Archiwa kategorii: ROK 2012

Wspólne nabożeństwo Parafii Ewangelickich: Lubań i Śródmieście Görlitz

4 listopada 2012 roku w Görlitz odbyło się po raz szósty wspólne nabożeństwo Parafii Ewangelickich z Lubania i Śródmieścia Görlitz. Co roku w pierwszą niedzielę listopada ewangelicy ze Zgorzelca i okolic oraz z Görlitz spotykają się na nabożeństwie dziękczynnym połączonym ze Spowiedzią i Komunią Świętą w przygranicznym kościele ewangelickim Apostołów Piotra i Pawła. Są one wyrazem wzajemnej bliskości chrześcijan ewangelików po obu stronach Nysy Łużyckiej, złączonych wspólną wiarą. Są też owocem podpisanego przed wielu laty partnerstwa pomiędzy Diecezją Wrocławską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, a Kościołem Ewangelickim Berlina Brandenburgii i śląskich Górnych Łużyc. Na co dzień od wielu lat budowane są mosty w pracy duszpasterskiej księży ewangelickich z Parafii w Lubaniu i Görlitz – Śródmieście. Nabożeństwo prowadzili dwujęzycznie: ks. dr Hans Wilhelm Pietz, ks. dr Thomas Koppehl oraz ks. Cezary Królewicz. Liturgię wzbogacił śpiew dzieci w j. polskim ze Szkoły Ewangelickiej w Görlitz. Kazanie wygłosił ks. Pietz, a słowo pozdrowienia ks. Koppehl (poniżej). Po nabożeństwie był jeszcze czas na rozmowy. Zaplanowano również dalsze bieżące działania i przyszłoroczne wspólne nabożeństwo w listopadzie.

ks. Cezary Królewicz

ks. dr Thomas Koppehl

Słowo pozdrowienia w czasie polsko-niemieckiego nabożeństwa 4.11.2012 w krypcie kościoła ewangelickiego Apostołów Piotra i Pawła w Görlitz

Kochane Siostry i Bracia w Chrystusie,

W czasie tego nabożeństwa polsko-niemieckiego pozdrawiam Was serdecznie. To dobrze, że regularnie przybywamy tutaj do krypty kościoła ewangelickiego Apostołów Piotra i Pawła w Görlitz, aby słuchać Słowa Bożego, wspólnie chwalić Boga i przywoływać Go w modlitwie.

Przed kilkoma tygodniami Parafie ewangelickie z terenu Diecezji Wrocławskiej oraz śląskich Górnych Łużyc spotkały się w Bad Muskau na tegorocznym spotkaniu partnerskim.

W uroczystym nabożeństwie na terenie słynnego parku Pucklera wzięło udział ponad 400 chrześcijan, ktorzy przy dźwiękach chóru puzonistow, wędrowali przez mosty, łączące niemiecką i polską część parku. W pewnym momencie zaskoczył nas intensywny deszcz i wtedy zebraliśmy się wszyscy w namiocie, stojąc blisko siebie i przeżywając w sposob bezpośredni główny temat spotkania budując mosty. Kto jest tym mostem pomiędzy naszymi Parafiami? Kaznodzieja dzisiejszego dnia, ks. dr HansWilhelm Pietz, wyraźnie nam to zobrazował. Mostem między naszymi Parafiami jest żyjący Chrystus. Ponieważ on łaskawie spogląda na nas, nie możemy inaczej jak tylko razem spotykać się, aby wzajemnie się przyjmować i cieszyć, że mamy jednego wspólnego Pana. On łączy i zgromadza nie tylko nasze Parafie, lecz również nasze narody i obie części tego miasta. Ponieważ zmartwychwstały Chrystus spogląda na nas, czcimy Go we wspólnej cichej modlitwie, także gdy jest nas mniej. Lecz On dał nam wielką obietnicę. Gdy my Go słuchamy i przywołujemy Go, wtedy On chce nas połączyć i pozwolić na to, aby wyrósł obfity owoc. Coś z tego owocu widzimy tutaj i teraz. Regularnie odbywają się w kościele Apostołów Piotra i Pawła polskie nabożeństwa ewangelickie i raz w roku spotykamy się wspólnie na uroczystym nabożeństwie w dużej serdeczności i przyjaźni. Pan pobłogosławi tę społeczność i pozwalać będzie nadal oglądać owoc.

ks. dr Thomas Koppehl – zwierzchnik Okręgu Kościelnego Görlitz Kościoła Ewangelickiego Berlina Brandenburgii i śląskich Górnych Łużyc.

Tłumaczenie na j. polski:  © by ks. Cezary Królewicz listopad 2012

Partnerstwo Parafii Ewangelickich: Lubań i Schleife/Slepo

Zawarte w roku 2006 partnerstwo parafii ewangelickich w Lubaniu i Schleife/Slepo przejawia się w wielu wspólnych przedsięwzięciach. Niektóre z nich prezentują poniższe pamiątkowe fotografie.

450-lecie urodzin ks. Martina Behma Lubań 2007

Bolesławiec 2008

Przed Grobem Pańskim w Görlitz konfirmanci z obu Parafii 2009

Zamek Frydlant w Czechach 2009

Święto Parafialne w Schleife/Slepo 2010

Jubileusz Parafii Ewangelickiej w Lubaniu 2011

Pałac na Wodzie w Staniszowie 2012

XI Jarmark Europejski w Kopaczowie

Kopaczów miejscem modlitwy ekumenicznej Trójstyku polsko-czesko-niemieckiego.

Przy pomniku w Kopaczowie: (od lewej) dr Dietmar Brendel, ks. Cezary Królewicz, burmistrz Zittau Arnd Voigt, burmistrz Hradka nad Nisou Martin Puta, ks. Zbigniew Korab, ks. Christoph Stempel

6 października 2012 roku we wsi Kopaczów położonej tuż przy granicy z Czechami i Niemcami odbyło się po raz 11 spotkanie nazywane Jarmarkiem Europejskim lub Odpustem Europejskim.

Leżąca na południu gminy Bogatynia wieś Kopaczów powstała prawdopodobnie u schyłku XIII wieku. W praskich dokumentach kościelnych odnotowano w 1277 roku nazwę „ulrici villa”, która później otrzymała postać Ullersdorf. W 1527 roku mieszkańcy Kopaczowa pod wpływem rozprzestrzeniającej się w Europie Reformacji przyjęli postulowaną przez ks. Marcina Lutra reformę Kościoła powszechnego stając się ewangelikami-luteranami. Po II wojnie światowej wsi nadano nazwę Kopaczów w żaden sposób nie odnoszącą się jednak do nazwy historycznej. W powojennej historii wsi szczególnym wydarzeniem były obchody 715 lecia jej istnienia, które miały miejsce 5 października 2002 roku. Wówczas odbyło się nabożeństwo ekumeniczne zainicjowane przez dra Dietmara Brendla urodzonego i ochrzczonego w kościele ewangelickim w Oldrzychowie czyli leżącej dziś po czeskiej stronie tej podzielonej granicą wsi.

W nabożeństwie wzięli wówczas udział dawni jej mieszkańcy – Niemcy wysiedleni w 1945 roku. Odtąd obchody te stały się już tradycją i odbywają się cyklicznie co roku w każdą pierwszą sobotę miesiąca października gromadząc Polaków, Czechów i Niemców.

Tegoroczne obchody w Kopaczowie rozpoczął przemarsz władz samorządowych, duchownych i mieszkańców od nowo wybudowanego mostku na potoku Lubota oddzielającego polską od czeskiej części wsi pod pomnik przed kościołem. Na czele znalazły się dzieci z Międzynarodowego Parlamentu Dziecięco-Młodzieżowego NYSA. Przy pomniku do zgromadzonych przemawiali burmistrzowie Bogatyni, czeskiego Hradka nad Nisou (Nysą) i niemieckiego Zittau. Obecni byli również duchowni z kościoła luterańskiego z Polski i Niemiec, Kościoła Husyckiego z Czech oraz rzymskokatolickiego z Polski i Czech. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce reprezentował ks. Cezary Królewicz ? duszpasterz bogatyńskich ewangelików. Po wystąpieniach przy pomniku burmistrzowie złożyli kwiaty pod pomnikiem oraz zasadzili drzewo. Potem odbyło się nabożeństwo ekumeniczne. Modlitwy zmawiano we wszystkich trzech językach dziękując Bogu za możliwość spotkania. Burmistrzowie symbolicznie pokroili chleb, który został następnie rozdany przez nich wraz z duchownymi uczestnikom modlitwy. Dzielenie się chlebem miało być znakiem zgody i pojednania. Po nabożeństwie był czas na rozmowy przy posiłku na wolnym powietrzu.

Po nabożeństwie ekumenicznym w Kopaczowie 6.10.2012 przed kościołem (od lewej): ks. Cezary Królewicz, dr Dietmar Brendel z żoną i ks. Christoph Stempel z Zittau

Spotkaniu towarzyszyła dobra atmosfera, która jest wynikiem wieloletniej dobrej współpracy polsko-czesko-niemieckiego, bardzo atrakcyjnego turystycznie, Trójstyku.

ks. Cezary Królewicz