Partnerstwo Parafii Ewangelickich: Lubań i Schleife/Slepo

Podziel się tymi informacjami

Zawarte w roku 2006 partnerstwo parafii ewangelickich w Lubaniu i Schleife/Slepo przejawia się w wielu wspólnych przedsięwzięciach. Niektóre z nich prezentują poniższe pamiątkowe fotografie.

450-lecie urodzin ks. Martina Behma Lubań 2007

Bolesławiec 2008

Przed Grobem Pańskim w Görlitz konfirmanci z obu Parafii 2009

Zamek Frydlant w Czechach 2009

Święto Parafialne w Schleife/Slepo 2010

Jubileusz Parafii Ewangelickiej w Lubaniu 2011

Pałac na Wodzie w Staniszowie 2012


Podziel się tymi informacjami