Archiwum kategorii: ROK 2019

Podaruj Diakonii Lubań 1%

1% dla DIAKONII LUBAŃ mały procent

– wielka pomoc – razem wspierajmy potrzebujących.

Wesprzyj Diakonię Lubań wypełniając formularz PIT za rok 2019. Aby przekazać 1% podatku za rok 2019, należy w rocznym rozliczeniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) wpisać w odpowiednich pozycjach nr KRS Diakonii: 0000260697 oraz wyliczoną kwotę 1% podatku oraz w rubryce cel szczegółowy wpisać: DIAKONIA LUBAŃ. Więcej szczegółów poniżej

Dla osób, które rozlicza ZUS istnieje możliwość przekazania 1% dla DIAKONII LUBAŃ poprzez wypełnienie druku PIT OP dostępnego w każdym urzędzie skarbowym i złożenie go w swoim urzędzie skarbowym. Formularz PIT OP do pobrania >>>

Przekaz 1% podatku Diakonii Polskiej

Od ponad 20 lat Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce prowadzi działalność charytatywną na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży i rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Niesie także pomoc ludziom w sytuacji katastrof i klęsk żywiołowych.

Mottem biblijnym naszych działań są słowa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” (Mt 25,40).

Od 2006 r. jesteśmy organizacją pożytku publicznego i możemy pozyskiwać 1% podatku dochodowego od płatników.

Wszystkie działania nie byłyby możliwe bez Państwa wsparcia. Dzięki funduszom uzyskanym z 1% za rok podatkowy 2018 w minionym roku pomogliśmy wielu osobom i instytucjom diakonijnym w Polsce. Dzięki tym środkom mogliśmy: dofinansować wyjazdy wakacyjne dzieci i młodzieży z ubogich rodzin, zakupić podręczniki i wyprawki szkolne, dofinansować dojazdy szkolne, przygotować paczki świąteczne i żywnościowe dla dzieci i seniorów, zakupić lekarstwa i opał dla uboższych osób, pomóc osobom z niepełnosprawnością, dofinansować zakup sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, wesprzeć domy opieki, stacje diakonijne i świetlice socjoterapeutyczne, pomóc rodzinom w trudnych sytuacjach losowych i dofinansować zajęcia w instytucjach diakonijnych. Czytaj dalej

Uroczyste pożegnanie ks. dra Hansa-Wilhelma Pietza w Görlitz

1.12.2019 roku w kościele św. Trójcy w Görlitz, który jest jednym z czterech kościołów Parafii Ewangelickiej Śródmieścia Görlitz – (Innenstadtgemeinde) w czasie nabożeństwa pożegnano odchodzącego na emeryturę ks. dra Hansa-Wilhelma Pietza – wieloletniego proboszcza i duszpasterza ewangelików w centrum Görlitz. Czytaj dalej

Spotkanie kierownictw Kościołów ewangelickich w Krzyżowej

18 listopada 2019 roku w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Krzyżowej niedaleko Świdnicy na Dolnym Śląsku odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli kierownictw kościołów Ewangelickich z Polski i Niemiec. Miejsce zostało wybrane w związku z rocznicą wydarzenia jakie 30 lat wcześniej odbyło się w Krzyżowej, gdy wspólne spotkanie kanclerza Niemiec Helmuta Kohla i polskiego premiera Tadeusza Mazowieckiego znane dziś jako Msza Pojednania dało nowy początek we wzajemnych polsko-niemieckich relacjach. Czytaj dalej

Wystawa pokonferencyjna w Lubaniu

6. września 2019 roku we wnętrzu kościoła ewangelickiego Marii Panny w Lubaniu udostępniona została wystawa pokonferencyjna. Zorganizowana przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Lubaniu konferencja naukowa EuCuComm 2019 (Europejska Wspólnota Kultury), która odbyła się w dniach 4-6.09.2019 poświęcona była problematyce tzw. kościołów ucieczkowych i granicznych. Temu też poświęcona jest wystawa. Wszyscy zainteresowani jej zobaczeniem indywidualnie lub grupowo proszeni są o kontakt z kancelarią parafialną telefonicznie pod nr tel. 602 238 611. Rada Parafialna zaprasza do zapoznania się z tą wystawą.

Dni Spotkań Parafialnych w Forst

W dniach 6-8. września 2019 roku w graniczącej z Polską miejscowości Forst położonej w Niemczech odbyło się kolejne spotkanie ewangelików z Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce oraz Okręgu Kościelnego Görlitz Kościoła Ewangelickiego Berlina Brandenburgii i śląskich Górnych Łużyc. Czytaj dalej

Europejska Wspólnota Kultury – European Culture Commonwealth – EuCuComm

W roku 2019 z inicjatywy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu i Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków powstała idea stworzenia międzynarodowej konferencji naukowej. Bogactwo kulturowe historii terenu Górnych Łużyc oraz Dolnego Śląska inspirują do podjęcia szerokich badań naukowych nad złożonością tego, co pozostało do dziś. Nie zawsze to dziedzictwo kulturowe ocalało, ale nie brakuje też przykładów na jego przetrwanie. Niezależnie od tego z jakiego okresu historycznego do dziś pozostały trwałe jego ślady warto podjąć tę problematykę we współczesnym kontekście społecznym i kulturowym. Dlatego pod wspólnym tematem przewodnim Europejska Wspólnota Kultury – European Culture Commonwealth zaplanowane zostały kolejne edycje tej konferencji. W roku 2019 pierwsza edycja poświęcona była kościołom granicznym i ucieczkowym, ich historii powstania i przekształceń.

Wydarzenia religijne i społeczno-polityczne były nie tylko tłem trendów w architekturze i sztuce, ale często je inspirowały lub wpływały na kierunek, w którym ewoluowały. Sztuka, w tym architektura, rozumiana jako środek przekazu idei wpływając na sposób ich zrozumienia, często inspirowała zmiany w sposobie ich odbioru, stając się niemym świadkiem całej ich złożoności. Dla prawidłowego pojmowania sztuki należy zrozumieć kontekst historyczny właściwy dla chwili jej powstania. Wyjątkowość zabytków architektury polega na utrwalaniu w jednym dziele idei ludzi, którzy na przestrzeni stuleci odciskali na nich swe piętno.

Szczegóły oraz bieżące informacje dotyczące konferencji EuCuComm znaleźć można na stronie internetowej konferencji >>>

KONFERENCJA EUCUCOMM W ROKU 2019 – KOŚCIOŁY GRANICZNE I UCIECZKOWE >>>