Archiwum kategorii: ROK 2018

Spotkanie opłatkowe w Bractwie Ziemi Bogatyńskiej

12 grudnia 2018 roku Bractwo Ziemi Bogatyńskiej zorganizowało spotkanie opłatkowe, które prowadziła jego prezes Urszula Sosnowska. Obecni byli przedstawiciele byłych i obecnych władz samorządowych, członkowie Bractwa, a także duchowni. Parafię Ewangelicką reprezentował ks. Cezary Królewicz – duszpasterz miejscowych ewangelików. W Bractwie funkcję zastępcy prezesa pełni Edward Semper wieloletni kurator Parafii Ewangelickiej w Lubaniu, a na co dzień mieszkaniec Bogatyni. Scenkę bożonarodzeniową przygotowały dzieci bogatyńskich szkół podstawowych pod okiem swych nauczycieli. Składano sobie wzajemnie życzenia świąteczno-noworoczne i dzielono się opłatkiem. Organizatorzy zadbali także o smaczne ciepłe jedzenie i miłą atmosferę.

ks. Cezary Królewicz

Diecezjalne Spotkanie Adwentowe w Lubaniu

8. grudnia 2018 roku w Lubaniu odbyło się kolejne Diecezjalne Spotkanie Adwentowe. Zgromadziło ono ok. 120 osób z wielu Parafii Ewangelickich Dolnego Śląska.

[ngg src=”galleries” ids=”37″ display=”basic_slideshow” gallery_width=”560″ gallery_height=”480″]

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą prowadzoną przez ks. Cezarego Królewicza na kanwie fragmentu księgi proroka Zachariasza. Tradycyjnie spotkanie było czasem refleksji adwentowej, którą przekazywali ks. bp Waldemar Pytel oraz ks. bp Ryszard Bogusz. Śpiewano również pieśni adwentowe i kolędy ze specjalnie na tę okazję przygotowanych śpiewniczków. Towarzyszyła temu gra kantor lubańskiej Parafii Ewangelickiej – pastorowej Magdaleny Królewicz. Niektórzy uczestnicy spotkania czynnie włączali się w jego przebieg recytując wiersze, śpiewając solo kolędy lub grając melodie kolęd na cymbałkach. Przypominano też historie spotkań adwentowych. Przy skromnym poczęstunku był czas na rozmowy. Wśród zgromadzonych, jak co roku, nie zabrakło Pani Ireny Jaszyny z Bolesławca, która przed wieloma laty wraz z ks. Cezarym Królewiczem rozpoczęli dzisiejszą tradycję spotkań najpierw pod nazwą Międzyparafialne Spotkanie Adwentowe, a od niedawna z uwagi na jego coraz większy zasięg nazwane Diecezjalnym Spotkaniem Adwentowym. Na zakończenie słowa podziękowania do organizatorów oraz licznie przybyłych uczestników skierował biskup Waldemar Pytel. Miejscem tegorocznego spotkania był gościnny Motel Łużycki, który zapewnił bardzo dobrą atmosferę. W roku 2019 Diecezjalne Spotkanie Adwentowe odbędzie się 7. grudnia.

Tekst: ks. Cezary Królewicz

Zdjęcia: ks. Waldemar Szczugieł

Na wspólnych drogach – po raz dziesiąty w Bogatyni

6 października 2018 roku w Bogatyni miało miejsce już po raz dziesiąty spotkanie byłych i obecnych mieszkańców dzisiejszego miasta Bogatynia (dawnego Reichenau). Jak co roku zostało ono zorganizowane przez Bractwo Ziemi Bogatyńskiej pod nazwą „Na wspólnych drogach”. Tradycyjnie rozpoczęło się ono modlitwą ekumeniczną w kościele Apostołów Piotra i Pawła – dawnym kościele ewangelickim. Nabożeństwo prowadził ks. dziekan Ryszard Trzósło – proboszcz miejscowej Parafii Rzymskokatolickiej oraz ks. Cezary Królewicz proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu będący duszpasterzem bogatyńskich ewangelików. Po modlitwie uczestnicy udali się do siedziby Bractwa Ziemi Bogatyńskiej, gdzie zobaczyli wystawę oraz słomiane obrazy Mariana Lorka. Ostatnią częścią sobotniego spotkania była spotkanie w siedzibie stowarzyszeń bogatyńskich. Na spotkanie przybyli: burmistrz miasta Andrzej Grzmielewicz, wiceburmistrzowie w osobach Moniki Oleksak i Konrada Wysockiego. Funkcję wiceprezesa Bractwa Ziemi Bogatyńskiej pełnił Edward Semper – dotychczasowy kurator Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu, mieszkaniec Bogatyni.

[ngg src=”galleries” ids=”36″ display=”basic_thumbnail”]

Tekst: ks. Cezary Królewicz

Kolejny etap prac konserwatorskich zakończony

Dobiegł końca kolejny etap prac konserwatorskich we wnętrzu kościoła ewangelickiego Marii Panny w Lubaniu. Dzięki olbrzymiej pieczołowitości wykonywanych prac pod kierunkiem prof. Edwarda Kossakowskiego z Krakowa oraz wsparciu finansowemu różnych instytucji  renowacji poddane zostały kolejne elementy nawy ołtarzowej poprzez odkrycie i zabezpieczenie kolejnych piętnastowiecznych krzyży konsekracyjnych oraz dawnego „sakramentarium” czyli miejsca przechowywania naczyń liturgicznych. Zabiegom wzmacniającym poddano również sklepienia. Konserwacja ścian partii absydy prezbiterium polegała na usunięciu zdegradowanych warstw tynków, w trakcie którego odsłonięto pierwotne tynki średniowieczne z dekoracją malarską w formie tzw. „zacheuszków”. Odspojenia tynków podklejono, powierzchnię zaimpregnowano (z wyłączeniem pobiał oraz warstwy malarskiej), natomiast ubytki uzupełniono zaprawą. Średniowieczną dekorację malarską doczyszczono, uzupełniono ubytki pobiał oraz wykonano retusze malarskie metodą graficzną – kreską. Powierzchnie uzupełnień historycznych tynków scalono kolorystycznie z oryginałem. W absydzie na ścianach ujawniono trzy gotyckie krzyże konsekracyjne (zacheuszki), ujęte w kształt koła i malowane czerwoną farbą. Pochodzą one z pierwszej – średniowiecznej fazy kościoła. Najpewniej cykl ma swoją kontynuację na pozostałych ścianach prezbiterium. Dekorację średniowieczną postanowiono poddać konserwacji i wyeksponować na ścianach absydy. Tegoroczne prace koncentrowały się również na dalszym koniecznym wzmacnianiu sklepień, które po wykonaniu remontu dachu w roku 2013 wymagają wzmocnień. Sukcesywnie wykonywane są te wzmocnienia na miarę otrzymywanych środków. Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Urzędu Miasta Lubania, innych ofiarodawców z kraju  i zza granicy oraz ofiar Parafian z każdym rokiem udaje się wykonać kolejny etap renowacji. Podsumowaniem prac było ich odebranie 9. października 2018 roku przez Wojewódzki Urząd Konserwatora Zabytków w obecności osób zaangażowanych w to dzieło.

Rada Parafialna jest wdzięczna za wsparcie prac konserwatorskich w kościele parafialnym Parafii Ewangelickiej w Lubaniu wszystkich ofiarodawcom bez względu na wysokość i rodzaj wsparcia.

ks. Cezary Królewicz

Nowa Rada Parafialna została wprowadzona w urzędowanie

7. października 2018 roku w 19. niedzielę po Trójcy Świętej w Lubaniu w kościele parafialnym Marii Panny Parafii Ewangelickiej w Lubaniu w czasie nabożeństwa wprowadzona została w urzędowanie nowa Rada Parafialna. Aktu wprowadzenia dokonał bp Waldemar Pytel, który w czasie nabożeństwa wygłosił również kazanie. Tym samym swoją działalność zakończyła dotychczasowa Rada Parafialna. Bp Pytel przypomniał o obowiązkach rady przytaczając stosowne przepisy prawa kościelnego. Rada rozpocznie swoją pracę na pierwszym posiedzeniu w czasie którego obsadzone zostanie prezydium rady. W modlitwie dziękowano dotychczasowej radzie za jej pracę jak i proszono Boga o prowadzenie w niełatwych wyzwaniach przez najbliższe lata.

ks. Cezary Królewicz

W Lubaniu wybrano nową radę parafialną

3. czerwca 2018 roku w Lubaniu po nabożeństwie odbyło się Zgromadzenie Parafialne, którego głównym zadaniem było dokonanie wyboru nowej rady parafialnej oraz komisji rewizyjnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu. W związku z upływem kadencji obecnej rady ks. Cezary Królewicz podziękował dotychczasowej radzie za jej wieloletnią pracę, której owocem jest dalszy duchowy, liczebny i materialny wzrost Parafii. Nowa rada parafialna oraz komisja rewizyjna rozpoczną swoją pracę po zatwierdzeniu wyborów oraz po wprowadzeniu przez biskupa diecezji w urzędowanie. Do tego czasu nadal pracuje stara rada i komisja.

Po dokonaniu wyborów nowych członków rady oraz komisji rewizyjnej Zgromadzenie Parafialne zamknięto, a następnie przed Domem Parafialnym wszyscy spotkali się, aby świętować kolejny rok samodzielności lubańskiej Parafii w ramach Święta Parafialnego.

ks. Cezary Królewicz