Apel o wsparcie dla osób na granicy z Białorusią

Podziel się tymi informacjami

Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce z uwagą śledzi wydarzenia na granicy polsko-białoruskiej oraz ogólnospołeczną debatę na temat uchodźców z Afganistanu. Solidaryzujemy się ze słowami zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce bp. Jerzego Samca wypowiedzianymi 19 sierpnia 2021 r. za pośrednictwem mediów społecznościowych, który zaapelował o chrześcijańskie działania wobec bezbronnych ludzi, uciekających przed wojną. Wspieramy także wszystkich – zarówno wierzących i niewierzących – którzy nie ustają w apelach o chrześcijańskie bądź po prostu humanitarne podejście do sprawy.

Szanując i w pełni aprobując obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej regulacje prawne, apelujemy o podjęcie zwyczajnych i nadzwyczajnych działań, mających na celu ochronę życia ludzkiego – widzialnego, namacalnego i proszącego o pomoc. Tym samym wspieramy apel Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, innych instytucji oraz pojedynczych osób, którym nieobojętny jest los tych, którzy stracili wszystko poza skrawkami nadziei.

Szanując zasadę rozdziału Kościoła od Państwa, upominamy się o prawa człowieka, szczególnie słabszego, pozbawionego wolności i cierpiącego. Jako wspólnota chrześcijan chcemy na wszelkie możliwe i dostępne nam sposoby wspierać działania humanitarne i takie rozwiązania prawne, które będą w zgodzie z prawem polskim i międzynarodowym.

Nasza Ojczyzna – przez wieki wielokulturowa, wielonarodowa i wieloreligijna – była przystanią bezpieczeństwa dla tych, którzy uciekali przed prześladowaniami. Wyrażamy nadzieję, że wciąż tak jest. Chrześcijańskiej tożsamości naszego kraju nie można zamknąć w kościelnych kryptach, zredukować do religijnych deklaracji czy eksponować na sztandarach. Nie znamy innej Ewangelii niż tej o Bogu, który w Jezusie Chrystusie stał się miłością dla nas, a którą wyraża przypowieść Jezusa o miłosiernym Samarytaninie.

Prosimy o podjęcie pilnych działań dla dobra wspólnego.

Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Warszawa, 27 sierpnia 2021 r.

Na prośbę Biskupa Kościoła Jerzego Samca we wszystkich kościołach ewangelickich w Polsce w 13. niedzielę po Trójcy Świętej 29. sierpnia 2021 roku modlono się słowami specjalnie przygotowanej modlitwy:

Litościwy i miłujący człowieka, Boże, który w Jezusie Chrystusie stałeś się naszym Bratem, Przyjacielem i Zbawicielem. Przychodzimy do Ciebie w chwilach niepokoju, coraz to nowych konfliktów, mroków terroru, rozlewu krwi i płaczu milionów ludzi. Przychodzimy do Ciebie z naszymi obawami i lękami, pytaniami, prosząc o mądrość Ducha Świętego, aby pozwolił nam zrozumieć, przyjąć i żyć słowami Ewangelii Jezusa Chrystusa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” (Mt 25, 40).

Prosimy Cię, abyś obdarzył mądrością i spokojem nas wszystkich i jednocześnie rozpalił w nas na nowo ogień miłości do bliźnich. Prosimy Cię o wyobraźnię dobra i odpowiedzialności dla nas wszystkich, w tym szczególności dla rządzących, podejmujących decyzję na różnych poziomach, służb mundurowych i nas samych. Błogosław wszystkim znanym i nieznanym, miłosiernym Samarytankom i Samarytanom, którzy w Twoim imieniu, nawet jeśli go nie znają, niosą pomoc potrzebującym.

Niech do naszych serc przenikną słowa o współczuciu i miłości. Usuń, prosimy, z naszych serc i umysłów zasieki nienawiści i płoty nieufności. Daj nam rozeznać, co służy dobru wspólnemu, abyśmy bez zawstydzenia mogli stanąć przed Twoim krzyżem i sądem. Ucz nas modlić się i prosić, służyć Tobie i bliźnim, na chwałę Twoją i dla zbawienia całego świata. Amen. 


Podziel się tymi informacjami