Nowy Rok Pański 2022

Podziel się tymi informacjami

W Nowym Roku Pańskim Słowo Boże, które będzie nam przyświecać, zaczerpnięte zostało z Ewangelii św. Jana: Jezusa Chrystus mówi: …tego, który do Mnie przychodzi, nie odrzucę (J 6,37). Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce postanowił, że tematy kolejnych lat będą nawiązały do głównych myśli Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej w Polsce. Zostało ono zaplanowane w Krakowie w 2023 roku. Rok 2022 będzie poświęcony tematowi: Rok Jedności „Jedno Ciało – Duch Święty tworzy jedność”.


Podziel się tymi informacjami