Bogatynia

Podziel się tymi informacjami

Filiał Bogatynia skupia Ewangelików z terenu miasta i gminy Bogatynia oraz południowej części powiatu zgorzeleckiego. Nabożeństwa odbywają się regularnie wg porządku nabożeństw. Po II wojnie światowej Ewangelicy gromadzili się na nabożeństwach w kaplicy cmentarnej przedwojennego kościoła ewangelickiego apostołów Piotra i Pawła w Bogatyni przy dzisiejszej ulicy Marii Skłodowskiej Curie 40a.

Duszpasterstwo ewangelickie nieprzerwanie prowadzone było przez księży dojeżdżających z Jeleniej Góry – Cieplic. Nabożeństwa, lekcje religii oraz inne formy pracy parafialnej i duszpasterskiej są do dziś prowadzone przez dojeżdżającego księdza, obecnie z powstałej w 2005 roku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu.

Dzisiejszy Kościół Ewangelicki Zmartwychwstania Pańskiego w Bogatyni położony jest na czynnym cmentarzu ewangelickim stanowiącym wyodrębnioną część dawnej Parafii Ewangelickiej (Luterańskiej) Apostołów Piotra i Pawła, której dokumenty znajduję się w Archiwum Państwowym w Bolesławcu.

Nabożeństwa odbywają się w każdą 2 i 4 niedzielę miesiąca o godz. 9:00.

Ze względu na możliwe zmiany godzin i dni nabożeństw proszę zapoznać się z bieżącym porządkiem nabożeństw.

Czytaj również:

Rekolekcje pasyjne w Bogatyni 2010

Spotkanie adwentowe w Bogatyni 2010

Nowa godzina nabożeństw 2011

Biskup Bogusz w Bogatyni 2011

Uroczystości w Bogatyni 2011

XI Jarmark Europejski w Kopaczowie 2012

Ekumenicznie w Bogatyni – Na wspólnych drogach po raz czwarty 2012

Remont dachu ewangelickiego kościoła filialnego w Bogatyni dobiegł końca 2015

Nowa elewacja kościoła ewangelickiego w Bogatyni 2016

Kościół Ewangelicki Zmartwychwstania Pańskiego i Jubileusz 500 lat Reformacji 2017

Na wspólnych drogach – po raz dziesiąty w Bogatyni 2018

Konfirmacja i chrzest w Bogatyni 2020


Podziel się tymi informacjami

Dodaj komentarz