UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE 10-LECIA PARAFII EWANGELICKIEJ W LUBANIU

Podziel się tymi informacjami

W dniach 20-21. maja 2016 roku Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lubaniu obchodziła jubileusz 10-lecia swojego istnienia jako samodzielnej Parafii. Ewangelicy skupieni w lubańskiej Parafii dziękowali Bogu za wszelkie błogosławieństwo jakiego doświadczyli przez ten czas.

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lubaniu została erygowana na mocy dekretu Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP z dnia 21.10.2005 roku. Siedzibą stał się Lubań położony na Górnych Łużycach, a jej granice wytyczają granice trzech powiatów: bolesławieckiego, lubańskiego i zgorzeleckiego. Nabożeństwa oprócz Lubania odprawiane są w filiałach: w Bolesławcu, Bogatyni oraz w Görlitz dla ewangelików ze Zgorzelca i okolic.

Dwudniowe uroczystości związane z jubileuszem 10-lecia Parafii Ewangelickiej w Lubaniu rozpoczął koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. 20 maja 2016 roku Zespół „Śląsk” zaprezentował specjalny program sakralny zawierający pieśni ewangelickie w wykonaniu 70 artystów chóru i orkiestry. Koncert wspierany przez Hotel Sudetia w Świeradowie Zdroju odbył się w Miejskim Domu Kultury i składał się z dzieł m.in. Jana Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz Georga Friedricha Händla. Dopełniły go również kompozycje Stanisława Hadyny – założyciela i patrona Zespołu „Śląsk” oraz opracowania muzyczne utworów sakralnych dyrygenta Jean-Claudea Hauptmanna.

Drugiego dnia w czasie nabożeństwa dziękczynnego, które odbyło się w kościele parafialnym Marii Panny w Lubaniu zgromadzili się nie tylko parafianie, ale również wielu gości z kraju i zza granicy. Kazanie wygłosił ks. bp Ryszard Bogusz, który powiedział m.in.: Bracia i siostry. Serce rośnie, gdy w diasporze erygujemy nowe parafie. Serce rośnie, gdy możemy tu zaspakajać potrzeby duchowe naszych wiernych. Serce rośnie, gdy z optymizmem, w tych niespokojnych czasach, możemy patrzeć na rozwój naszego umiłowanego Kościoła.

Biskup Bogusz powiedział także: Dziś mówimy przede wszystkim o Domu Bożym, o ludziach, którzy ten dom tworzą. Radujemy się dzisiaj z wami! Wasz jubileusz to cząstka wielkiej historii Kościoła, historii, którą budowali nasi praojcowie. Budowali ją często w trudzie i znoju, w cierpieniu i pogardzie. Dzisiaj my, jako ich spadkobiercy możemy z podniesionym czołem świadczyć o naszym Panu, o Jezusie Chrystusie Zmartwychwstałym, który jest naszym Przewodnikiem.

W czasie nabożeństwa miała miejsce polska prapremiera pieśni ks. Martina Behma, który urodził się w Lubaniu i przez ponad 40 lat był duchownym ewangelickim w lubańskim kościele św. Trójcy w latach 1581-1622. Polskiego opracowania pieśni: Wie lieblich ist der Maien dokonała pastorowa Magdalena Królewicz w ramach parafialnych obchodów Dekady Reformacji.

Kolejnym akcentem nabożeństwa była modlitwa, błogosławieństwo oraz życzenia ks. bpa Waldemara Pytla i ks. bpa Ryszarda Bogusza z okazji 20-lecia ordynacji ks. Cezarego Królewicza – proboszcza lubańskiej Parafii.

Obecni byli także ks. Waldemar Szczugieł z Wałbrzycha, ks. Jerzy Gansel z Legnicy, ks. Reinhard Kramer z Berlina oraz ks. Albrecht Naumann z Ludwigsdorf.

Burmistrz Lubania Arkadiusz Słowiński w słowach pozdrowień powiedział: Przybycie do Lubania Księdza Proboszcza i utworzenie Parafii otworzyło nowy rozdział w historii naszej małej Ojczyzny. Dziękuję za dziesięcioletnią posługę duszpasterską i pracę diakonijną, które wpisują się w rozwój naszego miasta, wzbogacając je duchowo, religijnie i kulturowo. Wyrażam również wdzięczność za serce okazane mieszkańcom w potrzebie i codzienną troskę o zachowanie dla przyszłych pokoleń tego pięknego kościoła, który niesie Słowo Boże w Słowie i Sakramencie od 635 lat.

Starosta Lubański Walery Czarnecki skierował słowa: Niech świętowany jubileusz 10-lecia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu będzie powodem do zadowolenia i bodźcem do dalszego działania, któremu towarzyszyć będzie głęboka wdzięczność i ludzka życzliwość.

Reprezentujący starostę jego zastępca Konrad Rowiński zapewnił o przychylności władz powiatu dla znanych planów rozwojowych lubańskiej parafii.

Wśród przekazujących życzenia byli również: Marta Czarniecka – dyrektor ZSP im. Mickiewicza w Lubaniu, Margrit Kempgen z Görlitz reprezentująca m.in. Fundację Kościelną Ewangelickiego Śląska, ks. Albrecht Naumann z Parafii Ewangelickiej w Ludwigsdorf i Zodel oraz przedstawiciele partnerskiej Parafii Ewangelickiej Schleife/Slepo, którzy przywieźli z sobą w darze młode drzewko jabłoni z owocami w kształcie serc z zapisanymi na nich życzeniami. Aniela Pietruszczak – przedstawicielka Parafii Ewangelickiej z Jawora przy Kościele Pokoju przekazała w imieniu rady parafialnej dar na zakup nowych żyrandoli do kościoła w Lubaniu.

Nabożeństwo uświetnił śpiew Luterańskiego Chóru Graduale z Bielska-Białej pod dyrekcją Agaty Fender, który jeszcze po nabożeństwie i przerwie na poczęstunek wykonał specjalny jubileuszowy koncert. Był on zarazem doskonałym podsumowaniem dwudniowego świętowania wciąż najmłodszej Parafii Ewangelickiej w Polsce.

ks. Cezary Królewicz


Podziel się tymi informacjami