Archiwum kategorii: ROK 2017

Złota Konfirmacja w Lubaniu

29 października 2017 roku w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu odbyła się Złota Konfirmacja. Po pięćdziesięciu latach spotkali się konfirmanci z rocznika 1967. Tę szczególną okazję do wyrażenia wdzięczności Bogu konfirmanci postanowili przeżywać w lubańskim kościele w którym składali swoje ślubowanie konfirmacyjne z wyjątkiem jednej osoby, która konfirmowana była w Jeleniej Górze – Cieplicach. Konfirmacja w roku 1967 odbyła się 25.06.1967 roku w Jeleniej Górze – Cieplicach, a 15.10.1967 roku w Lubaniu. Wówczas była to jedna parafia, której duszpasterzem był ks. Alfred Neumann. Dziś grupa konfirmantów z rocznika 1967 przynależąca do lubańskiej dziękowała Bogu za wszystkie lata życia w których odczuwała bliską obecność Jezusa, któremu ślubowała swoją wierność potwierdzając w dniu swojej konfirmacji przymierze Chrztu Świętego. Złota Konfirmacja połączona została z przyjęciem do Parafii Ewangelickiej w Lubaniu nowych osób oraz parafialnym zakończeniem Roku Reformacji. Te wszystkie wydarzenia w roku jubileuszu 500 lat Reformacji spowodowały, że dzień 29.10.2017 roku zapisze się na długo w pamięci lubańskich ewangelików.

Tekst: ks. Cezary Królewicz

Zdjęcia: Archiwum Parafii Ewangelickiej w Lubaniu

Wspólne nabożeństwo w Görlitz

5 listopada 2017 roku w kościele Apostołów Piotra i Pawła w Görlitz odbyło się kolejne wspólne nabożeństwo Parafii Ewangelickiej Śródmieścia Görlitz oraz Parafii Ewangelickiej w Lubaniu. Lubańska Parafia Ewangelicka korzysta od 11 lat z gościnności Parafii Ewangelickiej Śródmieścia Görlitz i dzięki niej odprawiane są polskie nabożeństwa ewangelickie w kościele Apostołów Piotra i Pawła tuż przy granicy polsko-niemieckiej. Ewangelicy zamieszkujący Zgorzelec oraz jego okolice mają tym samym możliwość uczestniczenia w nabożeństwach w kościele po niemieckiej stronie miasta. Także Polacy ewangelicy zamieszkujący Görlitz chętnie uczestniczą w tych nabożeństwach, które odprawiane są regularnie co dwa tygodnie oraz w pozostałe święta kościelne m.in. w Wigilię Bożego Narodzenia jak i w Wielki Piątek. Kazanie w czasie tegorocznego nabożeństwa wygłosił ks. Cezary Królewicz. Liturgię spowiednio-komunijną prowadził ks. dr Hans-Wilhelm Pietz – miejscowy proboszcz. Po nabożeństwie była możliwość spotkania i rozmów w Domu Parafialnym – Mollerhaus. Wspominano bogaty we wspólne wydarzenia Rok Reformacji. Zaplanowano już kolejne wspólne nabożeństwo na rok przyszły. Rada Parafialna Parafii Ewangelickiej w Lubaniu wyraziła swoją wdzięczność Parafii Ewangelickiej Śródmieścia Görlitz za wieloletnią możliwość odprawiania polskich nabożeństw ewangelickich przekazując na ręce ks. Pietza podarunek w postaci nowego albumu o Kościołach ewangelickich Diecezji Wrocławskiej wydanego w związku z jubileuszem 500 lat Reformacji.

ks. Cezary Królewicz

Zarząd Bratniej Pomocy w Lubaniu

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lubaniu w dniach 13-15. października 2017 roku gościła przedstawicieli Bratniej Pomocy im. Króla Szwedzkiego Gustawa Adolfa z Hanoweru. Wielomiesięczne rozmowy doprowadziły do spotkania rady parafialnej lubańskiej Parafii z członkami zarządu BPGA z Hanoweru. Trzydniowa wizyta koncentrowała się na poznaniu specyfiki życia kościelnego diasporalnej parafii lubańskiej. Liczne rozmowy, poznanie historii kościołów w Lubaniu i Bogatyni, wspólne modlitwy, udział w niedzielnym nabożeństwie w kościele ewangelickim w Lubaniu to tylko niektóre punkty programu pobytu gości z Hanoweru. Goście byli szczególnie zainteresowani nie tylko historią, ale głównie przyszłością i rozwojem lubańskiej Parafii. W Roku Reformacji ważnym stało się to czym dziś jest dziedzictwo Reformacji na Górnych Łużycach. Sobotnie przedpołudnie goście spędzili poznając Dom Parafialny, jego zaplecze, kościół i jego otoczenie. Następnie udali się do Bogatyni, aby tam zobaczyć Kościół Zmartwychwstania Pańskiego, gdzie regularnie odbywają się nabożeństwa ewangelickie i poznać wyjątkową historię tego miejsca. Później po obiedzie w Domu Zegarmistrza w Bogatyni wszyscy udali się przez Czechy do Świeradowa Zdroju, aby w hotelu Sudetia prowadzonym przez ewangelicką rodzinę Państwa Gardawskich poznać możliwości planowanej współpracy również w oparciu o to piękne miejsce. W niedzielę słowa pozdrowienia w imieniu Bratniej Pomocy z Hanoweru przekazała ks. Magdalena Tiebel-Gerdes, która czynnie uczestniczyła w liturgii nabożeństwa. Cała delegacja z Hanoweru wraz z radą parafialną kontynuowała rozmowy robocze przy wspólnym posiłku jeszcze po nabożeństwie. Obie strony wyraziły nadzieję na zawarcie partnerstwa mającego służyć wzajemnym kontaktom ewangelików z Polski i Niemiec tj. z Parafii w Lubaniu i Kościoła Krajowego Hanoweru poprzez Bratnią Pomoc. Goście z Hanoweru otrzymali w podziękowaniu za przybycie i wspólnie spędzone dni pięknie wydany nowy album z kościołami ewangelickimi Diecezji Wrocławskiej. Wyrażono pragnienie, aby było to już nie tylko kwestią rozmów, ale konkretnych działań. Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa i życzenia dobrej podróży w drodze powrotnej.

ks. Cezary Królewicz

Puzoniści z Rudolstadt w Lubaniu z okazji Roku Reformacji

19. października 2017 roku w kościele ewangelickim Marii Panny w Lubaniu odbył się koncert Chóru Puzonistów z miasta Rudolstadt. Zgromadził on liczne grono słuchaczy. W programie znalazły się znane pieśni ewangelickie. Koncert odbył się w związku z jubileuszem 500 lat Reformacji. Prowadzący koncert ks. Cezary Królewicz przybliżył słuchaczom treść poszczególnych pieśni, czas i okoliczności ich powstania. Po koncercie członkowie chóru puzonistów poznali historię kościoła ewangelickiego Marii Panny, trudne powojenne losy ewangelików oraz obecne funkcjonowanie Parafii Ewangelickiej w Lubaniu.

Koncertowi towarzyszył plakat: