Europejska Wspólnota Kultury – European Culture Commonwealth – EuCuComm

Podziel się tymi informacjami

W roku 2019 z inicjatywy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu i Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków powstała idea stworzenia międzynarodowej konferencji naukowej. Bogactwo kulturowe historii terenu Górnych Łużyc oraz Dolnego Śląska inspirują do podjęcia szerokich badań naukowych nad złożonością tego, co pozostało do dziś. Nie zawsze to dziedzictwo kulturowe ocalało, ale nie brakuje też przykładów na jego przetrwanie. Niezależnie od tego z jakiego okresu historycznego do dziś pozostały trwałe jego ślady warto podjąć tę problematykę we współczesnym kontekście społecznym i kulturowym. Dlatego pod wspólnym tematem przewodnim Europejska Wspólnota Kultury – European Culture Commonwealth zaplanowane zostały kolejne edycje tej konferencji. W roku 2019 pierwsza edycja poświęcona była kościołom granicznym i ucieczkowym, ich historii powstania i przekształceń.

Wydarzenia religijne i społeczno-polityczne były nie tylko tłem trendów w architekturze i sztuce, ale często je inspirowały lub wpływały na kierunek, w którym ewoluowały. Sztuka, w tym architektura, rozumiana jako środek przekazu idei wpływając na sposób ich zrozumienia, często inspirowała zmiany w sposobie ich odbioru, stając się niemym świadkiem całej ich złożoności. Dla prawidłowego pojmowania sztuki należy zrozumieć kontekst historyczny właściwy dla chwili jej powstania. Wyjątkowość zabytków architektury polega na utrwalaniu w jednym dziele idei ludzi, którzy na przestrzeni stuleci odciskali na nich swe piętno.

Szczegóły oraz bieżące informacje dotyczące konferencji EuCuComm znaleźć można na stronie internetowej konferencji >>>

KONFERENCJA EUCUCOMM W ROKU 2019 – KOŚCIOŁY GRANICZNE I UCIECZKOWE >>>

 


Podziel się tymi informacjami