Nabożeństwa

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
PARAFII EWANGELICKIEJ W LUBANIU
LISTOPAD 2019
Jezus mówi: Pójdźcie do mnie wszyscy,
którzy jesteście spracowani i obciążeni,

a Ja wam dam ukojenie!

Ewangelia św. Mateusza 18,20

Lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich, niż gdzie indziej tysiąc. Psalm 84,11a

Dodaj komentarz