Na wspólnych drogach – po raz dziesiąty w Bogatyni

Podziel się tymi informacjami

6 października 2018 roku w Bogatyni miało miejsce już po raz dziesiąty spotkanie byłych i obecnych mieszkańców dzisiejszego miasta Bogatynia (dawnego Reichenau). Jak co roku zostało ono zorganizowane przez Bractwo Ziemi Bogatyńskiej pod nazwą „Na wspólnych drogach”. Tradycyjnie rozpoczęło się ono modlitwą ekumeniczną w kościele Apostołów Piotra i Pawła – dawnym kościele ewangelickim. Nabożeństwo prowadził ks. dziekan Ryszard Trzósło – proboszcz miejscowej Parafii Rzymskokatolickiej oraz ks. Cezary Królewicz proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu będący duszpasterzem bogatyńskich ewangelików. Po modlitwie uczestnicy udali się do siedziby Bractwa Ziemi Bogatyńskiej, gdzie zobaczyli wystawę oraz słomiane obrazy Mariana Lorka. Ostatnią częścią sobotniego spotkania była spotkanie w siedzibie stowarzyszeń bogatyńskich. Na spotkanie przybyli: burmistrz miasta Andrzej Grzmielewicz, wiceburmistrzowie w osobach Moniki Oleksak i Konrada Wysockiego. Funkcję wiceprezesa Bractwa Ziemi Bogatyńskiej pełnił Edward Semper – dotychczasowy kurator Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu, mieszkaniec Bogatyni.

[ngg src=”galleries” ids=”36″ display=”basic_thumbnail”]

Tekst: ks. Cezary Królewicz


Podziel się tymi informacjami