Archiwa kategorii: ROK 2013

Nabożeństwo rodziny von Schweinitz

IMG_9116x14 czerwca 2013 roku w dawnym kościele ewangelickim U studni Jezusa (Zum Jesusbrunnen) w Biedrzychowicach w gminie Olszyna w powiecie lubańskim odbyło się nabożeństwo dziękczynne w ramach zjazdu rodzinnego byłych właścicieli Biedrzychowic – rodziny von Schweinitz. Odprawił je ks. Cezary Królewicz – proboszcz lubańskiej parafii ewangelickiej na prośbę rodziny. W kazaniu podkreślił on umiłowanie rodziny von Schweinitz swojego kościoła na terenie swoich posiadłości wypływające z umiłowania Słowa Bożego i silnego przywiązania do tradycji luterańskiej.

Spotkanie w Biedrzychowicach wpisało się w kilkudniowy zjazd rodzinny, który odbywał się od 13 do 16 czerwca 2013 roku w Legnicy, Legnickim Polu, Brunowie i Lwówku Śl. Na tę szczególną okazję przyjechało ponad 70 członków tej starej niemieckiej rodziny szlacheckiej dziś zamieszkałych w Niemczech, Anglii, Kanadzie i w USA.

Nabożeństwo odbyło się w kościele, który pełnił rolę kościoła granicznego w czasie nasilonej kontrreformacji. Zbudowali go w latach 1654-56 ewangelicy nie mogący z powodu prześladowań swobodnie odprawiać nabożeństw na oddalonym o parę kilometrów Śląsku. Po nabożeństwie miejscowy proboszcz rzymskokatolicki ks. Jan Nowak zaprosił do odwiedzenia krypty rodzinne w kościelej, w której pochowany jest m.in. Moritz Christian von Schweinitz ? właściciel, który w 1702 i 1730 roku dokonał przebudowy pałacu w Biedrzychowicach w stylu tzw. baroku wiedeńskiego, będącego adaptacją francuskiej architektury pałacowo-rezydencjalnej.

Każdy zjazd rodziny von Schweinitz związany jest z udziałem w nabożeństwie ewangelickim oraz z przystąpieniem do Sakramentu Komunii Świętej.

ks. Cezary Królewicz

Wspólne posiedzenie rad parafialnych

Powitanie przy kościele w Lubaniu(od lewej): Manfred Hermasch, ks. Cezary Królewicz, ks. Daniel Jordanov

22 czerwca 2013 roku w Lubaniu odbyło się wspólne posiedzenie rad parafialnych Parafii Ewangelickich: Schleife i Lubań. Po wielu latach od ostatniego wspólnego posiedzenia ponownie z inicjatywy ks. Cezarego Królewicza – lubańskiego proboszcza doszło do spotkania gremiów reprezentujących obie Parafie. Głównym tematem posiedzenia rad było omówienie dotychczasowej współpracy. Wiele czasu poświęcono planowanemu remontowi dachu kościoła ewangelickiego w Lubaniu. Zaplanowano dalsze wspólne inicjatywy: wyjazd na Spotkanie Partnerskie Parafii do Jawora na  21.09.2013, wymianę informacj o życiu Parafii, wspólne rekolekcje, działania w ramach Dekady Lutra oraz regularne spotkania rad parafialnych. Stronę niemiecką reprezentował ks. Daniel Jordanov oraz Manfred Hermasch zaangażowany jednocześnie w pielęgnowanie kultury łużyckiej, jej zwyczajów i ewangelickiej tradycji religijnej jako członek Rady Wspierającej Pracę Parafialną Kościoła Ewangelickiego Berlina Brandenburgii i śląskich Górnych Łużyc. Obie rady wyraziły na koniec zadowolenie ze spotkania i chęć dalszej współpracy obu Parafii w wielu wymiarach pracy duszpasterskiej, w tym wspólnych projektów. Wzajemne słowa podziękowań oraz wspólnie zmówiona Modlitwa Pańska zakończyły spotkanie rad parafialnych.

ks. Cezary Królewicz

Wycieczka do Hoyerswerdy – współpraca diakonijna

20 czerwca 2013 roku na koniec roku szkolnego 2012/2013 dzieci i młodzież Parafii Ewangelickiej w Lubaniu oraz dzieci i młodzież z Krzewia Małego koło Olszyny udali się na wspólną wycieczkę do Hoyerswerdy i Wittichenau. P6200674xWieloletnia współpraca lubańskiej Parafii Ewangelickiej na płaszczyźnie parafialnej pracy diakonijnej zaowocowała kolejny raz wspólnym przedsięwzięciem. Tym razem na zaproszenie Diakonii z Hoyerswerdy możliwe stało się zorganizowanie wycieczki sfinansowanej ze środków Unii Europejskiej. Partnerami projektu były: Diakonia Hoyerswerda i Diakonia Lubań. W programie znalazło się m.in. zwiedzanie ZOO, mecz piłki nożnej, gry i zabawy oraz spotkanie z uczniami z Niemiec. Przybyłych powitał ks. superintendent Koch z Hoyerswerdy oraz Siegfried Butler od wielu lat zaangażowany we współpracę z Diakonią Lubań. Parafię Ewangelicką z Lubania jako współorganizatora reprezentowała Gabriela Murias – wójt Krzewia Małego. Dzieci uczyły się pieśni Pochwal mój duchu w obu językach. Na zakończenie wspólnie zmówiły modlitwę Ojcze nasz i w słowach podziękowania za gościnne przyjęcie wyrażali nadzieję na kolejne spotkania.  Jednodniowa wycieczka dała dzieciom i młodzieży przedsmak nadchodzących wakacji. Mimo wyjątkowo wysokiej tego dnia temperatury sięgającej ponad 30 stopni, w opinii wielu uczestników, był to udany pomysł i z pewnością zaowocuje również w przyszłości dalszą współpracą. Taka forma pracy z dziećmi z Polski i Niemiec na płaszczyźnie kościelnej jest wyrazem dobrze pojętej integracji europejskiej. Z pewnością zasługuje na odnotowanie.

ks. Cezary Królewicz