Słowo Biskupa Kościoła

Posłuchaj słowa Biskupa Kościoła w związku z koronawirusem

Słowo Biskupa Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce bp. Jerzego Samca na Niedzielę Oculi w związku z pandemią koronawirusa i ogłoszonym przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemicznym. Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec odniósł się do sytuacji w Polsce i podkreślił, że właśnie dlatego „zwracamy się w szczególny sposób do Tego, który może nam pomóc. Może właśnie taki czas pasyjny, w którym nie możemy swobodnie chodzić do kościoła, w którym nie możemy chodzić do restauracji, galerii handlowych, przygotowywać się do radosnych Świąt Wielkiej Nocy. Może taki czas pasyjny jest potrzebny człowiekowi. (…) To dobra okazja, aby wykorzystać czas, jaki jest nam dany. przemyśleć swoje życie, cele w swoim życiu, dokąd zmierzamy”.

Nawiązał również do nazwy najbliższej niedzieli – Oculi i słów psalmu 25. Przypomniał, że podobnie jak psalmista odkrywamy teraz, że nie wszystko od nas zależy, że możemy podejmować wszystkie próby zabezpieczenia się, a jednak coś złego może nas spotkać”.

Bp Samiec zachęcił do tego, by pomyśleć, że w Chrystusie, w Bogu mamy Zbawiciela, mamy Tego, który troszczy się o nasze życie, który chce pomagać nam je życie i dawać odpowiedzi na pytania, które się rodzą. Nawiązał do słów Księgi Kaznodziei Salomona „wszystko ma swój czas” mówiąc: „Mamy teraz czas trwogi, czas zagrożenia. Zbliżajmy się do Chrystusa nie tylko w tym czasie!.”