Skarbonka Diakonii 2021

Jak co roku w czasie pasyjnym rozpoczyna się zbiórka ofiar na Skarbonkę Diakonii. W każdej parafii ewangelickiej można otrzymać skarbonkę. Skarbonki w lubańskiej parafii ewangelickiej można otrzymać po nabożeństwach lub w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania.

W Centrum Kultury Prawosławnej odbyła się inauguracja Skarbonki Diakonijnej 2021. Hasło tegorocznej akcji brzmi „Czas miłosierdzia”. – Miłosierdzie jest najbardziej charakterystyczną cechą chrześcijaństwa – podkreślił prezes Diakonii Polskiej bp Ryszard Bogusz.

Ekumeniczna akcja charytatywna Skarbonka Diakonijna prowadzona jest w Czasie Pasyjnym przez organizacje charytatywne czterech Kościołów: Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego, Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonię Polską), Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego i Eleos Kościoła Prawosławnego. Zachęcają one do rezygnowania w tym czasie z drobnych przyjemności i przekazywania uzyskanych w ten sposób funduszy na cele akcji. Środki zbierane są do specjalnie przygotowanych na dany rok papierowych skarbonek. Zebrane fundusze przeznaczane są na rzecz osób potrzebujących (więcej o idei akcji tutaj).

Inauguracja akcji

16 lutego w Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie odbyła się inauguracja Skarbonki Diakonijnej 2021. Ze względu na pandemię COVID-19 miała ona kameralny charakter. Wzięli w niej udział jedynie przedstawiciele organizatorów akcji, dwójka młodych ludzi i dziennikarze.

Gości przywitał dyrektor prawosławnego Eleos ks. Doroteusz Sawicki. Zaprezentowano kilka krótkich materiałów filmowych dotyczących tematu tegorocznej akcji – miłosierdzia.

Inauguracja Skarbonki Diakonijnej 2021, Centrum Kultury Prawoslawnej w Warszawie

Krótkie rozważanie o miłosierdziu wygłosił prezes Diakonii Polskiej bp Ryszard Bogusz. – Miłosierdzie jest najbardziej charakterystyczną cechą chrześcijaństwa. Gdy miłosierdzie ma być szczere, to nie jest łatwe, bo wymaga od nas sporo czasu, emocji, empatii, oddania. Warte jest jednak swojej ceny – przekonywał.

Podczas inauguracji w sposób symboliczny wrzucano do skarbonek to, co można ofiarować seniorom. Młodzi ludzie Natalia i Mateusz Lewczak wrzucili telefon i rękawiczki – symbolizujące rozmowę i prezent. Bp Ryszard Bogusz wrzucił kartkę z uśmiechniętą twarzą – symbol życzliwości. Marzena Matejka z Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego wrzuciła maseczkę – symbol troski i bezpieczeństwa. Dyrektor Diakonii Polskiej Wanda Falk wrzuciła czekoladę – symbolizującą czas i wsparcie, np. w codziennych zakupach. Dyrektor Caritas Polska ks. Marcin Iżycki wrzucił leki – jako symbol zdrowia. Natomiast dyrektor Eleos ks. Doroteusz Sawicki wrzucił klucze do domu – symbol rodzinnego ciepła.

9 tys. skarbonek Diakonii

Na koniec przedstawiciele organizacji prowadzących akcję mówili o jej celu i przebiegu. – Diakonia Polska przygotowała 9 tys. skarbonek, które przekazaliśmy do wszystkich parafii ewangelickich. Zebrane środki chcemy przeznaczyć przede wszystkim na pomoc seniorom i dzieciom, na leczenie i rehabilitację, na towarzyszenie ludziom osamotnionym, tym, których droga życiowa jest trudna – powiedziała Wanda Falk.

Do pobrania: