Wesprzyj Diakonię Lubań przekazując 1 % podatku

Podziel się tymi informacjami

1% dla DIAKONII LUBAŃ mały procent

– wielka pomoc – razem wspierajmy potrzebujących.

Wesprzyj Diakonię Lubań wypełniając formularz PIT za rok 2021. Aby przekazać 1% podatku za rok 2021, należy w rocznym rozliczeniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) wpisać w odpowiednich pozycjach nr KRS Diakonii: 0000260697 oraz wyliczoną kwotę 1% podatku oraz w rubryce cel szczegółowy wpisać: DIAKONIA LUBAŃ. Więcej szczegółów >>>

Dla osób, które rozlicza ZUS istnieje możliwość przekazania 1% dla DIAKONII LUBAŃ poprzez wypełnienie druku PIT OP dostępnego w każdym urzędzie skarbowym i złożenie go w swoim urzędzie skarbowym. Formularz PIT OP do pobrania >>>

Trwa okres rozliczeń podatkowych za rok 2021. To bardzo dobra okazja do wsparcia działań Diakonii. Przekazując 1 procent swojego podatku możesz pomóc nam pomagać. Ten 1 procent, choć pozornie niewielki, to dar serca – szczególnie ważny w trudnych czasach pandemii COVID-19.

Jak pomagamy?

Dlaczego warto wspierać działania Diakonii Polskiej? Ponieważ od ponad dwudziestu lat konsekwentnie wspieramy osoby znajdujące się w potrzebie. Niesiemy pomoc m.in. rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji, seniorom, osobom chorym i z niepełnosprawnością. Wspieramy też placówki socjalne, a także dofinansowujemy wyjazdy wakacyjne i stypendia edukacyjne dzieci z uboższych rodzin.

Dzięki przekazanym wpłatom z 1% i poprzez prowadzone projekty w 2021 roku Diakonia Polska mogła odpowiedzieć na potrzeby osób bezpośrednio dotkniętych skutkami pandemii, w tym m.in. zakupić tablety dla uczniów, którzy w sytuacji obowiązkowej nauki zdalnej nie mieli dostępu do narzędzi elektronicznych umożliwiających komunikację ze szkołą; zakupić środki ochrony osobistej dla podopiecznych i pracowników domów opieki; udzielić pomocy rzeczowej (żywność, leki i opał) osobom starszym i chorym czy dofinansować leczenie i rehabilitację osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Wiele z tych działań nie byłoby możliwych bez środków pozyskanych z 1 procentu podatku dochodowego. To dzięki wsparciu darczyńców możemy pomagać ludziom w potrzebie. 1 procent Twojego podatku to Twój dar serca.

Za przekazany 1% podatku za rok 2021 na rzecz Diakonii Lubań składamy serdecznie podziękowanie.


Podziel się tymi informacjami