Diakonia

Podziel się tymi informacjami

Co oznacza słowo diakonia?

W Starym Testamencie słowo diakonia nie występuje, judaizm jednak zna określenia „służba” i „miłość”. Występują one w apelach proroków, przykazaniu miłości bliźniego, prawodawstwie roku jubileuszowego. Prawo żydowskie nakazywało, by w święto Purim każdy wierzący poszukał biedniejszego od siebie i ofiarował mu jakiś dar (Est 9,22). W Nowym Testamencie rzeczownik „diakonia” oznacza służbę miłosierdzia, do której zobowiązany był każdy chrześcijanin, w myśl słów z Ewangelii Mateusza: „Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” (Mt 25,40).

słowo diakonia

Zostało zaprojektowane w 1925 r. przez prof. Richarda Boelanda jako znak misji wewnętrznej. Zgodnie z decyzją Eurodiaconii krzyż z koroną może być używany jako logo przez Diakonie Kościołów protestanckich w Europie.

Krzyż oznacza Boże miłosierdzie w Jezusie Chrystusie, który poniósł nasze grzechy na krzyż Golgoty. Korona oznacza Jego zmartwychwstanie, zwycięstwo nad śmiercią. Wraz z Chrystusem bierzemy udział w zwycięstwie Wielkanocy. Korona to także zapowiedź otrzymania „korony żywota” (Ap 2,10).

W okresie międzywojennym działał – powstały z inicjatywy Matki Ewy von Tiele-Winckler – kompleks diakonijny  „Ostoja Pokoju” w Bytomiu-Miechowicach. Również wówczas powstał w Dzięgielowie k. Cieszyna Diakonat Żeński „Eben-Ezer” i podległe mu zakłady opiekuńcze. Ich założycielem był ks. senior Karol Kulisz. Ewangelicki Dom Opieki „Emaus” w Dzięgielowie jest instytucją opiekuńczą skierowaną do osób w podeszłym wieku pragnących spędzić jesień swojego życia w godnych i komfortowych warunkach uzyskując fachową pomoc w zaspokajaniu swoich potrzeb. W tym samym okresie ks. Zygmunt Michelis zorganizował drugi diakonat pod nazwą „Tabita”. Z jego inicjatywy rozwinęło się całe dzieło miłosierdzia w parafii św. Trójcy w Warszawie.

Okres powojenny, zmiana ustroju i polityka państwa, pozbawiły Kościół szpitali, sierocińców, ochronek dla ubogich, zakładów dla niepełnosprawnych, pozostawiając Kościołowi i diakonisom nieliczne już tylko domy opieki dla ludzi starszych. Służba diakonijna przybrała w tym okresie inny wymiar, rozwijając się w poszczególnych parafiach. Główny ciężar troski o potrzebujących spadł na parafialne koła odwiedzinowe, koła pań, grupy biblijne i modlitewne, Rady Parafialne czy też chóry. Niosły one i niosą nadal bezinteresowną pomoc ludziom potrzebującym w parafii oraz poza nią.

W 1992 roku Synod Kościoła podjął uchwałę zobowiązującą do powołania w każdej diecezji diecezjalnej komisji ds. diakonii. Zadaniem komisji jest koordynowanie i inspirowanie  działalności parafialnych komisji ds. diakonii, skupiających w swej służbie dotychczasowych współpracowników działających w różnych grupach parafialnych. Od kilkunastu lat istnieje także Synodalna Komisja ds. Diakonii. Diakonia Kościoła jest organizacją pozarządową, 10 lutego 1999 r. uzyskała osobowość prawną Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. Nr 20, poz. 178). Organizacja działa na terenie całego kraju.

W całej Polsce dynamicznie rozwijają się struktury diakonijne. Diakonia Lubań powołana została do życia na wniosek księdza proboszcza Cezarego Królewicza uchwałą rady parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu w grudniu 2007 roku jako naturalna konsekwencja rozwoju działalności parafii, a zarazem wyraz ewangelicznej troski o tych najmniejszych zgodnie ze słowami Jezusa:  Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. W swych założeniach planuje i realizuje projekty o charakterze charytatywnym i ekumenicznym. Działania Diakonii Lubań skierowane są do instytucji i osób prywatnych. Jednym z projektów jest wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Wypożyczalnia oferuje: łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, krzesła toaletowe, kule, chodziki, balkoniki i inne. Osoby zainteresowane wypożyczeniem sprzętu rehabilitacyjnego proszone są o uprzedni kontakt telefoniczny: 602 238 611.


Podziel się tymi informacjami