Zmarł śp. ks. Emil Gajdacz

W wieku 80 lat zmarł śp. ks. Emil Gajdacz – emerytowany proboszcz pomocniczy parafii w Cieszynie, dyrektor Domu Opieki Emaus w Dziegielowie, duszpasterz Diakonatu Eben -Ezer. Chorował na COVID-19.

Śp. ks. Emil Gajdacz zmarł 13 października w Cieszynie.

W piątek, 23 października w Kościele Jezusowym w Cieszynie odbył się pogrzeb śp. ks. Emila Gajdacza.

 

Śp. Ks. Emil Gajdacz urodził się 28 września 1940 r. w Goleszowie, jako najmłodsze dziecko Jana i Herminy z domu Lipowczan. Jako kilkulatek przW piątek, 23 października w Kościele Jezusowym w Cieszynie odbył się pogrzeb śp. ks. Emila Gajdacza.eżył grozę wojny, a także powojenną biedę. Ukończył Technikum Mechaniczno-Kuźnicze w Ustroniu.

Następnie podjął studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Po ich ukończeniu podjął pracę katechety w parafii, a w 1970 r. został ordynowany w rodzinnym Goleszowie na duchownego i mianowany wikariuszem parafii cieszyńskiej.

W roku 1971 ożenił się z Heleną z domu Bujok.

Jako członek konsystorskiej Komisji Wychowania Chrześcijańskiego przez wiele lat organizował w Dzięgielowie kursy katechetyczne dla wolontariuszy. Skupiał się na pracy z dziećmi, chorymi i niepełnosprawnymi. Ilustrator książek dla najmłodszych i materiałów rekolekcyjnych.

Przez cztery kadencje, w latach 1987- 2007, delegat do Synodu Kościoła. Pracował w komisjach do spraw ewangelizacji i misji oraz w komisji do spraw diakonii.

W 1983 r. został wybrany proboszczem pomocniczym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, a w 1984 r. mianowany duszpasterzem Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer” w Dzięgielowie i dyrektorem działającego tam Domu Opieki „Emaus”. Od 1996 r. prowadził ten dom jako Dom Pomocy Społecznej w Dzięgielowie, gdzie podopieczni przyjmowani są bez względu na wyznanie.

W 1997 roku rozpoczął z ramienia Diakonatu organizowanie bezpłatnych, ponadwyznaniowych kursów opieki nad chorym geriatrycznym. W 2001 roku uruchomił Dom Seniora „Emaus 2”.

W 2005 roku został mianowany proboszczem-administratorem nowo powstałej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Dzięgielowie. Był jednym z założycieli Stowarzyszenia Miłośników Dzięgielowa.

Na emeryturę przeszedł w 2006 roku.

Za propagowanie dzieła diakonii na Ziemi Cieszyńskiej otrzymał w 2008 roku statuetkę „Miłosiernego Samarytanina”, jako nagrodę główną Diakonii Polskiej.

W 2016 roku otrzymał laur Srebrnej Cieszynianki za zaangażowanie w prace społeczne, rozwój i promocję regionu Śląska Cieszyńskiego przyznawaną przez Samorządy Ziemi Cieszyńskiej.

Prywatnie lubił malować i fotografować. Ceniony autor wystaw i publikacji.

Śp. ks. Emil Gajdacz pozostawił żonę – diakon Helenę Gajdacz.

W piątek, 23 października w Kościele Jezusowym w Cieszynie odbył się pogrzeb śp. ks. Emila Gajdacza.

Żałobną uroczystość rozpoczął Biskup Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ks. Adrian Korczago, który później pożegnał zmarłego w imieniu swojej i innych diecezji naszego Kościoła.

Pożegnalne rozważanie wygłosił Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ks. Jerzy Samiec.
W imieniu Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer” w Dzięgielowie, pensjonariuszy, pracowników, zarządu Ewangelickiego Domu Opieki „Emaus”, a także Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Dzięgielowie i mieszkańców Dzięgielowa, słowa podziękowania i błogosławieństwa wypowiedział ks. prob. Marek Londzin.
 
W imieniu duszpasterstw środowiskowych, Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego i w imieniu Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, słowa podziękowania i błogosławieństwa wypowiedział ks. proboszcz  Marcin Brzóska.

Zmarłego żegnał również Prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ks. Adam Malina.
Swoje kondolencje przekazali także: Burmistrz Miasta Cieszyna Gabriela Staszkiewcz, Ewangelicko-Augsburska Parafia z Trzyńca w Czechach oraz Monika Cieślar.

Po zakończonych uroczystościach w Kościele Jezusowym odbyła się dalsza część pożegnania i pochówek  na cmentarzu w Dzięgielowie, 

„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani”. Mt 5,8.9