Archiwum kategorii: ROK 2020

Skarbonka Diakonijna 2020

Pod hasłem „Dar Juniora dla Seniora” rozpoczyna się tegoroczna edycja ekumenicznej akcji charytatywnej Skarbonka Diakonijna. Zachęcamy w niej do ograniczenia w Czasie Pasyjnym niektórych przyjemności i przekazania zaoszczędzonych w ten sposób funduszy na pomoc osobom potrzebującym. Czytaj dalej

W Zgorzelcu o kościele ewangelickim we współczesnej Polsce

5.02. 20202 roku po raz drugi na zaproszenie Pani Anny Śliwińskiej ks. Cezary Królewicz – proboszcz Parafii Ewangelickiej w Lubaniu spotkał się z uczestnikami Transgranicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zgorzelcu, aby tym razem opowiedzieć o ewangelickim nabożeństwie oraz dzisiejszym życiu kościoła ewangelickiego w Polsce. Z uwagi na duże zainteresowanie słuchaczy tematyką prezentowaną podczas obu spotkań, niewykluczone są kolejne referaty i spotkania.

O Reformacji w Zgorzelcu

8. stycznia 2020 roku w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu ks. Cezary Królewicz na zaproszenie Pani Anny Śliwińskiej – Rektor Transgranicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zgorzelcu wygłosił pierwszy wykład o Reformacji w Polsce. Wiele uwagi poświęcił rozwojowi Reformacji na ziemiach polskich w XVI wieku. Kolejny wykład zaplanowany został na miesiąc luty 2020 roku.

Rok 2020 rokiem wolności chrześcijańskiej w Kościele

13 października 2018 roku Synod Kościoła przyjął uchwałę, że rok 2020 będzie poświęcony tematowi wolności chrześcijańskiej. Jest to nawiązanie do 500-lecia pisma M. Lutra „O wolności chrześcijańskiej” z 1520 roku. Pełny tekst tego pisma można pobrać >>>