Archiwum kategorii: ROK 2018

W Lubaniu wybrano nową radę parafialną

3. czerwca 2018 roku w Lubaniu po nabożeństwie odbyło się Zgromadzenie Parafialne, którego głównym zadaniem było dokonanie wyboru nowej rady parafialnej oraz komisji rewizyjnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu. W związku z upływem kadencji obecnej rady ks. Cezary Królewicz podziękował dotychczasowej radzie za jej wieloletnią pracę, której owocem jest dalszy duchowy, liczebny i materialny wzrost Parafii. Nowa rada parafialna oraz komisja rewizyjna rozpoczną swoją pracę po zatwierdzeniu wyborów oraz po wprowadzeniu przez biskupa diecezji w urzędowanie. Do tego czasu nadal pracuje stara rada i komisja.

Po dokonaniu wyborów nowych członków rady oraz komisji rewizyjnej Zgromadzenie Parafialne zamknięto, a następnie przed Domem Parafialnym wszyscy spotkali się, aby świętować kolejny rok samodzielności lubańskiej Parafii w ramach Święta Parafialnego.

ks. Cezary Królewicz

Święto Parafialne 2018 w Lubaniu

3 czerwca 2018 roku w 1. niedzielę po Trójcy Świętej po raz kolejny odbyło się tradycyjne doroczne święto parafialne lubańskiej Parafii Ewangelickiej. Przypomina ono o ponownym usamodzielnieniu się lubańskiej parafii ewangelickiej po II wojnie światowej nawiązując tym samym do pięknej historii Kościoła ewangelickiego w Lubaniu i okolicy. Święto rozpoczęło się jak zawsze nabożeństwem. Tuż po nim miało miejsce spotkanie przed Domem Parafialnym. Towarzyszyły mu rozmowy i planowanie nadchodzącego roku oraz tradycyjne smażenie jajecznicy. Wspominano miniony rok, który był niezwykle wypełniony wydarzeniami związanymi z obchodami 500 lat Reformacji. Swój niemały wkład miały dzieci i młodzież, która zawsze sprawnie przygotowuje stoły, krzesła i posiłki. Dobrym humorom sprzyjała również dobra pogoda.

Tekst: ks. Cezary Królewicz

Zdjęcia: Magdalena Królewicz

Konfirmacja w Lubaniu

27. maja 2018 roku w Święto Trójcy Świętej w Lubaniu w czasie niedzielnego nabożeństwa odbyła się konfirmacja. Po specjalnych, dwuletnich przygotowaniach młodzi ewangelicy z lubańskiej Parafii złożyli ślubowanie wierności Bogu i Kościołowi oraz po raz pierwszy przystąpili do Sakramentu Komunii Świętej. Wraz z rodzicami dziękowali Bogu za czas wychowania i pracy, który pozwolił im przystąpić do konfirmacji czyli potwierdzenia przymierza Chrztu Świętego. Kazanie w czasie uroczystego nabożeństwa wygłosił ks. Cezary Królewicz zachęcając konfirmantów do odpowiedzialnego życia z Bogiem poprzez codzienne składanie świadectwa swojej wiary. Przypomniał minione lata nauczania kościelnego oraz nauki konfirmacyjnej, które pozwoliły na dobre przygotowanie do radosnej chwili konfirmacji. Wskazywał na potrzebę pielęgnowania wiary w lekturze Pisma Świętego, poprzez udział w nabożeństwach i innych formach życia parafialnego.

ks. Cezary Królewicz

Egzamin konfirmacyjny w Lubaniu

13. maja 2018 roku w niedzielę Exaudi w kościele ewangelickim Marii Panny w Lubaniu w czasie niedzielnego nabożeństwa odbył się egzamin konfirmacyjny. Przystąpili do niego po dwuletniej nauce konfirmacyjnej młodzi ewangelicy z lubańskiej Parafii Ewangelickiej. Na pytania z zakresu wiedzy o Piśmie Świętym, Małym Katechizmie ks. dra Marcina Lutra, historii Kościoła, roku liturgicznego i wielu innych zagadnień związanych z życiem Kościoła odpowiadali przed zgromadzonymi na nabożeństwie wiernymi Parafii. Wszyscy pomyślnie zdali egzamin uprawniający do przystąpienia do konfirmacji. Egzaminował proboszcz lubańskiej Parafii.

ks. Cezary Królewicz

Modlitwa ekumeniczna w Miejscu Pamięci Narodowej Stalag VIIIA

11 maja 2018 roku w Miejscu Pamięci Narodowej Stalag VIIIA uczczono pamięć jeńców Stalagu VIIIA. Uroczystość odbywająca się przed Pomnikiem Jeńców Stalagu VIIIA przypomniała wydarzenia sprzed 73 lat, kiedy żołnierze z I Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej wkroczyli na teren obecnego Zgorzelca wyzwalając ostatnich jeńców przebywających na terenie dawnego niemieckiego obozu jenieckiego przeznaczonego dla żołnierzy pokonanych armii.

Witając przybyłych na uroczystość gości, Prezes Fundacji Pamięć, Edukacja, Kultura Kinga Hartmann-Wóycicka przypomniała historię powstania obozu, ciężkich warunków obozowego życia oraz trudnej codziennej pracy więźniów.

Wystąpienia gości oraz złożenie kwiatów i zniczy przed Pomnikiem, poprzedziła modlitwa ekumeniczna z udziałem przedstawicieli czterech wyznań: Księdza Prałata Petera Birknera z Diecezji Görlitz, Dziekana Dekanatu Zgorzelec ks. Macieja Wesołowskiego, Proboszcza Parafii Prawosławnej w Zgorzelcu ks. Marka Bonifatiuka, Proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu ks. Cezarego Królewicza oraz Pana Andrzeja Oczkowskiego – Przedstawiciela Gminy Żydowskiej we Wrocławiu.

W obchodach oprócz przedstawicieli samorządów wśród których obecni byli Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Kazimierz Janik, Wicestarosta Powiatu Zgorzeleckiego Mariusz Wieczorek, Burmistrz Miasta Zgorzelec Rafał Gronicz, Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj wzięli udział m.in. przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu dr Joanna Hytrek-Hryciuk, harcerze ze ZHR w Zgorzelcu, przedstawiciele Transgranicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczniowie-uczestnicy projektów historycznych realizowanych w Europejskim Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgorzelcu, Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich oraz uczniowie z Zespołu Szkół im. Górników i Energetyków Turowa – wieloletni opiekunowie Pomnika Pamięci Jeńców Stalagu VIIIA, Szkoły Podstawowej w Jerzmankach,  a także przedstawiciele stowarzyszeń oraz instytucji działających na polsko-niemieckim pograniczu, w tym partnera Centrum – Stowarzyszenia Meetingpoint Music Messiaen z Görlitz.

Patronami honorowymi obchodów byli Starosta Zgorzelecki Urszula Ciupak, Burmistrz Miasta Zgorzelec Rafał Gronicz oraz Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj.

Na zakończenie uroczystości w budynku Europejskiego Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura goście wysłuchali koncertu poświęconego pamięci jeńców Stalagu VIIIA w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Zgorzelcu.

Stalag VIIIA był jednym z 220 obozów jenieckich powstałych na terytorium Niemiec. Został on utworzony jako obóz przejściowy 26 sierpnia 1939 r. w Görlitz (obecnie Zgorzelec) i podlegał VIII okręgowi wojskowemu z siedzibą we Wrocławiu. Przybyli z końcem września   1939 r. pierwsi polscy jeńcy wojenni zostali początkowo zakwaterowani  w namiotach w dulagu i zmuszeni do pracy przy budowie stalagu. Podczas II wojny światowej, do 8 maja 1945 r., kiedy obóz zlikwidowano, przeszło przez niego łącznie około 120 000 jeńców wojennych różnych narodowości, między innymi Polacy, Francuzi, Belgowie, Słowacy, Jugosłowianie, obywatele Związku Radzieckiego, Włosi, Amerykanie oraz żołnierze brytyjskich sił zbrojnych. Około 10 000 więźniów zmarło z powodu chorób, wycieńczenia, głodu, egzekucji (jeńcy radzieccy i włoscy), a także ciężkich warunków pracy. Jeńcy wojenni byli bowiem wykorzystywani jako siła robocza w prawie wszystkich gałęziach przemysłu na terenie Görlitz i całego regionu.

za: www.fundacjacentrum.eu/