Archiwum kategorii: ROK REFORMACJI 2017

Bieg 500 lat Reformacji

Polscy ewangelicy przebiegną 500 km!

W dniach 9-12 września 2017 roku będzie miał miejsce Bieg Reformacji, mający upamiętnić odnowę Kościoła, jaka rozpoczęła się pięć wieków temu w zachodnim chrześcijaństwie.

W 500. rocznicę rozpoczęcia Reformacji, Polscy luteranie postanowili przypomnieć to ważne dla siebie wydarzenie, przebiegając ponad 500 km! Uda im się to prawdopodobnie znacznie lepiej niż pierwotnie zakładali, bowiem dystans z Wittenbergi (miejsca rozpoczęcia Reformacji) do Cieszyna (kolebki Reformacji na ziemiach Polskich) wynosi dokładnie 842 km! Na trasie biegu znajduje się dwadzieścia siedem polskich parafii ewangelickich w których wyznaczono krótkie przystanki dla biegnących. Jak mówi rzecznik prasowa Kościoła, Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska: „Bieg jest wydarzeniem bezprecedensowym. Dotychczas nikt nie podjął się pokonania tej trasy w zaledwie w cztery dni”!

Obchody jubileuszu Reformacji rozpoczęły się na całym świecie 31. października 2016 roku (kiedy to w luterańskiej katedrze w szwedzkim Lund papież Franciszek spotkał się na wspólnej modlitwie ekumenicznej z przedstawicielami Światowej Federacji Luterańskiej) i potrwają do końca roku 2017. Na polskim gruncie w skład komitetu honorowego jubileuszu wchodzą m. in: ewangelik – premier Jerzy Buzek, rzymskokatolicki Prymas Polski – abp Wojciech Polak oraz kompozytor Krzysztof Penderecki.

Kościół Ewangelicko-Augsburski (Luterański) jest trzecim, co do wielkości kościołem chrześcijańskim w Polsce i największym kościołem protestanckim w naszym kraju. Na terenie sześciu diecezji działa 133 parafii skupiających niespełna 75 tyś. wiernych. Kościół prowadzi liczne duszpasterstwa środowiskowe (m. in. Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe), aktywnie angażuje się w prace Polskiej Rady Ekumenicznej. Ponad połowa polskich luteran mieszka na Śląsku Cieszyńskim, skąd pochodzą tacy znani ewangelicy jak sportowcy: Adam Małysz, Piotr Żyła czy pisarz Jerzy Pilch.

Bieg 500 lat Reformacji jest niecodzienną inicjatywą sportową, która przypomni, że w życiu wiary, warto przekraczać granicę! Biegnąc 842 km dojdziemy do granic naszych fizycznych możliwości, zawitamy do 27 parafii i przekroczymy granice państwowe a wszystko to aby przypomnieć, że 500 lat temu poprzez lekturę Pisma Świętego – Jezus Chrystus dał się na nowo odkryć chrześcijanom jako ich Pan i Bóg! Tak jak nasi odważni przodkowie sprzed wieków, wolni w Chrystusie od strachu przez potępieniem, pokażemy, że reformacja biegnie dalej a nasz Bóg wciąż pozwala przekraczać nowe granice stawiane przez ludzi. Równolegle do naszego biegu, Diakonia Kościoła w ramach akcji: „My biegniemy – Wy pomagacie”, zbierze fundusze dla Łukasza – trzynastoletniego chłopca cierpiącego na zanik mięśni, który poprzez rehabilitacje będzie mógł przekraczać swoje własne granice.

W biegu wzięło udział 9 osób (dwa zespoły: pierwszy w składzie 4 os, drugi w składzie 5 os – w tym jedna osoba niedowidząca). Biegną tylko luteranie (sami faceci) w tym jeden Niemiec. Towarzyszyć będą nam dwie karetki polskich Joannitów z Lidzbarka Warmińskiego. Na mecie w Cieszynie będzie biegało ok 500 dzieciaków wokoło Kościoła Jezusowego.

Cel biegu: upamiętnienie 500 lat Reformacji w oryginalny sposób oraz pomoc Łukaszowi (podkreślenie, że chrześcijanie działają).

W Lubaniu przywitamy biegaczy przy kościele ewangelickim Marii Panny przy al. Kombatantów 1 w niedzielę 10.09.2017 o godz. 12:00.

Chętnych zapraszamy do powitania biegaczy.

Zapraszamy do śledzenia relacja z biegu: http://www.facebook.com/Bieg500latReformacji/

ks. Cezary Królewicz – proboszcz Parafii Ewangelickiej w Lubaniu

Obchody Roku Reformacji w Lubaniu

500 lat protestantyzmu na Śląsku

Polsko-niemiecka wystawa, wykłady, prelekcje, akcje charytatywne, dużo historii, ale także dużo sportowych emocji – wszystko po to, aby upamiętnić odnowę Kościoła, jaka rozpoczęła się pięć wieków temu w zachodnim chrześcijaństwie. Parafia Ewangelicka w Lubaniu również obchodziła rocznicę reformacji.

Muzeum Śląskie w Görlitz przygotowało polsko-niemiecką wystawę objazdową „Wierni w drodze, leśni kaznodzieje, dzieci w modlitwie. 500 lat protestantyzmu na Śląsku”, która gościła także w Lubaniu od 4 do 7 września 2017 roku. Wystawa składała się z bogato ilustrowanych plansz przedstawiających rozprzestrzenianie się idei reformacji zapoczątkowanej w XVI w. Połączona była z cyklem wykładów dotyczących historii protestantyzmu, Kościoła Marii Panny oraz prezentacją odrestaurowanych XV-wiecznych krzyży (tzw. zacheuszek).

Parafialne obchody Roku Reformacji w Parafii Ewangelickiej w Lubaniu obchodziliśmy, prezentując we wnętrzu naszego Kościoła Marii Panny wystawę poświęconą protestantyzmowi na Śląsku. Sama nazwa 500 lat, a nie 500-lecie, dużo mówi. To nie było jednorazowe wydarzenie, lecz proces, który trwa do dnia dzisiejszego. Prezentowana we wnętrzu naszego kościoła wystawa pokazywała w bardzo dużym skrócie przemiany. Od wybuchu Reformacji w 1517 roku i szybkim dotarciu idei reformacji na Śląsk, aż po współczesność – mówi ksiądz Cezary Królewicz, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu.  Przez cztery dni od 4 do 7 września prowadzone były wykłady tematyczne poświęcone etyce ewangelickiej, edukacji i reformacji, muzyce oraz zagadnieniu kamienia, w którym zawarta została wiara i jej historia.

W trakcie trwania wykładów prezentowano odrestaurowane zacheuszki, czyli krzyże konsekracyjne, oraz sakramentarium pochodzące z XV wieku. Jubileusz pięciuset lat reformacji obchodzony jest na całym świecie. Rozpoczął się 31 października 2016 roku i zakończy się 31 października roku bieżącego. Ma to związek z symbolicznym początkiem reformacji, czyli przybiciem w Wittenberdze 95 tez przez ks. Marcina Lutra. Fakt ten rozpoczął w kościele szesnastowiecznym wielką dysputę, która miała doprowadzić do odnowy życia kościoła chrześcijańskiego.

W dniach 9-12 września miał miejsce Bieg Reformacji, mający upamiętnić odnowę Kościoła. Ta inicjatywa miała na celu pokazanie, że warto przekraczać granice – granice wiary. Ośmiu uczestników biegu, wśród których znaleźli się także duchowni, przebiegli trasę 842 km goszcząc w 27 parafiach, także w Lubaniu. W Lubaniu powitaliśmy biegaczy w niedzielę 10 września.  Rozpoczęli swój bieg w Wittenberdze (miejsca rozpoczęcia reformacji) a zakończyli w Cieszynie (kolebce reformacji na ziemiach polskich). Równolegle do biegu Diakonia Kościoła w ramach akcji: „Biegniemy i pomagamy”, zbierała fundusze dla Łukasza – trzynastoletniego chłopca cierpiącego na zanik mięśni, który poprzez rehabilitacje będzie mógł przekraczać swoje własne granice.

Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy przybyli, dyskutowali i okazali serce. Było nam bardzo milo gościć w naszej Parafii wszystkich tych, którzy brali udział w tym wyjątkowym jubileuszu – dziękował ks. proboszcz Cezary Królewicz

Kamila Rybak z Łużyckiego Centrum Rozwoju

Wydarzeniu towarzyszył plakat >>>

Seminarium „Śląsk bez granic” z okazji 500 lat Reformacji

Seminarium: Śląsk bez granic

Przełamywanie granic, barier, uprzedzeń – polsko-niemieckie postrzeganie z perspektywy historii, społeczeństwa, gospodarki, religii, kształcenia z okazji jubileuszu 500 lat Reformacji

Świeradów-Zdrój, 18-25. marca 2017 roku

Miejsce: Hotel Sudetia, ul. Zielona 6, 59-850 Świeradów-Zdrój

 

Sobota, 18. marca 2017 roku

Reformacja i jej dziedzictwo – Pokonywanie granic na Śląsku – 500 lat Reformacji

 

godz. 12:00          Rozpoczęcie Seminarium, Powitanie

                               mgr Arkadiusz Lisowski – Manager Hotelu Sudetia, Lubań Śląski

                               Margrit Kempgen – Nadradca Konsystorza, Görlitz

godz. 12:30          Dziedzictwo Lutra na Dolnym Śląsku i na śląskich Górnych Łużycach

                               dr Lars-Arne Dannenberg, Käbschütztal OT Niederjahna, Dyrektor  założyciel Centrum Kultury i Historii (www.zkg-dd.de), Wiceprezydent Górnołużyckiego Towarzystwa Naukowego

godz. 13:00          Wpływ Protestantyzmu na kulturę śląską i polską

                                mgr Arkadiusz Lisowski, Lubań Śląski, Studia Filologii Szwedzkiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Stypendium Uniwersytetu Limburgit w Hasselt-Diepenbeek (Belgia), Stypendium Uniwersytetu Lund (Szwecja), Absolwent Skandynawistyki, Geografii i Nauk o Południowo-Wschodniej Azji na Uniwersytecie Braci Humboldt w Berlinie

godz. 13:30           Śląsk – Dynamit czy Pomost. Między Polakami a Niemcami.

                                Alfred Theisen, Görlitz, katolik, studiował w Bonn Pedagogikę, Teologię i Politologię. Od 1982 do 1990 współpracownik dra Herberta Hupki, 1987 do 1991 pierwszy redaktor naczelny czasopisma związkowego „Schlesische Nachrichten“. Od 1990 do 1994 kierownik biura posła CDU Wilfrieda Böhma. W końcu 1998 roku założył wydawnictwo Senfkorn-Verlag z siedzibą w Görlitz

godz. 14:00          Przerwa na kawę

godz. 14:30         „Dzierży się jako luterska wiara kole Cieszyna”

                                Jan Puczek, Cieszyn, pierwszy Prezes reaktywowanego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, założyciel i dyrektor  Liceum Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, długoletni pedagog i historyk

godz. 15:10           Polonizacja ewangelickich migrantów z Niemiec w XIX wieku    

                               Prof. dr hab. Julisz Gardawski, Warszawa, Profesor i Dyrektor Instytutu Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prawnuk Biskupa Kościoła Ewangelisko-Augsburskiego  w Polsce Juliusza Burschego

godz. 15:40         Dyskusja

godz. 17:00         Kolacja

godz. 19:00         Przedstawienie teatralne pod tytułem „Luter nigdy nie był na Śląsku“

godz. 20:00        Zakończenie pierwszego dnia seminarium

 

Niedziela, 19. marca 2017roku

             Pokonywanie barier i uprzedzeń – polsko-niemieckie wzajemne              

             postrzeganie z perspektywy społeczeństwa, gospodarki, religii, kształcenia

godz. 8:00             Śniadanie

godz. 9:00             Wyjazd z Hotelu Sudetia do Lubania Śląskiego

godz. 10:00           Udział w nabożeństwie ewangelickim w kościele parafialnym Marii Panny w Lubaniu al. Kombatantów 1, kazanie:  ksiądz proboszcz Cezary Królewicz

godz. 12:00           Obiad

godz. 13:00           Obrazy sąsiadów w wyobraźni młodzieży z transgranicznej perspektywy na przykładzie projektu: „Kościół moim domem – nie do wiary”.

                                  Margrit Kempgen, Görlitz, Nadradca Konsystorza, Wiceprezes Zarządu Kościelnej Fundacji Ewangelickiego Śląska, zaangażowana w kościelne i transgraniczne projekty

godz. 13:30           Po obu stronach Nysy – wzajemne postrzeganie uczniów ze szkół partnerskich ze Zgorzelca i z Görlitz und Zgorzelec

                                Emilia Strzałek, Görlitz,  Wicedyrektorka Szkoły im. Dietricha Heise, Kierowniczka Profilu Języków Obcych, pochodzi ze Śląska Opolskiego i należała tam do Mniejszości Niemieckiej

godz. 14:00        Otwarcie Wystawy i rozmowy przy kawie – Margrit Kempgen

godz. 15:00        Obszar, Kultura i Język – wspólnie czy osobno – Polacy, Ślązacy i Niemcy na Śląsku Opolskim

                              Emilia Strzałek, Görlitz,  Wicedyrektorka Szkoły im. Dietricha Heise, Kierowniczka Profilu Języków Obcych, pochodzi ze Śląska Opolskiego i należała tam do Mniejszości Niemieckiej

godz. 15:30          Ceramika Bolesławiecka – Dziedzictwo Kulturowe

                               Marita Benke-Gajda, Kraków, Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, tworzy w ceramice artystycznej, długoletnia projektantka w Manufakturze Bolesłwieckiej, około 100 wystaw indywidualnych

godz. 16:15          Dyskusja

godz. 17:00         Kolacja

godz. 18:00         Wykład wprowadzający o kulturze i historii Łemków

godz. 18:30         Występ Grupy Łemkowskiej „Łastiwoczka“ – „Jaskółeczka“

godz. 19:30         Zakończenie Seminarium

20– 25. marca 2017 roku:

  • Zabiegi rehabilitacyjne w Sudeckim Centrum Prozdrowotnym,

15 zabiegów z poprzedzającą konsultacją terapeutyczną

  • Dzień kuchni polskiej, niemieckiej i śląskiej
  • Zwiedzanie i warsztaty w Bolesławieckiej Manufakturze Ceramicznej

 

Wycieczka do Kościoła Pokoju w Świdnicy (zabytek wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO) oraz zwiedzanie Bazyliki w Krzeszowie

 

Noworoczne przyjęcie ekumeniczne w Görlitz

14 stycznia 2017 roku w siedzibie rzymskokatolickiego biskupstwa Görlitz odbyło się noworoczne spotkanie z biskupem Wolfgangiem Ipoltem – zwierzchnikiem najmniejszego niemieckiego biskupstwa liczącego obecnie ok. 30 tysięcy wiernych. To coroczne spotkanie miało tym razem wymiar ekumeniczny z uwagi na przypadający na rok 2017 jubileusz 500 lat Reformacji. Przybyłych powitał wikariusz generalny dr Alfred Hoffmann. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele Kościoła Ewangelickiego Berlina Brandenburgii śląskich Górnych Łużyc, który reprezentowali: ks. superintendent generalny Martin Herche oraz ks. dr superintendent Thomas Koppehl i wielu duchownych.Z Polski obecny był ks. Cezary Królewicz – proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu na co dzień duszpasterz ewangelików zamieszkujących powiat i miasto Zgorzelec oraz rzymskokatolicki ks. dziekan Maciej Wesołowski ze Zgorzelca. Władze polityczne reprezentowali: dr Martina Münch – minister nauki, rozwoju i kultury Brandenburgii, Bernd Lange – starosta powiatu Görlitz oraz Siegfried Deinege – nadburmistrz miasta Görlitz. Specjalną refleksją noworoczną podzielił się z zebranymi bp Ipolt. Spotkanie przeplatane było śpiewem młodzieżowego chóru katedry św. Jakuba prowadzonego przez Thomasa Seyda. Na zakończenie był czas na rozmowy i życzenia.

Tekst oryginalny przemówienia ks. bpa Wolfganga Ipolta >>>

Tekst oryginalny przemówienia ks. Martina Herche >>>

ks. Cezary Królewicz