Nowy Rok Pański 2022

Nowy Rok Pański rozpoczniemy nabożeństwem w Lubaniu 2.01.2022 roku o godz. 11:00. Słowo Boże, które będzie nam przyświecać przez cały nadchodzący rok zaczerpnięte zostało z Ewangelii św. Jana: Jezusa Chrystus mówi: Tego, który do Mnie przychodzi, nie odrzucę (J 6,37). Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce postanowił, że tematy kolejnych lat będą nawiązały do głównych myśli Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej w Polsce. Zostało ono zaplanowane w Krakowie w 2023 roku. Rok 2022 będzie poświęcony tematowi: Rok Jedności „Jedno Ciało – Duch Święty tworzy jedność”.