MODLITWA PRZYCZYNNA W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA

O Boże, nasz Uzdrowicielu, okaż współczucie całej ludzkiej rodzinie pogrążonej w chaosie i obarczonej chorobą i strachem. Usłysz nasze wołanie, Boże… …wysłuchaj naszej modlitwy.
Przyjdź nam z pomocą, gdy koronawirus rozprzestrzenia się na całym świecie, ulecz chorych, wspieraj ich rodziny i przyjaciół i chroń ich przed zarażeniem. Usłysz nasze wołanie, Boże… …wysłuchaj naszej modlitwy.
Obdarz nas duchem miłości i powściągliwości, abyśmy mogli się zjednoczyć, dążąc do kontroli nad koronawirusem i wyeliminowania go. Usłysz nasze wołanie, Boże… …wysłuchaj naszej modlitwy.
Spraw, abyśmy byli czujni, uważni i aktywni w zwalczaniu wszystkich chorób, malarii, dengi, HIV i AIDS, i innych [można je wymienić głośno lub w ciszy]… które powodują cierpienie i często prowadzą do śmierci wielu osób. Usłysz nasze wołanie, Boże…
Uzdrów nasz egocentryzm i obojętność, które sprawiają, że martwimy się tylko wtedy, gdy zagraża nam wirus, daj nam przezwyciężyć bojaźliwość i strach, przez które zbyt łatwo ignorujemy naszych bliźnich. Usłysz nasze wołanie, Boże… …wysłuchaj naszej modlitwy.
Wzmocnij i zachęć tych, którzy pracują w publicznej służbie zdrowia i w zawodach medycznych: opiekunów, pielęgniarki, asystentów, lekarzy i wszystkich, którzy oddają się opiece nad chorymi i ich rodzinami. Usłysz nasze wołanie, Boże… …wysłuchaj naszej modlitwy.
Inspiruj, daj mądrość i nadzieję wszystkim badaczom skupionym na opracowaniu szczepionki. Usłysz nasze wołanie, Boże… …wysłuchaj naszej modlitwy.
Zadbaj o wszystkich pracowników i właścicieli firm, którzy tracą środki utrzymania z powodu zamknięcia ich zakładów, kwarantanny, zamkniętych granic i innych ograniczeń… Chroń i strzeż tych, którzy muszą podróżować. Usłysz nasze wołanie, Boże… …wysłuchaj naszej modlitwy.
Prowadź przywódców narodów, aby mówili prawdę, powstrzymuj rozprzestrzenianie się dezinformacji i działaj sprawiedliwie, aby cała Twa rodzina mogła zaznać uzdrowienia. Usłysz nasze wołanie, Boże… …wysłuchaj naszej modlitwy.
Uzdrawiaj nasz świat, uzdrawiaj nasze ciała, wzmacniaj nasze serca i umysły, a wśród chaosu daj nam nadzieję i pokój. Usłysz nasze wołanie, Boże… …wysłuchaj naszej modlitwy.
Łagodnie weź w swe dłonie tych wszystkich, którzy zmarli i którzy dziś umrą, pociesz ich bliskich w rozpaczy. Usłysz nasze wołanie, Boże… …wysłuchaj naszej modlitwy.
Pamiętaj w swej miłości o całej swej rodzinie, całym rodzaju ludzkim i całym swoim stworzeniu. Amen!