Archiwum kategorii: ROK 2017

Adwentowy koncert w kościele w Schleife/Slepo

10 grudnia 2017 roku w II niedzielę w Adwencie po raz kolejny w Parafii Ewangelickiej w Schleife/Slepo odbył się koncert pieśni adwentowych i bożonarodzeniowych. Dzieci i młodzież z Parafii Ewangelickiej w Lubaniu wzięły czynny udział w tym koncercie i zaprezentowały kolędę polską i ukraińską. Wydarzeniu towarzyszyła duża gościnność ze strony organizatorów. Był również czas na rozmowy i plany na rok 2018. Ks. Jadwiga Mahling przygotowała poczęstunek dla przybyłych z lubańskiej parafii dzieci i wyraziła swoją radość ze wspólnego spotkania i przezywania czasu adwentu. Następny koncert znów za rok w II niedzielę w Adwencie.

ks. Cezary Królewicz

Adwentówka diecezjalna 2017 we Wrocławiu

9 grudnia 2017 roku w auli Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu na zaproszenie ks. bpa Waldemara Pytla spotkali się wierni z terenu Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce na Adwentówce Diecezjalnej. Nawiązuje ona do tradycji zapoczątkowanych przed ponad dziesięcioma laty Adwentowych Spotkań Międzyparafialnych i jest jej piękną kontynuacją. Podobnie jak w roku ubiegłym odbyła się ona we Wrocławiu. W latach ubiegłych gromadziła ona ewangelików Diecezji Wrocławskiej w Parafiach w Legnicy, Jaworze, Świdnicy, Wałbrzychu i Lubaniu.

Zgromadzonych powitał zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej ks. bp Waldemar Pytel, który na kanwie fragmentu Pisma Świętego odnoszącego się do postaci Marii wygłosił rozważanie adwentowe. Tym samym wprowadził uczestników w nastrój adwentowego oczekiwania. Zgromadzeni śpiewali pieśni adwentowe ze specjalnie na tę okazję przygotowanych śpiewniczków. Zabrzmiały też organy wypełniając swym dźwiękiem przestrzeń auli. W czasie spotkania wystąpiły dzieci i młodzież, ze specjalnym programem artystycznym, na co dzień uczące się w szkołach prowadzonych przez Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu.

Znalazł się również czas na poczęstunek i rozmowy przy akompaniamencie granych kolęd. Składano sobie życzenia świąteczno-noworoczne, a ks. bp Pytel udzielił na zakończenie spotkania błogosławieństwa jego uczestnikom. Zgromadzeni przyjęli zaproszenie ks. Cezarego Królewicz na następną Adwentówkę Diecezjalną w Lubaniu, która odbędzie się 8 grudnia 2018 roku o godz. 15:00.

Tekst: ks. Cezary Królewicz

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2017

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to wspólna akcja czterech organizacji charytatywnych: Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, Caritas Polska i ELEOS, reprezentujących kolejno Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Rzymskokatolicki i Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Pierwsza wspólna akcja odbyła się w roku 2000,

rozpoczyna się zawsze w 1. Niedzielę Adwentu i trwa do Świąt Bożego Narodzenia,

nabożeństwa inauguracyjne odbywają się na przemian w parafiach ewangelicko-augsburskich, ewangelicko-reformowanych, rzymskokatolickich i prawosławnych,

podczas akcji są rozprowadzane świece wigilijne, dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest na projekty Diakonii na rzecz dzieci ubogich i potrzebujących: dożywianie dzieci w szkole, zakup podręczników i materiałów szkolnych,  pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach  życiowych.

Edycja akcji 2017 została zainaugurowana 30 listopada. Jej hasło brzmi „Miłosierdzie jest jedno”. Świece Diakonii można nabyć w Parafii Ewangelickiej w Lubaniu.

99. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

10. listopada 2017 roku w Lubaniu odbyły się uroczystości związane z 99. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczystościach Parafię Ewangelicką na zaproszenie burmistrza miasta Lubań Arkadiusza Słowińskiego reprezentował ks. Cezary Królewicz. W Miejskim Domu Kultury odbyła się uroczysta Akademia z okazji Święta Niepodległości, w której udział wzięły władze miasta i powiatu, radni Rady Miasta Lubań i radni Powiatu Lubańskiego, dyrektorzy instytucji życia publicznego, a także kierownictwo, pracownicy i funkcjonariusze Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu oraz dyrekcja, uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu. 

Uczniowie I klasy o profilu proobronnym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu ślubując na sztandar szkoły rozpoczęli swoją przygodę z mundurem. W obecności zaproszonych gości, rodziców oraz funkcjonariuszy OSS SG młodzież złożyła ślubowanie. Podczas akademii uroczyście przekazano na ręce uczniów sztandar Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Lubań do Izby Pamięci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej.

Burmistrz Lubania Arkadiusz Słowiński oraz Przewodniczący Rady Miasta Lubań Jan Hofbauer wręczyli wyróżnienia zasłużonym przedsiębiorcom miasta Lubań. Wyróżnienia otrzymali: Zbigniew Medwecki, Karolina Janicka oraz Roman Serafinowicz.

Uroczystość zakończyły występy artystyczne i montaż słowno-muzyczny „Tadeusz Kościuszko bohater wielu narodów” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaniu.

Tekst: ks. Cezary Królewicz

Zdjęcia: ŁCR

Złota Konfirmacja w Lubaniu

29 października 2017 roku w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu odbyła się Złota Konfirmacja. Po pięćdziesięciu latach spotkali się konfirmanci z rocznika 1967. Tę szczególną okazję do wyrażenia wdzięczności Bogu konfirmanci postanowili przeżywać w lubańskim kościele w którym składali swoje ślubowanie konfirmacyjne z wyjątkiem jednej osoby, która konfirmowana była w Jeleniej Górze – Cieplicach. Konfirmacja w roku 1967 odbyła się 25.06.1967 roku w Jeleniej Górze – Cieplicach, a 15.10.1967 roku w Lubaniu. Wówczas była to jedna parafia, której duszpasterzem był ks. Alfred Neumann. Dziś grupa konfirmantów z rocznika 1967 przynależąca do lubańskiej dziękowała Bogu za wszystkie lata życia w których odczuwała bliską obecność Jezusa, któremu ślubowała swoją wierność potwierdzając w dniu swojej konfirmacji przymierze Chrztu Świętego. Złota Konfirmacja połączona została z przyjęciem do Parafii Ewangelickiej w Lubaniu nowych osób oraz parafialnym zakończeniem Roku Reformacji. Te wszystkie wydarzenia w roku jubileuszu 500 lat Reformacji spowodowały, że dzień 29.10.2017 roku zapisze się na długo w pamięci lubańskich ewangelików.

Tekst: ks. Cezary Królewicz

Zdjęcia: Archiwum Parafii Ewangelickiej w Lubaniu