Archiwum kategorii: ROK 2012

Konferencja Księży w Lubaniu

Modlitwa na rozpoczęcie Konferencji Księży w Lubaniu 19 09 2012

19 września 2012 rokuw Lubaniu odbyła się diecezjalna Konferencja Księży. Rozpoczęła się ona modlitwą w kościele parafialnym Marii Panny, którą prowadził ks. Dawid Mendrok z Wrocławia. Obrady toczyły się w Domu Parafialnym. Księża zajmowali się bieżącymi sprawami Diecezji Wrocławskiej oraz Kościoła w Polsce. Konferencję prowadził Ksiądz Biskup Ryszard Bogusz ? zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

Obrady Konferencji Księży w Domu Parafialnym w Lubaniu 19 09 2012

Diecezjalne Konferencje Księży odbywają się regularnie służąc bieżącej pracy Kościoła na terenie Diecezji Wrocławskiej. W Lubaniu od czasu powołania na nowo samodzielnej Parafii Ewangelickiej była to druga konferencja. W czasie konferencji szerzej omawiano m.in. zaplanowane na 22 09 2012 spotkanie partnerskie Kościołów ewangelickich w Bad Muskau oraz przygotowania do Synodu Diecezjalnego w Międzyzdrojach na Pomorzu.

Related Images:

Ekumenicznie w Bogatyni – Na wspólnych drogach po raz czwarty

6 września 2012 roku w Bogatyni po raz czwarty z inicjatywy Bractwa Ziemi Bogatyńskiej odbyło się spotkanie przedwojennych i powojennych mieszkańców dzisiejszej Bogatyni czyli dawnego Reichenau. Rozpoczęło się ono od nabożeństwa ekumenicznego w dawnym kościele ewangelickim Apostołów Piotra i Pawła, dziś służącemu kościołowi rzymskokatolickiemu. Nabożeństwo prowadzili księża rzymskokatoliccy: ks. dziekan Jan Żak i ks. Kazimierz Pracownik. Do liturgii zaproszony został również ks. Cezary Królewicz z Parafii Ewangelickiej w Lubaniu, na co dzień sprawujący opiekę duszpasterską wśród bogatyńskich ewangelików.

Od lewej: ks. Cezary Królewicz, z-ca burmistrza Bogatyni Jerzy Stachyra oraz ks. dziekan Jan Żak

Wygłosił on kazanie mówiące o potrzebie naśladowania Jezusa Chrystusa ? ?pontifex maximus? ? jako mostu łączącego ludzi różnych narodów, ras i kultur oraz łączącego człowieka z Bogiem. W części modlitewnej ks. Królewicz dziękował Bogu za dar pokoju dzięki któremu obie Parafie tj. rzymskokatolicka i ewangelicka w Bogatyni mogą dziś współistnieć w dobrym ekumenicznym sąsiedztwie. Po nabożeństwie ekumenicznym wszyscy jego uczestnicy przeszli procesjonalnie do sąsiadującej z kościołem Kaplicy Ewangelickiej. W kaplicy ks. Królewicz omówił jej niełatwą powojenną historię oraz współczesność. Poinformował o napadzie rabunkowym na Kaplicę Ewangelicką, który miał miejsce na przełomie maja i czerwca 2012 roku pozbawiając częściowo jej wyposażenia i powodując zgorszenie wiernych oraz opinii publicznej. Zaprosił też wszystkich do modlitwy o pomyślną pokojową przyszłość kończąc ją modlitwą Pańską Ojcze nasz. W Kaplicy Ewangelickiej głos zabrał też ks. dziekan Jan Żak poruszony kolejnym napadem na tę kaplicę. Spotkanie modlitewne w Kaplicy Ewangelickiej w Bogatyni zakończyło się błogosławieństwem udzielonym zgromadzonym przez ks. Cezarego Królewicza. Po nim księża oraz uczestnicy spotkania zwiedzili cmentarz ewangelicki przy kaplicy.

 Dalsza część spotkania oraz rozmowy kontynuowane były przy posiłku w restauracji Jubilat. Obecni byli również przedstawiciele władz miasta, goście z Niemiec i media. Staraniem prezesa Bractwa Ziemi Bogatyńskiej Wojciecha Kujawskiego pojawiły się nowe różne inicjatywy mające pomóc Parafii Ewangelickiej w zachowaniu kaplicy i cmentarza ewangelickiego w Bogatyni położonych przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 40a. Bractwo Ziemi Bogatyńskiej zaplanowało już na rok przyszły kolejne takie spotkanie.

ks. Cezary Królewicz

Relacja na stronie Bractwa Ziemi Bogatyńskiej

Related Images:

Koło Pań z Ludwigsdorf w Lubaniu

Koło Pań z Ludwigsdorf w Lubaniu 18.09.2012

18 września 2012 rokuna zaproszenie ks. Cezarego Królewicza do Lubania przybyła grupa kobiet z Koła Pań z przygranicznej Parafii Ewangelickiej Ludwigsdorf. Wraz z Paniami przybył ks. Albrecht Naumann ? proboszcz Parafii Ewangelickich Zodel i Ludwigsdorf, który na rozpoczęcie spotkania prowadził modlitwę w lubańskim kościele ewangelickim Marii Panny. Dalsza część spotkania miała miejsce w Domu Parafialnym. Było ono kontynuacją wieloletniej tradycji takich spotkań odbywających się zarówno po polskiej jak i niemieckiej stronie. Rozmawiano również o planach dalszego zacieśnienia współpracy pomiędzy parafiami.

Spotkanie z Kołem Pań z Ludwigsdorf w Lubaniu 18.09.2012

Related Images: