Archiwum kategorii: ROK 2018

Święto Parafialne 2018 w Lubaniu

3 czerwca 2018 roku w 1. niedzielę po Trójcy Świętej po raz kolejny odbyło się tradycyjne doroczne święto parafialne lubańskiej Parafii Ewangelickiej. Przypomina ono o ponownym usamodzielnieniu się lubańskiej parafii ewangelickiej po II wojnie światowej nawiązując tym samym do pięknej historii Kościoła ewangelickiego w Lubaniu i okolicy. Święto rozpoczęło się jak zawsze nabożeństwem. Tuż po nim miało miejsce spotkanie przed Domem Parafialnym. Towarzyszyły mu rozmowy i planowanie nadchodzącego roku oraz tradycyjne smażenie jajecznicy. Wspominano miniony rok, który był niezwykle wypełniony wydarzeniami związanymi z obchodami 500 lat Reformacji. Swój niemały wkład miały dzieci i młodzież, która zawsze sprawnie przygotowuje stoły, krzesła i posiłki. Dobrym humorom sprzyjała również dobra pogoda.

Tekst: ks. Cezary Królewicz

Zdjęcia: Magdalena Królewicz

Konfirmacja w Lubaniu

27. maja 2018 roku w Święto Trójcy Świętej w Lubaniu w czasie niedzielnego nabożeństwa odbyła się konfirmacja. Po specjalnych, dwuletnich przygotowaniach młodzi ewangelicy z lubańskiej Parafii złożyli ślubowanie wierności Bogu i Kościołowi oraz po raz pierwszy przystąpili do Sakramentu Komunii Świętej. Wraz z rodzicami dziękowali Bogu za czas wychowania i pracy, który pozwolił im przystąpić do konfirmacji czyli potwierdzenia przymierza Chrztu Świętego. Kazanie w czasie uroczystego nabożeństwa wygłosił ks. Cezary Królewicz zachęcając konfirmantów do odpowiedzialnego życia z Bogiem poprzez codzienne składanie świadectwa swojej wiary. Przypomniał minione lata nauczania kościelnego oraz nauki konfirmacyjnej, które pozwoliły na dobre przygotowanie do radosnej chwili konfirmacji. Wskazywał na potrzebę pielęgnowania wiary w lekturze Pisma Świętego, poprzez udział w nabożeństwach i innych formach życia parafialnego.

ks. Cezary Królewicz

Egzamin konfirmacyjny w Lubaniu

13. maja 2018 roku w niedzielę Exaudi w kościele ewangelickim Marii Panny w Lubaniu w czasie niedzielnego nabożeństwa odbył się egzamin konfirmacyjny. Przystąpili do niego po dwuletniej nauce konfirmacyjnej młodzi ewangelicy z lubańskiej Parafii Ewangelickiej. Na pytania z zakresu wiedzy o Piśmie Świętym, Małym Katechizmie ks. dra Marcina Lutra, historii Kościoła, roku liturgicznego i wielu innych zagadnień związanych z życiem Kościoła odpowiadali przed zgromadzonymi na nabożeństwie wiernymi Parafii. Wszyscy pomyślnie zdali egzamin uprawniający do przystąpienia do konfirmacji. Egzaminował proboszcz lubańskiej Parafii.

ks. Cezary Królewicz

Modlitwa ekumeniczna w Miejscu Pamięci Narodowej Stalag VIIIA

11 maja 2018 roku w Miejscu Pamięci Narodowej Stalag VIIIA uczczono pamięć jeńców Stalagu VIIIA. Uroczystość odbywająca się przed Pomnikiem Jeńców Stalagu VIIIA przypomniała wydarzenia sprzed 73 lat, kiedy żołnierze z I Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej wkroczyli na teren obecnego Zgorzelca wyzwalając ostatnich jeńców przebywających na terenie dawnego niemieckiego obozu jenieckiego przeznaczonego dla żołnierzy pokonanych armii.

Witając przybyłych na uroczystość gości, Prezes Fundacji Pamięć, Edukacja, Kultura Kinga Hartmann-Wóycicka przypomniała historię powstania obozu, ciężkich warunków obozowego życia oraz trudnej codziennej pracy więźniów.

Wystąpienia gości oraz złożenie kwiatów i zniczy przed Pomnikiem, poprzedziła modlitwa ekumeniczna z udziałem przedstawicieli czterech wyznań: Księdza Prałata Petera Birknera z Diecezji Görlitz, Dziekana Dekanatu Zgorzelec ks. Macieja Wesołowskiego, Proboszcza Parafii Prawosławnej w Zgorzelcu ks. Marka Bonifatiuka, Proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu ks. Cezarego Królewicza oraz Pana Andrzeja Oczkowskiego – Przedstawiciela Gminy Żydowskiej we Wrocławiu.

W obchodach oprócz przedstawicieli samorządów wśród których obecni byli Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Kazimierz Janik, Wicestarosta Powiatu Zgorzeleckiego Mariusz Wieczorek, Burmistrz Miasta Zgorzelec Rafał Gronicz, Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj wzięli udział m.in. przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu dr Joanna Hytrek-Hryciuk, harcerze ze ZHR w Zgorzelcu, przedstawiciele Transgranicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczniowie-uczestnicy projektów historycznych realizowanych w Europejskim Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgorzelcu, Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich oraz uczniowie z Zespołu Szkół im. Górników i Energetyków Turowa – wieloletni opiekunowie Pomnika Pamięci Jeńców Stalagu VIIIA, Szkoły Podstawowej w Jerzmankach,  a także przedstawiciele stowarzyszeń oraz instytucji działających na polsko-niemieckim pograniczu, w tym partnera Centrum – Stowarzyszenia Meetingpoint Music Messiaen z Görlitz.

Patronami honorowymi obchodów byli Starosta Zgorzelecki Urszula Ciupak, Burmistrz Miasta Zgorzelec Rafał Gronicz oraz Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj.

Na zakończenie uroczystości w budynku Europejskiego Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura goście wysłuchali koncertu poświęconego pamięci jeńców Stalagu VIIIA w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Zgorzelcu.

Stalag VIIIA był jednym z 220 obozów jenieckich powstałych na terytorium Niemiec. Został on utworzony jako obóz przejściowy 26 sierpnia 1939 r. w Görlitz (obecnie Zgorzelec) i podlegał VIII okręgowi wojskowemu z siedzibą we Wrocławiu. Przybyli z końcem września   1939 r. pierwsi polscy jeńcy wojenni zostali początkowo zakwaterowani  w namiotach w dulagu i zmuszeni do pracy przy budowie stalagu. Podczas II wojny światowej, do 8 maja 1945 r., kiedy obóz zlikwidowano, przeszło przez niego łącznie około 120 000 jeńców wojennych różnych narodowości, między innymi Polacy, Francuzi, Belgowie, Słowacy, Jugosłowianie, obywatele Związku Radzieckiego, Włosi, Amerykanie oraz żołnierze brytyjskich sił zbrojnych. Około 10 000 więźniów zmarło z powodu chorób, wycieńczenia, głodu, egzekucji (jeńcy radzieccy i włoscy), a także ciężkich warunków pracy. Jeńcy wojenni byli bowiem wykorzystywani jako siła robocza w prawie wszystkich gałęziach przemysłu na terenie Görlitz i całego regionu.

za: www.fundacjacentrum.eu/

Zmarł śp. ks. Alfred Neumann

W wieku 81 lat zmarł emerytowany proboszcz parafii w Jeleniej Górze – Cieplicach, która obejmowała również Lubań, Zgorzelec i Bogatynię.

W Zamarskach na Śląsku Cieszyńskim pochowany został śp. ks. Alfred Neumann. Uroczystościom pożegnalnym przewodniczył zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec.

W czwartek, 22 lutego 2018 roku w Zamarskach na Śląsku Cieszyńskim, odbył się pogrzeb śp. księdza Alfreda Neumanna, emerytowanego proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jeleniej Górze – Cieplicach, który zmarł 16 lutego 2018 r. w wieku 81 lat.

W nabożeństwie żałobnym uczestniczyli wraz z rodziną zmarłego parafianie oraz duchowni z diecezji cieszyńskiej, katowickiej, mazurskiej, warszawskiej i wrocławskiej.

Kazanie w oparciu na słowa z II Kor. 5, 1 „Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny” wygłosił bp Jerzy Samiec.

W czasie nabożeństwa – bp Ryszard Bogusz, emerytowany zwierzchnik diecezji wrocławskiej, przekazał słowa podziękowania za wieloletnią posługę duszpasterską zmarłego na Dolnym Śląsku.

Ks. Alfred Neumann, syn Reinholda i Zofii z domu Reszke, urodził się dnia 3 czerwca 1936 r. w Kaliszu. Konfirmowany był w roku 1950. Po zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu rozpoczął w roku 1954 studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, które ukończył z tytułem magistra teologii w roku 1958.

Po zdaniu I egzaminu kościelnego został ordynowany na duchownego w Kaliszu przez ks. biskupa Andrzeja Wantułę w asyście księży: seniora dr. Woldemara Gastparego i konseniora Jerzego Sachsa, miejscowego proboszcza.

Konsystorz mianował go wikariuszem parafii w Poznaniu, gdzie pracował do roku 1961. W dniu 14 sierpnia 1960 r. zawarł związek małżeński z Anną z domu Ożana.
 
W roku 1961 został mianowany przez Konsystorz administratorem parafii Jelenia Góra – Cieplice, gdzie był proboszczem aż do przejścia w stan spoczynku czyli do roku 1998.
 
W okresie pracy duszpasterskiej ks. Alfred Neumann zajmował się także astronomią, którą wykładał w Liceum Ogólnokształcącym, pełnił też ważne funkcje zarówno we władzach polskich jak i międzynarodowych instytucji astronomicznych. W dniu 17 października 1979 r. zostal odznaczony srebrnym krzyżem zasługi za osiągnięcia w dziedzinie astronomii.
 
Przechodząc na emeryturę zamieszkał wraz z żoną (zmarła 25 kwietnia 2010 r.) w Zamarskach koło Cieszyna. W ostatnich latach mieszkał w Domu Opieki Emaus w Dzięgielowie.

Pozostawił dwóch synów – ks. Jana – proboszcza w Rynie oraz Romualda wraz z rodzinami.

za: www.bik.luteranie.pl

 

Spotkanie noworoczne w lubańskim MDK

Samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele służb mundurowych działających w Lubaniu, dyrektorzy placówek edukacyjnych, prezesi spółek komunalnych i spółdzielni oraz szefowie jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, spotkali się w Miejskim Domu Kultury aby oficjalnie podsumować rok 2017 oraz dyskutować nad zadaniami, które będą realizowali w roku bieżącym. W spotkaniu uczestniczył ks. Cezary Królewicz – proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu. Gospodarzem spotkania był burmistrz Lubania Arkadiusz Słowiński.