Decyzja Rady Parafialnej

PILNE !!! 13 marca 2020 roku w godzinach wieczornych Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu podjęła decyzję o odwołaniu nabożeństw niedzielnych:

15.03.2020 – Niedziela Oculi, 22.03.2020 – Niedziela Laetare i 29.03.2020 – Niedziela Judica oraz tygodniowych nabożeństw pasyjnych. Decyzję podjęto po długich konsultacjach oraz na skutek listów pasterskich Biskupa Kościoła oraz Biskupa Diecezji Wrocławskiej jak i zaleceń Biskupa Diecezji. W związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego na terenie Polski dalsze decyzje Rady Parafialnej będą podawane na bieżąco poprzez stronę internetową naszej Parafii oraz na życzenie Parafian poprzez SMS-y. Aby otrzymywać SMS-y Rada prosi o uprzedni kontakt telefoniczny z kancelarią parafialną tel.: 602 238 611 i zgłoszenie takiej potrzeby. Z uwagi na dużą dynamikę sytuacji Rada prosi o śledzenie bieżących komunikatów. Wszelkie wątpliwości i pytania proszę kierować drogą e-mail’ową: luban@luteranie.pl lub pod numerem tel.: 602 238 611.

Za Radą Parafialną

ks. Cezary Królewicz