Nabożeństwo ekumeniczne w Lubaniu w kościele ewangelickim Marii Panny

Podziel się tymi informacjami

22. stycznia 2023 roku w Lubaniu w kościele ewangelickim Marii Panny odbyło się nabożeństwo ekumeniczne z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Zgromadzonych w najstarszym kościele Lubania powitał ks. Cezary Królewicz słowami: Siostry i Bracia, gromadzimy się w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Przez wodę chrztu staliśmy się członkami Ciała Chrystusa, ale nasze grzechy spowodowały ból i wzajemne zranienia. Nie potrafiliśmy czynić dobra. Nie zabiegaliśmy o sprawiedliwość w obliczu ucisku ani nie słuchaliśmy Bożego polecenia, by troszczyć się o wdowy i sieroty (Iz 1, 17). Zastanówmy się nad naszymi działaniami i zaniechaniami i nauczmy się czynić dobro i troszczyć o sprawiedliwość. Potrzebujemy Bożej łaski, aby przezwyciężyć nasze podziały. Gromadzimy się na modlitwie jako chrześcijanie, aby – jak powiedział pastor Martin Luther King –„otworzyć nasze serca, abyśmy byli odważni w odnajdowaniu bogactwa zjednoczenia i skarbów różnorodności wśród nas. Modlimy się z wiarą”.

W liturgii przygotowanej przez Radę ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polską Radę Ekumeniczną czytania oraz modlitwę wstawienniczą prowadzili świeccy członkowie Kościołów Ewangelicko-Augsburskiego oraz Rzymskokatolickiego. Liturgię prowadzili: ks. Cezary Królewicz, ks. dziekan dr Bogusław Wolański oraz ks. wicedziekan Janusz Barski. W czasie nabożeństwa śpiewał Chór Ekumeniczny z Karpacza. Kazanie wygłosił ks. dziekan dr Bogusław Wolański, który podkreślał to jak ważne są wspólne modlitwy Kościołów, które na co dzień spotykają się w swoich działaniach na wielu płaszczyznach. Najważniejszą z nich jest człowieczeństwo. Jako ludzie wiary nie patrząc na wyznanie pomagamy sobie wzajemnie. Ks. Wolański nawiązał do istniejących dokumentów podpisanych przez Kościoły członkowskie Polskiej Rady Ekumenicznej w zakresie wzajemnej współpracy m.in. do dokumentu o Chrzcie Świętym. Podkreślił jednak, że same dokumenty nie zbudują jedności. Ważna jest codzienna współpraca ludzi, którzy tworzą razem wspólnotę chrześcijańską. Ważnym kryterium dla chrześcijan jest też słowo Ewangelii, które było odczytane od ołtarza: … Ponieważ byłem głodny i daliście Mi jeść, byłem spragniony i daliście Mi pić, byłem tułaczem i przyjęliście Mnie, byłem nagi i ubraliście Mnie, byłem chory i odwiedziliście Mnie, byłem w więzieniu i przyszliście do Mnie. Wówczas odpowiedzą sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Ciebie głodnego i nakarmiliśmy albo spragnionego i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Ciebie jako tułacza i przyjęliśmy albo nagiego i ubraliśmy? Kiedy widzieliśmy Cię chorego albo w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? Na to Król im odpowie: Zapewniam was, to, co uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnie uczyniliście (Mt 25, 31-40). Ks. dziekan Wolański wspomniał o pracy charytatywnej Diakonii Lubań prowadzonej przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Lubaniu, która adresowana jest do ludzi potrzebujących. Najczęściej korzystają z niej osoby wyznania rzymskokatolickiego. W ten sposób na płaszczyźnie człowieczeństwa realizuje się również nasze chrześcijaństwo.

W liturgii śpiewano kolędy, a na organach grała pastorowa Magdalena Królewicz.

W czasie nabożeństwa obecna była TV Lubań, która przygotowała specjalną relację.

Informacja uzupełniająca: Modlitwa o jedność chrześcijan 

Tekst: Elżbieta Gnat

Zdjęcia: Anna Bińczyk

 


Podziel się tymi informacjami