypokoleniowa

Skarbonce Diakonijnej towarzyszy hasło „Dar Juniora dla Seniora” – przesłanie skierowane jest do przedstawicieli każdej generacji i stanowi wezwanie do dostrzeżenia wokół siebie osób słabszych, chorych i niepełnosprawnych. Hasło zachęca do dialogu, w szczególności na płaszczyźnie międzypokoleniowej. Tym bardziej, że wzajemna troska i towarzyszenie w potrzebie to istotne elementy zapobiegania współczesnym problemom społecznym, szczególnie w kontekście marginalizacji i wykluczenia osób starszych i samotnych.

Międzypokoleniowe kontakty pomagają w interpretowaniu świata, rozwijaniu życiowych umiejętności i zrozumieniu samego siebie. Czynią nas bardziej otwartymi na innych, uczą szacunku i odpowiedzialności za drugiego człowieka, wzmacniają więzi. Dlatego też zaproszenie do akcji kierujemy zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Włączając się w nią otwieramy się na siebie nawzajem, poświęcamy swój czas, rozmawiamy o wzajemnych potrzebach. Spotykamy się z drugim człowiekiem, wymieniamy życiowe doświadczenia, stwarzamy przestrzeń do współdziałania.

Małe ograniczenie – wielka pomoc

Poprzez akcję Skarbonka diakonijna zachęcamy do ograniczenia w czasie pasyjnym codziennych przyjemności i zbierania przeznaczonych na nie funduszy do specjalnych skarbonek. Nasze wsparcie może przywrócić potrzebującym nadzieję i wiarę w poprawę życiowej sytuacji, przezwyciężyć osamotnienie w chorobie, darować poczucie bycia potrzebnym. Zebrane środki zostaną przekazane na realizację projektów na rzecz osób potrzebujących – leczenie i rehabilitację osób starszych i dzieci, zakup leków oraz wszelką pomoc w zależności od potrzeb. Zachęcamy do dzielenia się z innymi tym, co mamy, i tym samym do bycia widzialnym świadectwem wspólnoty, jaką tworzymy w Kościele. Nawet najmniejszy dar złożony do skarbonki ma wielką wartość.

W tym roku Diakonia Polska rozprowadziła 12 tys. skarbonek, które trafiły do parafii ewangelickich w całej Polsce.


Podziel się tymi informacjami