Archiwa kategorii: ROK 2018

Kolejny etap prac konserwatorskich zakończony

Dobiegł końca kolejny etap prac konserwatorskich we wnętrzu kościoła ewangelickiego Marii Panny w Lubaniu. Dzięki olbrzymiej pieczołowitości wykonywanych prac pod kierunkiem prof. Edwarda Kossakowskiego z Krakowa oraz wsparciu finansowemu różnych instytucji  renowacji poddane zostały kolejne elementy nawy ołtarzowej poprzez odkrycie i zabezpieczenie kolejnych piętnastowiecznych krzyży konsekracyjnych oraz dawnego „sakramentarium” czyli miejsca przechowywania naczyń liturgicznych. Zabiegom wzmacniającym poddano również sklepienia. Konserwacja ścian partii absydy prezbiterium polegała na usunięciu zdegradowanych warstw tynków, w trakcie którego odsłonięto pierwotne tynki średniowieczne z dekoracją malarską w formie tzw. „zacheuszków”. Odspojenia tynków podklejono, powierzchnię zaimpregnowano (z wyłączeniem pobiał oraz warstwy malarskiej), natomiast ubytki uzupełniono zaprawą. Średniowieczną dekorację malarską doczyszczono, uzupełniono ubytki pobiał oraz wykonano retusze malarskie metodą graficzną – kreską. Powierzchnie uzupełnień historycznych tynków scalono kolorystycznie z oryginałem. W absydzie na ścianach ujawniono trzy gotyckie krzyże konsekracyjne (zacheuszki), ujęte w kształt koła i malowane czerwoną farbą. Pochodzą one z pierwszej – średniowiecznej fazy kościoła. Najpewniej cykl ma swoją kontynuację na pozostałych ścianach prezbiterium. Dekorację średniowieczną postanowiono poddać konserwacji i wyeksponować na ścianach absydy. Tegoroczne prace koncentrowały się również na dalszym koniecznym wzmacnianiu sklepień, które po wykonaniu remontu dachu w roku 2013 wymagają wzmocnień. Sukcesywnie wykonywane są te wzmocnienia na miarę otrzymywanych środków. Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Urzędu Miasta Lubania, innych ofiarodawców z kraju  i zza granicy oraz ofiar Parafian z każdym rokiem udaje się wykonać kolejny etap renowacji. Podsumowaniem prac było ich odebranie 9. października 2018 roku przez Wojewódzki Urząd Konserwatora Zabytków w obecności osób zaangażowanych w to dzieło.

Rada Parafialna jest wdzięczna za wsparcie prac konserwatorskich w kościele parafialnym Parafii Ewangelickiej w Lubaniu wszystkich ofiarodawcom bez względu na wysokość i rodzaj wsparcia.

ks. Cezary Królewicz

Nowa Rada Parafialna została wprowadzona w urzędowanie

7. października 2018 roku w 19. niedzielę po Trójcy Świętej w Lubaniu w kościele parafialnym Marii Panny Parafii Ewangelickiej w Lubaniu w czasie nabożeństwa wprowadzona została w urzędowanie nowa Rada Parafialna. Aktu wprowadzenia dokonał bp Waldemar Pytel, który w czasie nabożeństwa wygłosił również kazanie. Tym samym swoją działalność zakończyła dotychczasowa Rada Parafialna. Bp Pytel przypomniał o obowiązkach rady przytaczając stosowne przepisy prawa kościelnego. Rada rozpocznie swoją pracę na pierwszym posiedzeniu w czasie którego obsadzone zostanie prezydium rady. W modlitwie dziękowano dotychczasowej radzie za jej pracę jak i proszono Boga o prowadzenie w niełatwych wyzwaniach przez najbliższe lata.

ks. Cezary Królewicz

W Lubaniu wybrano nową radę parafialną

3. czerwca 2018 roku w Lubaniu po nabożeństwie odbyło się Zgromadzenie Parafialne, którego głównym zadaniem było dokonanie wyboru nowej rady parafialnej oraz komisji rewizyjnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu. W związku z upływem kadencji obecnej rady ks. Cezary Królewicz podziękował dotychczasowej radzie za jej wieloletnią pracę, której owocem jest dalszy duchowy, liczebny i materialny wzrost Parafii. Nowa rada parafialna oraz komisja rewizyjna rozpoczną swoją pracę po zatwierdzeniu wyborów oraz po wprowadzeniu przez biskupa diecezji w urzędowanie. Do tego czasu nadal pracuje stara rada i komisja.

Po dokonaniu wyborów nowych członków rady oraz komisji rewizyjnej Zgromadzenie Parafialne zamknięto, a następnie przed Domem Parafialnym wszyscy spotkali się, aby świętować kolejny rok samodzielności lubańskiej Parafii w ramach Święta Parafialnego.

ks. Cezary Królewicz