Odezwa Zarządu Bratniej Pomocy na rok 2021

Jak co roku od Wielkanocy do Świąt Zesłania Ducha Świętego trwa zbiórka ofiar na Bratnią Pomoc im. Króla Szwedzkiego Gustawa Adolfa. W związku z tym Zarząd Bratniej Pomocy wystosował odezwę.

Tegoroczna zbiórka ofiar na Bratnią Pomoc w naszej lubańskiej Parafii będzie odbywać się, jak co roku, na listę przed lub po nabożeństwach lub w tygodniu w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do 12:00. Ofiary można składać również przelewem na konto bankowe naszej Parafii, koniecznie z dopiskiem: BPGA 2021. Konto bankowe Parafii tutaj >>>

Odezwa Zarządu BPGA na rok 2021:

Wtedy Pan poruszył ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, i ducha arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, i ducha całej reszty ludu, tak że przyszli i podjęli pracę koło domu Pana Zastępów, swojego Boga”. Ag 1,14

Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie!

Nasz Bóg jest Bogiem cudów! On wciąż, nieustająco przez wieki porusza serca całego swojego ludu dla dobrych celów. Tego doświadczyliśmy i my w trakcie zeszłorocznej zbiórki, zorganizowanej z powodu pandemii w całkowitym zamknięciu.Poeta ks. Jan Twardowski w jednym ze swoich wierszy napisał: „kiedy Bóg zamyka drzwi, otwiera okno”. Nie mogliśmy wejść przez drzwi naszych kościołów, ale mogliśmy wspomóc dzieło Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa przez okienka witryn internetowych naszych banków. I to wspomóc w sposób rekordowy!

Pozwólcie zatem, że jako zarząd podziękujemy za Waszą hojność, otwartość serc, ale również podtrzymywanie ewangelickiej tradycji Bratniej Pomocy, która pomaga w remontach naszych kościołów i plebanii.

Wierzymy, że i w tym roku Bóg poruszy serca każdej ewangelickiej rodziny. Poruszy, aby połączyć nas w geście solidarności z tymi, którzy zamierzają realizować prace remontowe w wielu parafiach, we wszystkich diecezjach naszego Kościoła.

Chcemy zabezpieczyć i doprowadzić do należytego stanu technicznego nasze kościoły, miejsca „przybytku Bożego”. Jesteśmy pewni, że nie pozostawicie naszego apelu bez odzewu.

 Niech Was Bóg błogosławi!

 Za zarząd

 bp Marcin Makula

Zarząd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa informuje Państwa, że Walny Zjazd BPGA w roku 2021 został zaplanowany na dzień 3.06.2021 roku w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach (diecezja mazurska).
Jednocześnie informujemy, że ze względu na sytuację epidemiologiczną i wprowadzone obostrzenia przez Rząd RP mogą nastąpić korekty w organizacji Walnego Zjazdu.
Jeżeli będzie możliwość zorganizowania Zjazdu w tradycyjnej formie, to obrady Delegatów 158 Walnego Zjazdu BPGA rozpoczną się na terenie Parafii ewangelickiej w Mikołajkach o godz. 11:00,podczas którego zostanie dokonany podział subwencji na rok 2021, zaś uroczyste nabożeństwo odbędzie się godz. 13:00 w Kościele parafialnym.

W przypadku jakichkolwiek zmian będziemy Państwa na bieżąco informować.