Archiwum kategorii: ROK 2015

Remont dachu ewangelickiego kościoła filialnego w Bogatyni dobiegł końca

Parafia Ewangelicko – Augsburska w Lubaniu w 21. niedzielę po Trójcy Świętej dnia 25. października 2015 roku dziękowała Bogu za pomyślnie zakończony I etap remontu kościoła filialnego w Bogatyni.

KOŚCIÓŁ EWANGELICKI W BOGATYNI PO REMONCIE DACHU W ROKU 2015

Na nabożeństwo dziękczynne przybyli Ewangelicy z Bogatyni i okolic, dawni mieszkańcy Bogatyni, darczyńcy oraz przedstawiciele Bractwa Bogatyńskiego. Kazanie wygłosił ks. bp Waldemar Pytel – zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce.

W czasie nabożeństwa śpiewano hymn Kościoła Ewangelickiego – Warownym grodem jest nasz Bóg na kanwie Psalmu 46

Nawiązał w nim na kanwie Psalmu 46. do warownego grodu, którym jest Bóg. Odniósł tę myśl do roli i miejsca kościoła filialnego w Bogatyni oraz do osobistego życia religijnego mieszkających na co dzień w tym mieście Ewangelików i nie tylko. Poruszające słowa kaznodziei doskonale wpisywały się w okoliczność dziękczynienia. Zgromadzeni usłyszeli od ks. bpa Pytla słowa podziękowania za wszelką pomoc lubańskiej Parafii w podjęciu się dzieła remontu. Oprócz szczególnie ofiarnych i zaangażowanych Parafian darczyńcami byli: Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa w Polsce, Fundacja Hermann Reemtsma Stiftung z Hamburga, Fundacja Kościelna Ewangelickiego Śląska, Wspólnota Ewangelickich Ślązaków oraz osoby prywatne z kraju i zza granicy. Prace remontowe wykonała firma Pana Waldemara Lubaczewskiego z Leśnej. Wsparciem w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej, pozwoleń oraz nadzoru inwestorskiego kierował Zespół Inżynierów AŁYKOW z Lubania. Biskup Pytel przypomniał, iż na wniosek ks. Cezarego Królewicza Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu na swoim posiedzeniu 25.11.2014 roku podjęła uchwałę o bezzwłocznym przystąpieniu do remontu kaplicy w Bogatyni. Z uwagi na stale pogarszający się stan techniczny kaplicy konieczny był i nadal jest jej remont. Najpilniejszą sprawą był remont dachu, który od czasu budowy nie był remontowany, a jedynie częściowo reperowany przy użyciu dostępnych środków. Drobne naprawy już nie wystarczały. Prace rozpoczęły się 17.06.2015, a zakończyły na podstawie protokołu odbioru robót 14.09.2015. Nabożeństwo dziękczynne było podsumowaniem I etapu koniecznego remontu. Parafia w Lubaniu planuje dalsze etapy remontu tego kościoła filialnego w Bogatyni licząc w tym względzie na wsparcie lokalnego samorządu.

Na co dzień Kaplica Ewangelicka w Bogatyni służy miejscowym Ewangelikom do nabożeństw, które odbywają się regularnie co dwa tygodnie oraz w święta. W niej często prowadzone są inne zajęcia duszpasterskie i spotkania parafialne. Z uwagi na jej położenie i historię służy także jako kaplica cmentarna na czynnym cmentarzu ewangelickim. Jedna z kwater cmentarza jest miejscem pochówków po II wojnie światowej po dziś dzień dla osób wyznania ewangelickiego.

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lubaniu czyni starania, aby w nadchodzących latach kontynuować w miarę możliwości prace remontowe i zabezpieczające zarówno kaplicę jak i otaczający ją cmentarz.

Rada Parafialna raz jeszcze składa serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom, którzy w jakikolwiek sposób wsparli remont dachu ewangelickiego kościoła filialnego w Bogatyni.

ks. Cezary Królewicz

Puzoniści z Nadrenii w Lubaniu

6 lipca 2015 roku w kościele ewangelickim Marii Panny w Lubaniu wystąpili puzoniści z Kościoła Ewangelickiego Nadrenii.

Puzoniści z Kościoła Ewangelickiego Nadrenii z koncertem w kościele ewangelickim Marii Panny w Lubaniu 6.07.2015

Zaprezentowany repertuar obejmował zarówno dzieła klasyczne muzyki kościelnej odnoszące się do okresów liturgicznych jak i utwory muzyki klasycznej i znanych standardów muzycznych. kon02Część koncertu nawiązująca do liturgii roku kościelnego koncentrowała się na wierze, nadziei i miłości. Utwory przeplatały czytania Słowa Bożego. kon03Następnie główną myślą stał się pokój. Po nich zmówiono Modlitwę Pańską – Ojcze nasz, a przed ostatnim utworem ks. Cezary Królewicz udzielił wszystkim zgromadzonym błogosławieństwa. Ponad trzydziestoosobowa grupa puzonistów przyjęta została bardzo ciepło przez zgromadzoną publiczność. Razem z puzonistami publiczność zaśpiewała po polsku pieśń: „Ciągły niepokój na świecie”. Koncert wpisał się w wieloletni program parafialnych obchodów Dekady Reformacji w Lubaniu oraz rok kultury ewangelickiej, którym jest rok 2015 w kościele ewangelickim w Polsce.

ks. Cezary Królewicz

Święto Parafialne 2015

31 maja 2015 roku po raz kolejny w Lubaniu swoje Święto Parafialne przeżywała Parafia Ewangelicka. Rozpoczęło się ono nabożeństwem dziękczynnym w kościele ewangelickim Marii Panny w Lubaniu. Kazanie wygłosił zaproszony przez radę parafialną ks. Albrecht Naumann z Parafii Ewangelickiej w przygranicznym Ludwigsdorf. Powiedział on m.in.: to coś bardzo szczególnego, że wspólnie uczestniczymy w tym nabożeństwie w Lubaniu. Ewangeliccy chrześcijanie z parafii Lubań i ewangeliccy chrześcijanie z parafii Ludwigsdorf, leżącej na zachód od Nysy. Jest to znaczące i ważne nie tylko dlatego, że należymy do różnych narodów, ale szczególnie ważne jest to również dlatego, ponieważ w tym roku wspominamy 70-tą rocznicę zakończenia II wojny światowej. Zakończenie wojny oznaczało wprawdzie zakończenie działań wojennych, ale oznaczało równocześnie ciąg dalszy masowych przesiedleń ludności. Niemieccy mieszkańcy zostali wysiedleni. Państwo lub rodzice Państwa również musieli opuścić swoją ojczyznę, zostali(ście) po zakończeniu wojny przesiedleni tutaj. Tak samo, jak Niemcy, którzy przybyli na zachód od Nysy nieśli(ście) w sercu straconą ojczyznę i niepewność bezpiecznej przyszłości. To i jednocześnie wspomnienie skutków wojny, rozpoczętej przez Niemców, przyczyniło się do tego, że nie było dobrego sąsiedztwa nad Nysą. Dopiero aprobata Polski na ponowne zjednoczenie Niemiec w roku 1990 spowodowała, że potwierdzono na forum międzynarodowym wiarygodność  powojennych granic i bezpieczną przyszłość. Od tej pory rozwijała się nie tylko gospodarka, ale rozwijały się też stosunki sąsiedzkie po zachodniej i wschodniej stronie Nysy. Dobre sąsiedztwo zostało zapoczątkowane spotkaniami Polaków i Niemców, które obfitowały w cenne i wartościowe doświadczenia. A później stało się coś bardzo szczególnego: we wspólnym słuchaniu słowa Bożego odkryliśmy, że jesteśmy nie tylko sąsiadami, ale też braćmi i siostrami, dziećmi tego samego niebiańskiego Ojca. To czyni nasze spotkanie tak szczególnym i cennym.

W czasie nabożeństwa, po odpowiednim wcześniejszym przygotowaniu, do Parafii przyjęte zostały nowe osoby. Dziękczynny charakter nabożeństwa wiąże się z powołaniem Parafii Ewangelickiej w Lubaniu jako samodzielnej i odrębnej Parafii po podziale Parafii Ewangelickiej w Jeleniej Górze – Cieplicach w roku 2005. Tradycyjnie po nabożeństwie wszyscy spotykali się przed Domem Parafialnym, gdzie rozmowy, śpiew i koncert puzonistów z Ludwigsdorf przeplatane były zwyczajowym smażeniem jajecznicy. Parafianie przygotowali też własne ciasta, sałatki i inne niespodzianki, które upiększyły stół. Dla dzieci Parafianie przygotowali specjalną trampolinę. Sprzyjająca pogoda pozwoliła w pełni cieszyć się uczestnikom spotkania. Wszyscy planowali już następne Święto Parafialne w roku 2016, które połączone będzie z jubileuszem 10-lecia Parafii Ewangelickiej w Lubaniu.

ks. Cezary Królewicz

Niecodzienne odwiedziny

Parafię Ewangelicką w Lubaniu odwiedziły diakonise z Diakonatu Eben-Ezer w Dzięgielowie. Luban_01_XZapoznały się z historią kościoła ewangelickiego w Lubaniu od czasu Reformacji XVI wieku aż po współczesność. Luban_07_XW kościele ewangelickim w Lubaniu wysłuchały relacji o rozwoju miejscowej Parafii od prawie 10 lat. Wspólny obiad zakończył odwiedziny w Lubaniu i poprzedził wyjazd do Kotlisk skąd wywodzili się rodzice jednej z diakonis.

ks. Cezary Królewicz

Nowy Biskup Diecezji Wrocławskiej

Bp Waldemar Pytel został nowym zwierzchnikiem Diecezji Wrocławskiej Kościoła. Aktu konsekracji dokonał zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec, a asystowali mu bp Ryszard Bogusz – dotychczasowy zwierzchnik diecezji oraz bp Ragnar Persenius z Uppsali w Szwecji.

 

– Świadcząc swoim życiem i postawą w mocy Ducha Świętego, pragnę być biskupem duszpasterzem, aby w tych niełatwych czasach: „wzmocnić opadłe ręce i zasilić omdlałe kolana”. Po to, byśmy byli Kościołem otwartym, Kościołem dla wszystkich, ale nie dla wszystkiego – powiedział do wiernych bp Waldemar Pytel.

Uroczystość odbyła się 7 marca 2015 roku w ewangelickim Kościele Pokoju w Świdnicy. Wzięli w niej udział wierni i duchowni z kraju i z zagranicy, m.in. z Niemiec i Szwecji, goście ekumeniczni, a także politycy i dyplomaci, m.in. Staffan Herrström, ambasador Królestwa Szwecji w Polsce. Wersetem przewodnim, w swoim biskupim powołaniu, bp Pytel uczynił słowa Jezusa Chrystusa z Dziejów Apostolskich: „Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.” Jak podkreślił nowy biskup kontekst tego tekstu jest skandalizujący: zmartwychwstały Chrystus wymienia Jerozolimę i Samarię jednym tchem. To, co najbardziej święte i to, co świętości pozbawione.

Zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej zauważył, że powyższy tekst można odnieść do dzisiejszej sytuacji chrześcijan w świecie: – My, współcześni uczniowie Pana, Kościół Chrystusowy, ludzie pobożni, chętnie żyjemy w takich granicach, gdzie jesteśmy w swoim gronie, gdzie często jest swojsko, jak w rodzinie. Gdzie chcielibyśmy, aby przeszłość zastygła, zamykając kościoły i parafie przed ożywczym działaniem Ducha Świętego. Ale Jezus wysyła nas w świat. Wzywa: nie bójcie się otworzyć swoich umysłów i serc, swoich parafii dla innych, może inaczej myślących, by stać się dla nich świadkami wiary. 

Bp Pytel określił wyzwania jakie stoją przed Kościołem dzisiaj: Jako Jego uczniowie wezwani jesteśmy do składania świadectwa wiary, tam gdzie byt jest trudny, praca ponad siły, gdzie bezrobocie i brak perspektyw dla młodych pozbawia ludzi poczucia wartości, rozbija rodziny, gdzie lęk przed chorobami, konfliktami zbrojnymi, samotnością zatruwa skutecznie nasze życie. Tam, gdzie rozpadają się więzy między ludźmi. Tam jest miejsce biskupa.

Przypomniał też, że Ewangelia o darze zbawienia z łaski przez wiarę może przynieść pociechę, ulgę, nadać ludzkiemu życiu nowy kierunek.

Nowy biskup wrocławski wspomniał także chrześcijan prześladowanych za wiarę w Chrystusa na całym świecie. Zaakcentował ich odwagę i moc jakiej doświadczyli w swoim życiu za sprawą Ducha Świętego. Zachęcił słuchaczy, aby zapłonęli Bożą miłością, aby byli gotowi zapalać innych i stać się prawdziwymi świadkami Jezusa Chrystusa.

Diecezja Wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego liczy 16 parafii, służy w niej 20 duchownych, w tym jedna kobieta. Swoim terytorium obejmuje całą zachodnią Polskę i rozciąga się od Karpacza do parafii w Szczecinie i Trzebiatowie. Bp Waldemar Pytel ma 57 lat. Pochodzi ze Śląska Cieszyńskiego. Po ukończeniu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej został ordynowany 30 listopada 1986 roku w Świdnicy. Z dniem ordynacji został wikariuszem parafii świdnickiej, a w 1992 roku został tam wybrany proboszczem. W latach1986 – 1992 był Diecezjalnym Duszpasterzem Młodzieży Diecezji Wrocławskiej. W latach 1997-2012 był członkiem Synodu Kościoła oraz Synodalnej Komisji ds. środków masowego przekazu. Od 2002 roku był członkiem Rady Synodalnej, a od 2007 do 2012 roku pełnił funkcję Prezesa Synodu Kościoła. Od 2007 roku jest radcą Rady Diecezjalnej Diecezji Wrocławskiej w randze zastępcy Biskupa diecezjalnego. Dzięki staraniom m.in. ks. Waldemara Pytla, Kościół Pokoju w Świdnicy został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO (2001).

Ks. bp Waldemar Pytel jest żonaty i ma dwóch synów.

za www.bik.luteranie.pl

Krótka relacja filmowa >>>

zdjęcie i relacja fotograficzna z uroczystości: Zwiastun Ewangelicki

525-lecie urodzin Valentina Trotzendorfa (Friedlanda) z Trójcy

14 lutego 2015 roku w miejscowości Trójca niedaleko Zgorzelca odbyły się uroczystości upamiętniające 525 rocznicę urodzin Valentina Trotzendorfa (Friedlanda).

Ich organizatorem było Gimnazjum Augustum z Görlitz i Parafia Ewangelicka w Lubaniu. Obchody wpisano również w program 450-lecia szkolnictwa wyższego w Görlitz.

Uroczystości rozpoczęło nabożeństwo ekumeniczne w kościele w Trójcy, które prowadzili: ks. Marek Reźny – proboszcz miejscowej parafii rzymskokatolickiej oraz ks. Cezary Królewicz z Lubania. Liturgię opracował ks. Ludwig Ammer – ewangelicki duchowny związany z Gimnazjum Augustum. W czasie nabożeństwa ks. Ammer przybliżył postać Trotzendorfa.

Głos zabrała również przedstawicielka gminy, która nawiązała do czasów po II wojnie światowej, kiedy pamięć o jednym z najwybitniejszych Dolnoślązaków miała całkowicie zniknąć. Dopiero przed dwudziestoma laty jeden z mieszkańców Trójcy w czasie swoich studiów odkrył, że pochodzi z miejscowości w której urodził się Valentin Trotzendorf. Od tego czasu zainteresowanie osobą Troztzendorfa pojawiło się na nowo. Na miejscowej szkole ufundowano tablicę pamiątkową poświęconą jego postaci, a przed trzema laty na jednej z posesji przy pracach porządkowych natrafiano na płytę upamiętniającą Trotzendorfa w 400. rocznicę jego urodzin. Postanowiono postawić odnalezioną tablicę na jednym z postumentów na przykościelnym cmentarzu. Pod nią złożono wieniec po nabożeństwie tym razem w 525 rocznicę urodzin.

Nabożeństwo zgromadziło zarówno mieszkańców Trójcy jak i przedstawicieli szkół z Görlitz.

Uroczystość była ważnym akcentem pamięci wobec pięknej przeszłości luteranizmu w wymiarze szkolnictwa na terenie Dolnego Śląska.

ks. Cezary Królewicz

Więcej o Valentinie Trotzendorfie >>>