Spotkanie Kościołów w Bad Muskau

Podziel się tymi informacjami

22 września 2012 roku w Bad Muskau położonym tuż przy granicy z Polską odbyło się kolejne spotkanie kościołów ewangelickich z Polski i Niemiec. Licznie przybyli uczestnicy na co dzień związani z lokalnymi parafiami ewangelickimi z terenu Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce oraz Okręgu Kościelnego Görlitz, spotkali się zgodnie z wieloletnią tradycją . Obecni byli przedstawiciele najwyższych władz obu Kościołów, władz samorządowych z obu krajów, chóry kościelne, przedstawiciele instytucji kościelnych oraz liczne grono wiernych.

Stoisko Parafii Ewangelickich Lubań i Schleife/Slepo w Bad Muskau 22 09 2012

Specjalnie przygotowany program rozpoczął się od nabożeństwa w czasie którego kazanie wygłosił ks. Biskup Ryszard Bogusz z Wrocławia ? zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej. Po nabożeństwie i posiłku można było zapoznać się z działalnością obu Kościołów, poszczególnych Parafii i instytucji związanych z Kościołem. Odbył się mecz piłki ręcznej zwycięski dla gospodarzy. Zorganizowano spacer po parku Pücklera oraz zwiedzanie zamku. W kościele można było znaleźć miejsce wyciszenia i modlitwy oraz włączyć się do śpiewu pieśni z Taize. W specjalnym namiocie oprócz nabożeństwa, występu chóru Kantorki ze Schleife/Slepo w pięknych strojach łużyckich odbył się koncert chórów z Polski i Niemiec. W spotkaniu aktywnie uczestniczyło ok. 20 osób z Parafii Ewangelickiej w Lubaniu prezentując się wspólnie z partnerską Parafią Ewangelicką ze Schleife. Lubańska Parafia przygotowała wystawę poświęconą partnerstwu Lubania i Schleife, a lubańskie Parafianki oferowały na specjalnym stanowisku bigos mający promować polską kuchnię. Parafia Ewangelicka z Lubania zorganizowała też wspólny wyjazd jednym autobusem do Bad Muskau wraz Parafią Ewangelicką Ludwigsdorf. Zakończeniem spotkania była modlitwa zwierzchników Kościołów oraz udzielenie błogosławieństwa na podróż do domów. Zaplanowano też następne spotkanie partnerskie Kościołów na rok 2013 zapraszając do Jawora na 21 września.

ks. Cezary Królewicz

Related Images:


Podziel się tymi informacjami