Archiwum kategorii: Koncerty

Luterański Chór GRADUALE z Bielska Białej zaśpiewał z okazji jubileuszu 10-lecia Parafii Ewangelickiej w Lubaniu

Luterański Chór GRADUALE wystąpił 21.05.2016 roku w kościele ewangelickim Marii Panny w ramach jubileuszu 10-lecia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu.

Drugiego dnia uroczystości jubileuszowych zaśpiewał on w czasie nabożeństwa dziękczynnego oraz po nabożeństwie wykonał specjalny koncert jubileuszowy.

Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej przy kościele „Zbawiciela” w Bielsku-Białej powstał w 1945r. Jego założycielką oraz długoletnią dyrygentką (lata 1945-1995) była Pani Seniorowa Maria Wegert. Od roku 1996 chórem kieruje mgr Agata Fender, absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie.

Poprzez swoją działalność chór kontynuuje wielkie przedwojenne tradycje muzyczne bielskiej parafii.

Mając w swoim repertuarze przede wszystkim muzykę sakralną  począwszy od dzieł renesansu (min. M. Gomółka, Wacław z Szamotuł, G. G. Gorczycki) poprzez barok (J. S. Bach, H. Schütz, M. Praetorius, J. F. Haendel), klasycyzm (W. A. Mozart), romantyzm (A. Brückner) po czasy współczesne (H. Diestler, F. Nowowiejski, J. Świder, R. Twardowski).

Chór wyraża swoją  tożsamość w ewangelickich pieśniach kościelnych czy to zaczerpniętych ze śpiewników kościelnych czy też będących kompozycjami znamienitych twórców wywodzących się ze Śląska Cieszyńskiego – Jana Gawlasa, J. Hadyny, K. Hławiczki.

Jako chór mamy także w swoim repertuarze poza muzyką sakralną wiele pieśni  ludowych, piosenek biesiadnych i towarzyskich .

W ciągu ponad 70. lat swego istnienia chór wielokrotnie koncertował w kraju i zagranicą  (min. Czechy, Węgry, Austria, Szwecja, Niemcy, Holandia, Dania, Rosja) śpiewając zarówno w małych wiejskich kościółkach jak i w największych luterańskich katedrach Europy (Ulm, Uppsala), a także w domach opieki i w ośrodkach dla  osób niepełnosprawnych.

Warte uwagi jest podkreślenie, że prócz w/w działalności poza granicami kraju nieobcy jest chórowi także udział w Międzynarodowych Festiwalach Chóralnych, takimi do tej pory były Festiwal Pieśni Chóralnej GAUDE CANTEM w Bielsku-Białej, Festiwal Chóralny w Sankt Petersburgu oraz Festiwal Muzyki Adwentowej i Bożonarodzeniowej w Pradze, gdzie chór startując także w części konkursowej po raz pierwszy w historii zdobył nagrodę – Brązowe Pasmo w kategorii chórów mieszanych.

Na „co dzień” chór służy pieśnią przede wszystkim  w macierzystej parafii, śpiewając podczas różnych nabożeństw, świąt kościelnych, ślubów czy pogrzebów.

Znaczące miejsce ma także w środowisku w którym działa, będąc częstym gościem na nabożeństwach  ekumenicznych, bierze udział w imprezach organizowanych przez różne instytucje , wielokrotnie  uczestniczy w uroczystościach kościelnych na terenie całego kraju ale również chętnie odwiedza i pełni służbę wśród  ewangelickiej diaspory w różnych miejscach w Polsce.

Chór wydał 4 płyty CD:

1.”Długa droga”   (1998r.)   która zawiera psalmy ,chorały , utwory polifoniczne,

pieśni pasyjne, kolędy i pieśni współczesne .

2.”Śpiewajcie aniołowie”   (2003r.)   zawarte są na niej pieśni

adwentowe,  bożonarodzeniowe jak i najbardziej znane polskie kolędy.

3. „ Chwalmy Pana”   (2005r.)  jest to płyta okazjonalna wydana z okazji z okazji 60–lecia istnienia chóru. Na płycie znajdują się także utwory w wykonaniu  zaprzyjaźnionego „Wolfsburger Frauenchor” z partnerskiego miasta Wolfsburg w Niemczech.

4. „ A my do Betlejem” (2007r.) płyta zawierająca bożonarodzeniową muzykę chóralną, jak i organową w wykonaniu p.Jerzego Kukli, który od wielu lat współpracuje z chórem.

Od 2007 roku Chór Parafii Ewangelickiej w Bielsku działa pod nazwą LUTERAŃSKI CHÓR GRADUALE

Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Lubaniu

20 maja 2016 roku w Lubaniu wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny wraz z orkiestrą w specjalnym programie SOLUS CHRISTUS.Koncert odbył się w związku z 10-leciem erygowania samodzielnej Parafii Ewangelickiej w Lubaniu, 635-leciem istnienia kościoła ewangelickiego Marii Panny w Lubaniu. Wpisał się również w 1050 rocznicę Chrztu Polski.

Zespół „Śląsk” zaprezentował z okazji Jubileuszu 500-lecia Reformacji specjalny program sakralny zawierający pieśni ewangelickie w wykonaniu 70 artystów chóru i orkiestry. Program złożony był z dzieł m.in. Jana Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz Georga Friedricha Händla. Dopełniły go również kompozycje Stanisława Hadyny – założyciela i patrona Zespołu „Śląsk” oraz opracowania muzyczne utworów sakralnych dyrygenta orkiestry Jean-Claudea Hauptmanna. Zespół wystąpił w Miejskim Domu Kultury, a koncert prowadził ks. Cezary Królewicz – proboszcz lubańskiej Parafii Ewangelickiej.

W swojej wieloletniej działalności Zespół „Śląsk” w sposób szczególny troszczył się o dziedzictwo kulturowe, w tym dziedzictwo duchowe mieszkańców naszego kraju. Opracowując program „Solus Christus” artyści i kierownictwo Zespołu „Śląsk” pragnęli wyrazić największy szacunek wobec dziedzictwa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Podczas tworzenia repertuaru Zespół współpracował z przedstawicielami Kościoła luterańskiego oraz artystami wyznania ewangelickiego. Owocem tej współpracy oraz wiedzy, jaką Zespół „Śląsk” zdobył na temat znaczenia Reformacji i jej wkładu w kulturę Polski i Europy jest program SOLUS CHRISTUS.Koncert wsparł HOTEL SUDETIA w Świeradowie Zdroju.

Orkiestrą dyrygował Jean-Claude Hauptmann – urodzony w 1966r. w Strasburgu, ukończył klasę fortepianu i puzonu w Regionalnym Konserwatorium oraz studia na Wydziale Muzykologii Uniwersytetu w Strasburgu. Swoją pracę pedagogiczną jako nauczyciel muzyki rozpoczął w Collage w Nicei, był także członkiem Filharmonii w Strasburgu. Tam założył trio dawnych puzonów. Od początku interesował się grą na organach, którą służył w czasie nabożeństw w kościele ewangelickim w rodzinnym Obermodern. Od 1995 r. mieszka w Polsce. Po ukończeniu studiów w zakresie nauczania języka francuskiego w Grenoble, pracuje jako lektor w dwujęzycznym LO im. M. Kopernika w Katowicach. Od 2002 r. jest dyrygentem chóru szkolnego LOTE/GTE w Cieszynie. Współpracuje z ZPiT ”Śląsk”.

Tekst: ks. Cezary Królewicz

Zdęcia: Tomasz Jurak

Puzoniści z Nadrenii w Lubaniu

6 lipca 2015 roku w kościele ewangelickim Marii Panny w Lubaniu wystąpili puzoniści z Kościoła Ewangelickiego Nadrenii.

Puzoniści z Kościoła Ewangelickiego Nadrenii z koncertem w kościele ewangelickim Marii Panny w Lubaniu 6.07.2015

Zaprezentowany repertuar obejmował zarówno dzieła klasyczne muzyki kościelnej odnoszące się do okresów liturgicznych jak i utwory muzyki klasycznej i znanych standardów muzycznych. kon02Część koncertu nawiązująca do liturgii roku kościelnego koncentrowała się na wierze, nadziei i miłości. Utwory przeplatały czytania Słowa Bożego. kon03Następnie główną myślą stał się pokój. Po nich zmówiono Modlitwę Pańską – Ojcze nasz, a przed ostatnim utworem ks. Cezary Królewicz udzielił wszystkim zgromadzonym błogosławieństwa. Ponad trzydziestoosobowa grupa puzonistów przyjęta została bardzo ciepło przez zgromadzoną publiczność. Razem z puzonistami publiczność zaśpiewała po polsku pieśń: „Ciągły niepokój na świecie”. Koncert wpisał się w wieloletni program parafialnych obchodów Dekady Reformacji w Lubaniu oraz rok kultury ewangelickiej, którym jest rok 2015 w kościele ewangelickim w Polsce.

ks. Cezary Królewicz

Kwintet BRASS z Łotwy w Lubaniu

3.12.2014 roku na zaproszenie Parafii Ewangelickiej w Lubaniu specjalny koncert utworów o tematyce adwentowej i bożonarodzeniowej wykonał kwintet BRASS z Łotwy. Kwintet BRASS tworzy pięciu muzyków, którzy na co dzień grają w Orkiestrze Narodowej Łotwy w Rydze. Koncert odbył się w kościele parafialnym Marii Panny w Lubaniu gromadząc niemałą publiczność, która częściowo włączyła w śpiew. W repertuarze znalazły się utwory związane ze Świętami Bożego Narodzenia poprzez klasyczne, a nawet jazzowe. Jeden z wykonawców jest najbardziej znanym muzykiem jazzowym Łotwy. Utwory uzupełnione zostały krótką refleksją adwentową na kanwie fragmentu Pisma Świętego. Koncert mógł dojść do skutku dzięki współpracy z Parafią Ewangelicką Ludwigsdorf. Bardzo dobre przyjęcie muzyków było powodem do ponownego zaproszenia kwintetu BRASS na grudzień roku 2015.

Tekst: ks. Cezary Królewicz

Zdjęcia: Andreas Jochmann

Koncert organowy Tomasza Głuchowskiego w Lubaniu

Parafia Ewangelicka w Lubaniu gościła 20 września 2013 roku festiwal Pro Musica Sacra. Koncert organowy w wykonaniu Tomasza Głuchowskiego w kościele ewangelickim Marii Panny w Lubaniu przy alei Kombatantów 1 rozpoczął się o godz. 19:00. Wykonane zostały dzieła najwybitniejszych twórców muzyki organowej. Koncert prowadził Jakub Choros – dyrektor artystyczny festiwalu. Przybyłych powitał ks. Cezary Królewicz, który dziękował również wykonawcy za wspaniale wykonany repertuar.

Tomasz Głuchowski urodził się w 1976r. w Krotoszynie. Jest absolwentem Technikum Budowy Fortepianów im. G. A. Fibigera w Kaliszu (1996r.). Studiował organy u Klemensa Kaminskiego (dyplom z wyróżnieniem 2002r.) oraz klawesyn u Marty Czarny – Kaczmarskiej (dyplom 2004r.) we wrocławskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego. W latach 2007-10 w tejże uczelni odbył studia doktoranckie (organy) pod kierunkiem Magdaleny Czajki i Andrzeja Chorosińskiego. W maju 2011r. uzyskał stopień doktora, na podstawie rozprawy: Muzyka organowa Jana Pieterszoona Sweelincka – muzealny relikt czy niewyczerpane źródło inspiracji dla organisty XXI wieku? (pod promocją Magdaleny Czajki). Swoje umiejętności doskonalił na kursach interpretacji i improwizacji organowej oraz klawesynowej, które prowadzili: K. Ostrowski, P. van Dijck, J. Gembalski, W. de Pol, H. Vogel, U. Spang ? Hansen, A. Rösler, J. Ogg, T. de Goede, C. Tilney, Wł. Kłosiewicz, J. Trummer, G. van Schoonhoven, D. Roth, T. A. Nowak. W latach 2008?12 był w stałym kontakcie z uznanym europejskim organistą, Peterem van Dijckiem z Utrechtu, u którego prywatnie studiował.

Występuje z powodzeniem w kraju i za granicą z recitalami solowymi oraz jako kameralista i akompaniator. Posiada w swoim dorobku płyty CD z muzyką organową i kameralną. Jest współzałożycielem i kierownikiem artystycznym wrocławskich zespołów muzyki dawnej: ?Ars Concordiae? i ?Coeli Porta?, a także dyrektorem artystycznym Ogólnopolskiego Festiwalu Muzycznego ?Lato Organowe w Krotoszyńskiej Farze?. Ponadto interesuje się zagadnieniami z kręgu stylowego wykonawstwa basso continuo oraz systemami strojenia (historyczne temperacje). Od roku 2005 pracuje na stanowisku organisty kościoła św. Wojciecha we Wrocławiu (OO Dominikanie). Jest pedagogiem wrocławskich: PSM II st. im. R. Bukowskiego, OSM I i II st. im. K. Szymanowskiego oraz wykładowcą wrocławskiej Akademii Muzycznej.

Koncert dzieł Bacha i Buxtehudego

22 czerwca 2012 roku w ewangelickim kościele Marii Panny w Lubaniu zaprezentowany został kolejny koncert organowy w ramach festiwalu Pro Musica Sacra, którego patronem honorowym jest starosta lubański Walery Czarnecki.
Tym razem tematem koncertu organowego była twórczość Johana Sebastiana Bacha oraz Dietricha Buxtehudego i stąd jego tytuł ?Mistrz i Uczeń?. Przy organach zasiadł Jakub Choros oraz Daniel Małucki, pokazując kunszt oraz piękno sakralnej muzyki.
– Istotnie, geniusz Bacha zadziwia i fascynuje od blisko trzystu lat kolejne pokolenia artystów i melomanów ? mówił ks. Cezary Królewicz, wprowadzając w tematykę tego organowego recitalu. ? Dzisiejszy koncert poświęciliśmy właśnie twórczości tego najwybitniejszego geniusza muzycznego w historii oraz innego kompozytora, który dla samego Bacha był przykładem i źródłem inspiracji twórczej ? Dietricha Buxtehudego.
Koncert ten był więc całkiem wyjątkowy. Nic nie było tu z przypadku. Wręcz przeciwnie ? każdy komentarz oraz utwór Bacha i Buxtehudego pozwalał zrozumieć geniusz tego pierwszego, poznając przy tym historię życia i twórczości obu wielkich kompozytorów – ucznia i mistrza. Dzięki tym dwóm elementom ? znakomicie dobranym komentarzom i charakterystycznym dziełom ? atmosfera koncertu nabrała nowego wymiaru, stając się przestrzenią historii, łaski oraz modlitwy płynącej wraz z każdym dźwiękiem, gdyż zarówno Bach jak i Buxtehude czerpali inspirację z liturgii, którą potem swymi dziełami wzbogacali.
Podczas koncertu można było wysłuchać takie dzieła Johana Sebastiana Bacha jak Toccata i Fuga d-moll BWV 565, Preludium i Fuga h-moll BWV 544, Preludium chorałowe ?Liebster Jesu, wir sind hier? BWV 633, czy też Magnificat Primi Toni BuxWV 203 i Prelidium, Fuga i Ciacona c-dur BuxWV 137 ? oba Dietricha Buxtechudego. Całość zakończyła monumentalna Passacaglia c-moll BWV 582 Johana Sebastiana Bacha.
Jak zapowiada ks. Cezary Królewicz ? to nie ostatnie takie wydarzenie w ewangelickim kościele Marii Panny w Lubaniu w tym roku. Kolejne już niebawem, więc warto już dziś zarezerwować sobie chwilę, by dać się porwać pięknu muzyki organowej i nie tylko. Tymczasem w ramach festiwalu Pro Musica Sacra kolejne koncerty w regionie aż do października tego roku ? informacje na plakatach oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lubaniu.

Artur Grabowski