NABOŻEŃSTWA

                PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
PARAFII EWANGELICKIEJ W LUBANIU
LIPIEC 2021
Jezus mówi: Pójdźcie do mnie wszyscy,
którzy jesteście spracowani i obciążeni,

a Ja wam dam ukojenie!

Ewangelia św. Mateusza 18,20

Dzień

Miejsce

Godzina

Nabożeństwa

4.07.2021

5. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Lubań

13:30

 

Nabożeństwo Słowa Bożego

11.07.2021

6. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Bogatynia

9:00

 

Nabożeństwo Słowa Bożego

11.07.2021

6. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Lubań

11:00

 

 

Nabożeństwo
ze Spowiedzią
i Komunią Świętą

11.07.2021

6. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Görlitz

13:30

 

Nabożeństwo Słowa Bożego

18.07.2021

7. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Lubań

8:30

 

Nabożeństwo Słowa Bożego

25.07.2021

8. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Lubań

8:30

 

Nabożeństwo Słowa Bożego

Lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich, niż gdzie indziej tysiąc. Psalm 84,11a

Dodaj komentarz