Archiwa kategorii: ROK 2018

Spotkanie opłatkowe w Bractwie Ziemi Bogatyńskiej

12 grudnia 2018 roku Bractwo Ziemi Bogatyńskiej zorganizowało spotkanie opłatkowe, które prowadziła jego prezes Urszula Sosnowska. Obecni byli przedstawiciele byłych i obecnych władz samorządowych, członkowie Bractwa, a także duchowni. Parafię Ewangelicką reprezentował ks. Cezary Królewicz – duszpasterz miejscowych ewangelików. W Bractwie funkcję zastępcy prezesa pełni Edward Semper wieloletni kurator Parafii Ewangelickiej w Lubaniu, a na co dzień mieszkaniec Bogatyni. Scenkę bożonarodzeniową przygotowały dzieci bogatyńskich szkół podstawowych pod okiem swych nauczycieli. Składano sobie wzajemnie życzenia świąteczno-noworoczne i dzielono się opłatkiem. Organizatorzy zadbali także o smaczne ciepłe jedzenie i miłą atmosferę.

ks. Cezary Królewicz

Diecezjalne Spotkanie Adwentowe w Lubaniu

8. grudnia 2018 roku w Lubaniu odbyło się kolejne Diecezjalne Spotkanie Adwentowe. Zgromadziło ono ok. 120 osób z wielu Parafii Ewangelickich Dolnego Śląska.

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą prowadzoną przez ks. Cezarego Królewicza na kanwie fragmentu księgi proroka Zachariasza. Tradycyjnie spotkanie było czasem refleksji adwentowej, którą przekazywali ks. bp Waldemar Pytel oraz ks. bp Ryszard Bogusz. Śpiewano również pieśni adwentowe i kolędy ze specjalnie na tę okazję przygotowanych śpiewniczków. Towarzyszyła temu gra kantor lubańskiej Parafii Ewangelickiej – pastorowej Magdaleny Królewicz. Niektórzy uczestnicy spotkania czynnie włączali się w jego przebieg recytując wiersze, śpiewając solo kolędy lub grając melodie kolęd na cymbałkach. Przypominano też historie spotkań adwentowych. Przy skromnym poczęstunku był czas na rozmowy. Wśród zgromadzonych, jak co roku, nie zabrakło Pani Ireny Jaszyny z Bolesławca, która przed wieloma laty wraz z ks. Cezarym Królewiczem rozpoczęli dzisiejszą tradycję spotkań najpierw pod nazwą Międzyparafialne Spotkanie Adwentowe, a od niedawna z uwagi na jego coraz większy zasięg nazwane Diecezjalnym Spotkaniem Adwentowym. Na zakończenie słowa podziękowania do organizatorów oraz licznie przybyłych uczestników skierował biskup Waldemar Pytel. Miejscem tegorocznego spotkania był gościnny Motel Łużycki, który zapewnił bardzo dobrą atmosferę. W roku 2019 Diecezjalne Spotkanie Adwentowe odbędzie się 7. grudnia.

Tekst: ks. Cezary Królewicz

Zdjęcia: ks. Waldemar Szczugieł

Na wspólnych drogach – po raz dziesiąty w Bogatyni

6 października 2018 roku w Bogatyni miało miejsce już po raz dziesiąty spotkanie byłych i obecnych mieszkańców dzisiejszego miasta Bogatynia (dawnego Reichenau). Jak co roku zostało ono zorganizowane przez Bractwo Ziemi Bogatyńskiej pod nazwą „Na wspólnych drogach”. Tradycyjnie rozpoczęło się ono modlitwą ekumeniczną w kościele Apostołów Piotra i Pawła – dawnym kościele ewangelickim. Nabożeństwo prowadził ks. dziekan Ryszard Trzósło – proboszcz miejscowej Parafii Rzymskokatolickiej oraz ks. Cezary Królewicz proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu będący duszpasterzem bogatyńskich ewangelików. Po modlitwie uczestnicy udali się do siedziby Bractwa Ziemi Bogatyńskiej, gdzie zobaczyli wystawę oraz słomiane obrazy Mariana Lorka. Ostatnią częścią sobotniego spotkania była spotkanie w siedzibie stowarzyszeń bogatyńskich. Na spotkanie przybyli: burmistrz miasta Andrzej Grzmielewicz, wiceburmistrzowie w osobach Moniki Oleksak i Konrada Wysockiego. Funkcję wiceprezesa Bractwa Ziemi Bogatyńskiej pełnił Edward Semper – dotychczasowy kurator Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu, mieszkaniec Bogatyni.

Tekst: ks. Cezary Królewicz