Archiwum kategorii: Wydarzenia

Wydarzenia

Spotkanie kierownictw Kościołów ewangelickich w Krzyżowej

18 listopada 2019 roku w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Krzyżowej niedaleko Świdnicy na Dolnym Śląsku odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli kierownictw kościołów Ewangelickich z Polski i Niemiec. Miejsce zostało wybrane w związku z rocznicą wydarzenia jakie 30 lat wcześniej odbyło się w Krzyżowej, gdy wspólne spotkanie kanclerza Niemiec Helmuta Kohla i polskiego premiera Tadeusza Mazowieckiego znane dziś jako Msza Pojednania dało nowy początek we wzajemnych polsko-niemieckich relacjach. Polskę reprezentowali przedstawiciele Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, a stronę niemiecką przedstawiciele Okręgu Kościelnego Görlitz Ewangelickiego Kościoła Berlina Brandenburgii i Śląskich Górnych Łużyc. Spotkanie było kolejnym spotkaniem gremiów kierowniczych kościołów ewangelickich, które regularnie odbywają się każdego roku na przemian w Polsce i w Niemczech. Rozpoczęło się ono modlitwą i refleksją nad Słowem Bożym przygotowaną przez ks. radcę Edwina Pecha. Prowadzącymi byli zwierzchnicy kościołów: bp Theresa Rinecker z Niemiec i bp Waldemar Pytel z Polski. Uczestnicy podsumowali wspólne działania w 2019 roku, w szczególności Spotkanie Parafii obu Kościołów, które odbyło się w dniach 6-8. września w przygranicznym niemieckim mieście Forst, w którym odział wzięło 650 osób, z czego ponad 230 z Polski. Doskonale przygotowane odbiło się szerokim echem i pozwoliło planować następne z nowymi możliwościami. Zaplanowane zostały również dalsze wspólne działania w roku 2020. Wśród nich wyznaczono m.in. termin następnego cyklicznego Spotkania Parafii na 12. czerwca w Wałbrzychu. Wymieniono też informacje o wielu kościelnych inicjatywach w roku 2020. Na szczególną uwagę zasługują uroczystości związane z postacią teologa, dziennikarza i pisarza Jochena Kleppera – syna ewangelickiego księdza z Bytomia nad Odrą. Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem pałacu rodziny von Moltke oraz wspólnym posiłkiem. Kolejne spotkanie zaplanowano w marcu 2020 roku w Görlitz.

ks. Cezary Królewicz

Wystawa pokonferencyjna w Lubaniu

6. września 2019 roku we wnętrzu kościoła ewangelickiego Marii Panny w Lubaniu udostępniona została wystawa pokonferencyjna. Zorganizowana przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Lubaniu konferencja naukowa EuCuComm 2019 (Europejska Wspólnota Kultury), która odbyła się w dniach 4-6.09.2019 poświęcona była problematyce tzw. kościołów ucieczkowych i granicznych. Temu też poświęcona jest wystawa. Wszyscy zainteresowani jej zobaczeniem indywidualnie lub grupowo proszeni są o kontakt z kancelarią parafialną telefonicznie pod nr tel. 602 238 611. Rada Parafialna zaprasza do zapoznania się z tą wystawą.

Dni Spotkań Parafialnych w Forst

W dniach 6-8. września 2019 roku w graniczącej z Polską miejscowości Forst położonej w Niemczech odbyło się kolejne spotkanie ewangelików z Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce oraz Okręgu Kościelnego Görlitz Kościoła Ewangelickiego Berlina Brandenburgii i śląskich Górnych Łużyc. Czytaj dalej

Europejska Wspólnota Kultury – kościoły graniczne i ucieczkowe – konferencja EuCuComm 2019

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lubaniu we współpracy z Oddziałem Śląskim Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków zorganizowała w dniach 4-6.09.2019 roku pierwszą edycję międzynarodowej konferencji naukowej pod nazwą Europejska Wspólnota Kultury (European Culture Commonwealth – EuCuComm). Głównym tematem były zagadnienia związane z kościołami granicznymi i ucieczkowymi na terenie Górnych Łużyc.

Konferencja EuCuComm 2019 miała na celu umożliwienie zrozumienia wzajemnych relacji pomiędzy wydarzeniami historyczno-społecznymi oraz sztuką, w tym architekturą, będącą ich odbiciem, poprzez przedstawienie różnych punktów widzenia na procesy kształtujące współczesne wyobrażenie o szeroko pojętym dziedzictwie kulturowym Europy.

Doskonałym przykładem przenikania się i uzupełniania wzajemnych relacji i wpływów na skalę europejską jest teren historycznego pogranicza Śląsko-Saksońsko-Czeskiego, w znaczącej mierze pokrywającego się z dzisiejszym układem granic polsko-czesko-niemieckich, oraz rozgrywające się na nim wydarzenia i ich odzwierciedlenie w sztuce. Kościoły graniczne i ucieczkowe, historia ich powstania i przekształceń są znakomitym przykładem wzajemnego sprzężenia relacji czynników materialnych i niematerialnych, mających wpływ na różny ich odbiór przez im współczesnych oraz dzisiejszych mieszkańców terenów pogranicza i Górnych Łużyc.

Trzydniowa konferencja rozpoczęła się na Zamku Czocha wykładem wprowadzającym ks. bpa Waldemara Pytla. Prelegent skoncentrował się na poszukiwaniu przyczyn powstawania kościołów granicznych i ucieczkowych  z punktu widzenia pojedynczych wiernych oraz całych wspólnot żyjących w XVII wieku. Biskup Pytel powiedział m.in.: wykład będzie się skupiał na teologicznym znaczeniu kościołów granicznych i kościołów ucieczkowych, a ściślej na ich znaczeniu duszpasterskim, a może nawet terapeutycznym, ponieważ każdy z tych obiektów wychodził naprzeciw niezwykle ważnym potrzebom duchowym mieszkańców pogranicza Śląsko-Saksońsko-Czeskiego.  Kwestię budowy ołtarzy bp Pytel rozwinął na gruncie Pisma Świętego. Powiedział: Pierwsza wzmianka o budowie ołtarza, podobnie jak tragiczna historia pierwszych braci, pochodzi z Księgi Rodzaju. Ołtarz ten założony został przez Noego po potopie i opuszczeniu arki. Dziękczynne całopalenie spotkało się z reakcją Boga, która ujęta została w słowach: „Już nigdy nie będę przeklinał ziemi z powodu człowieka, gdyż myśli serca ludzkiego są złe od młodości jego. Nie będę też już nigdy niszczył żadnej istoty żyjącej, jak to uczyniłem. Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc” [1 Mż 8, 21-22]. (…) starotestamentowe ołtarze nie były wznoszone jedynie ze względu na swoją funkcję kultową. Były one również stawiane w miejscach Bożej interwencji, objawienia lub okazanej człowiekowi troski. Stąd wniosek, że realizowały one ludzką potrzebę wyznaczenia miejsca spotkania z Bogiem lub stworzenia obiektu, który swoją architekturą, wyposażeniem czy przeznaczeniem zaspokoi potrzebę utrzymywania duchowej łączności z Absolutem i wypełni życie pierwiastkiem sacrum. Biskup Pytel odniósł się następnie w tej kwestii do Nowego Testamentu. Powiedział: kres starotestamentowego rozumienia kultu nastaje wraz ze śmiercią i zmartwychwstaniem Zbawiciela, które są – w rozumieniu luteranizmu – całkowitą, ponadczasową i niepowtarzalną ofiarą. Biskup Pytel nawiązał do rozwijającej się na Śląsku Reformacji w kontekście głównego tematu konferencji: wittenberski reformator Marcin Luter kwestię kościoła podejmował w sposób następujący: „Dom Boży jest tam, gdzie dźwięczy Słowo Boże – obojętnie czy pod dachem, na moście czy pod gołym niebem (…), gdzie zaś Słowa Bożego nie ma, nie ma też Boga, choćby dom mu się wzniosło, nie wiem jak wielki.”