Archiwum miesiąca: luty 2022

Oświadczenie Konsystorza

Oświadczenie Konsystorza w sprawie agresji Rosji przeciwko Ukrainie

 „Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro…” Iz 52,7a

Trudno znaleźć słowa, które mogą wyrazić to, co czujemy w związku z nieusprawiedliwioną, militarną agresją Rosji przeciwko Ukrainie, w tym także przeciwko jej ludności cywilnej. Czytaj dalej

400 rocznica śmierci ks. Martina Behma

Dokładnie 5 lutego 2022 roku, minęła rocznica śmierci wybitnego mieszkańca Lubania. 400 lat temu, 5 lutego 1662 roku w wieku 65 lat, zmarł ks. Martin Behm. Urodzony również w Lubaniu 16 września 1557 roku przez prawie 40 lat był kaznodzieją Bożego Słowa i wiernym duszpasterzem lubańskich ewangelików. Został pochowany przed ołtarzem dawnego kościoła św. Trójcy z którego do dziś pozostała jedynie tzw. Wieża Trynitarska. Jego bogata twórczość znana jest dziś w całym świecie z wyjątkiem jego rodzinnego miasta. Parafia Ewangelicka w Lubaniu od ponad 15 lat przywraca miastu Lubań pamięć o tym niezwykłym duchownym. Czytaj dalej