Archiwum kategorii: ROK REFORMACJI 2017

Seminarium „Śląsk bez granic” z okazji 500 lat Reformacji

Seminarium: Śląsk bez granic

Przełamywanie granic, barier, uprzedzeń – polsko-niemieckie postrzeganie z perspektywy historii, społeczeństwa, gospodarki, religii, kształcenia z okazji jubileuszu 500 lat Reformacji

Świeradów-Zdrój, 18-25. marca 2017 roku

Miejsce: Hotel Sudetia, ul. Zielona 6, 59-850 Świeradów-Zdrój

 

Sobota, 18. marca 2017 roku

Reformacja i jej dziedzictwo – Pokonywanie granic na Śląsku – 500 lat Reformacji

 

godz. 12:00          Rozpoczęcie Seminarium, Powitanie

                               mgr Arkadiusz Lisowski – Manager Hotelu Sudetia, Lubań Śląski

                               Margrit Kempgen – Nadradca Konsystorza, Görlitz

godz. 12:30          Dziedzictwo Lutra na Dolnym Śląsku i na śląskich Górnych Łużycach

                               dr Lars-Arne Dannenberg, Käbschütztal OT Niederjahna, Dyrektor  założyciel Centrum Kultury i Historii (www.zkg-dd.de), Wiceprezydent Górnołużyckiego Towarzystwa Naukowego

godz. 13:00          Wpływ Protestantyzmu na kulturę śląską i polską

                                mgr Arkadiusz Lisowski, Lubań Śląski, Studia Filologii Szwedzkiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Stypendium Uniwersytetu Limburgit w Hasselt-Diepenbeek (Belgia), Stypendium Uniwersytetu Lund (Szwecja), Absolwent Skandynawistyki, Geografii i Nauk o Południowo-Wschodniej Azji na Uniwersytecie Braci Humboldt w Berlinie

godz. 13:30           Śląsk – Dynamit czy Pomost. Między Polakami a Niemcami.

                                Alfred Theisen, Görlitz, katolik, studiował w Bonn Pedagogikę, Teologię i Politologię. Od 1982 do 1990 współpracownik dra Herberta Hupki, 1987 do 1991 pierwszy redaktor naczelny czasopisma związkowego „Schlesische Nachrichten“. Od 1990 do 1994 kierownik biura posła CDU Wilfrieda Böhma. W końcu 1998 roku założył wydawnictwo Senfkorn-Verlag z siedzibą w Görlitz

godz. 14:00          Przerwa na kawę

godz. 14:30         „Dzierży się jako luterska wiara kole Cieszyna”

                                Jan Puczek, Cieszyn, pierwszy Prezes reaktywowanego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, założyciel i dyrektor  Liceum Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, długoletni pedagog i historyk

godz. 15:10           Polonizacja ewangelickich migrantów z Niemiec w XIX wieku    

                               Prof. dr hab. Julisz Gardawski, Warszawa, Profesor i Dyrektor Instytutu Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prawnuk Biskupa Kościoła Ewangelisko-Augsburskiego  w Polsce Juliusza Burschego

godz. 15:40         Dyskusja

godz. 17:00         Kolacja

godz. 19:00         Przedstawienie teatralne pod tytułem „Luter nigdy nie był na Śląsku“

godz. 20:00        Zakończenie pierwszego dnia seminarium

 

Niedziela, 19. marca 2017roku

             Pokonywanie barier i uprzedzeń – polsko-niemieckie wzajemne              

             postrzeganie z perspektywy społeczeństwa, gospodarki, religii, kształcenia

godz. 8:00             Śniadanie

godz. 9:00             Wyjazd z Hotelu Sudetia do Lubania Śląskiego

godz. 10:00           Udział w nabożeństwie ewangelickim w kościele parafialnym Marii Panny w Lubaniu al. Kombatantów 1, kazanie:  ksiądz proboszcz Cezary Królewicz

godz. 12:00           Obiad

godz. 13:00           Obrazy sąsiadów w wyobraźni młodzieży z transgranicznej perspektywy na przykładzie projektu: „Kościół moim domem – nie do wiary”.

                                  Margrit Kempgen, Görlitz, Nadradca Konsystorza, Wiceprezes Zarządu Kościelnej Fundacji Ewangelickiego Śląska, zaangażowana w kościelne i transgraniczne projekty

godz. 13:30           Po obu stronach Nysy – wzajemne postrzeganie uczniów ze szkół partnerskich ze Zgorzelca i z Görlitz und Zgorzelec

                                Emilia Strzałek, Görlitz,  Wicedyrektorka Szkoły im. Dietricha Heise, Kierowniczka Profilu Języków Obcych, pochodzi ze Śląska Opolskiego i należała tam do Mniejszości Niemieckiej

godz. 14:00        Otwarcie Wystawy i rozmowy przy kawie – Margrit Kempgen

godz. 15:00        Obszar, Kultura i Język – wspólnie czy osobno – Polacy, Ślązacy i Niemcy na Śląsku Opolskim

                              Emilia Strzałek, Görlitz,  Wicedyrektorka Szkoły im. Dietricha Heise, Kierowniczka Profilu Języków Obcych, pochodzi ze Śląska Opolskiego i należała tam do Mniejszości Niemieckiej

godz. 15:30          Ceramika Bolesławiecka – Dziedzictwo Kulturowe

                               Marita Benke-Gajda, Kraków, Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, tworzy w ceramice artystycznej, długoletnia projektantka w Manufakturze Bolesłwieckiej, około 100 wystaw indywidualnych

godz. 16:15          Dyskusja

godz. 17:00         Kolacja

godz. 18:00         Wykład wprowadzający o kulturze i historii Łemków

godz. 18:30         Występ Grupy Łemkowskiej „Łastiwoczka“ – „Jaskółeczka“

godz. 19:30         Zakończenie Seminarium

20– 25. marca 2017 roku:

  • Zabiegi rehabilitacyjne w Sudeckim Centrum Prozdrowotnym,

15 zabiegów z poprzedzającą konsultacją terapeutyczną

  • Dzień kuchni polskiej, niemieckiej i śląskiej
  • Zwiedzanie i warsztaty w Bolesławieckiej Manufakturze Ceramicznej

 

Wycieczka do Kościoła Pokoju w Świdnicy (zabytek wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO) oraz zwiedzanie Bazyliki w Krzeszowie

 

Noworoczne przyjęcie ekumeniczne w Görlitz

14 stycznia 2017 roku w siedzibie rzymskokatolickiego biskupstwa Görlitz odbyło się noworoczne spotkanie z biskupem Wolfgangiem Ipoltem – zwierzchnikiem najmniejszego niemieckiego biskupstwa liczącego obecnie ok. 30 tysięcy wiernych. To coroczne spotkanie miało tym razem wymiar ekumeniczny z uwagi na przypadający na rok 2017 jubileusz 500 lat Reformacji. Przybyłych powitał wikariusz generalny dr Alfred Hoffmann. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele Kościoła Ewangelickiego Berlina Brandenburgii śląskich Górnych Łużyc, który reprezentowali: ks. superintendent generalny Martin Herche oraz ks. dr superintendent Thomas Koppehl i wielu duchownych.Z Polski obecny był ks. Cezary Królewicz – proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu na co dzień duszpasterz ewangelików zamieszkujących powiat i miasto Zgorzelec oraz rzymskokatolicki ks. dziekan Maciej Wesołowski ze Zgorzelca. Władze polityczne reprezentowali: dr Martina Münch – minister nauki, rozwoju i kultury Brandenburgii, Bernd Lange – starosta powiatu Görlitz oraz Siegfried Deinege – nadburmistrz miasta Görlitz. Specjalną refleksją noworoczną podzielił się z zebranymi bp Ipolt. Spotkanie przeplatane było śpiewem młodzieżowego chóru katedry św. Jakuba prowadzonego przez Thomasa Seyda. Na zakończenie był czas na rozmowy i życzenia.

Tekst oryginalny przemówienia ks. bpa Wolfganga Ipolta >>>

Tekst oryginalny przemówienia ks. Martina Herche >>>

ks. Cezary Królewicz